Ďakovný Trojičný stĺp s nápisom, práca ľudového umelca, datovaná do roku 1883, sa nachádza na križovatke Vrbovskej cesty a ulice Nikola Teslu, v mestskej časti, ľudovo nazývanej, Kanada.  Z troch miestnych pomníkov, postavených k ucteniu Najsvätejšej Trojice, je bohatšie rozvinutý. Bohatá trojetážna, trojstranne orientovaná baroková architektonicko – sochárska kompozícia so stĺpmi, nikami, komolým pylónom a štedrou plastickou výzdobou je dielom neznámeho autora. Dielo bolo zapísane do Zoznamu pamätihodností mesta tak, ako väčšina nehnuteľných pamiatok, v roku 2009.

IMG_6626Stĺpy Panny Márie a Najsvätejšej Trojice sú typom samostatne stojacich stĺpov s kresťanskou tematikou. Označujú sa aj ako morové stĺpy, alebo podľa typu zasvätenia ako mariánske či trojičné stĺpy. Ich budovanie bolo rozšíreným spôsobom manifestácie viery v katolíckych krajinách najmä v 17. a 18. storočí. Tieto stĺpy sa takto stali jedným z najviditeľnejších znakov barokovej architektúry.

Mariánske stĺpy sa stavali na slávu Panny Márie, často na znak vďaky za ukončenie moru či inú významnú pomoc. Účelom stĺpov Najsvätejšej Trojice bola obvykle oslava cirkvi a viery, motív moru však mohol tiež niekedy zohrať svoju úlohu. Okrem svätej Trojice sa na nich často nachádzali aj sochy či reliéfy iných svätcov.

IMG_6624IMG_6625IMG_6629IMG_6628IMG_6631IMG_6622IMG_6627IMG_6620IMG_6621IMG_6632IMG_6619

Zdroj: www.piestany.sk, wikipedia.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972