Medzi architektonické pamätihodnosti mesta, ktorých zoznam vytvorilo mesto v roku 2009, patrí aj výšková dominanta Kúpeľného ostrova – Vodárenská veža. Železobetónový vežový vodojem, osemuholníkového pôdorysu postavila v roku 1928 firma Pittel a Brausewetter.

IMG_0350

Osemboký hranol prechádza nad kordónovou rímsou do vpísaného valca, nad ktorým je na konzolách vysadený dvanásťboký hranol najvyššej časti, kulminujúci dvanásťosovou arkádovou galériou. Kužeľová strecha je horizontálne rozdelená na dve časti, ktoré sú od seba odsadené nízkym valcovým lampášom (lucernou).

Funkcionalistická technická architektúra ako dominanta s výraznou architektonickou kvalitou dotvára skupinu okolitých kúpeľných objektov.

IMG_0360Hneď vedľa vodojemu sa nachádzajú zrecie bazény a prameň s názvom Adam Trajan, ktorý prekrýva kopulovitá strecha.

 

IMG_0368IMG_0365IMG_0349
IMG_0356IMG_0357

IMG_0395

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972