Ďalší diel, týkajúci sa pamätihodností v meste Piešťany, bude patriť obytnému domu nachádzajúcemu sa na Winterovej ulici 26, známejšiemu ako Stará lekáreň. Priestor je v súčasnosti využívaný ako výstavná sieň, ktorú prevádzkuje Mestské kultúrne stredisko a návštevníci si tu môžu zakúpiť rôzne umelecké diela. Prízemie poschodového obytného domu slúžilo za čias Rakúsko- Uhorskej monarchie ako lekáreň, prevádzkovaná Józsefom Methom.

IMG_3268_resize

Objekt v pamiatkovej zóne je okrem umiestnenia do zoznamu nehnuteľných pamätihodností mesta, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Dom s bohatou secesnou výzdobou na hlavnej fasáde a v interiéri stojí v radovej uličnej zástavbe na Winterovej. Na fasáde sa zachoval skriňový secesný výklad s pôvodnými reklamami lekárne.

Priečelie staroružovej farby je doplnené veľkým množstvom bielych dekoračných prvkov, bohato zdobenými kovanými zábradliami na balkónoch s prírodným motívom a nad vchodom víta prichádzajúcich meno miestnej židovskej rodiny Quittner.

V súčasnosti tu je umiestnená Výstavná sieň v starej lekárni, patriaca pod Mestské kultúrne stredisko, ktorá prezentuje a ponúka tvorbu rôznych slovenských umelcov v oblasti výtvarného umenia. Návštevníci si tu môžu zakúpiť okrem obrazov, grafík či keramiky i rozličné suveníry a šperky.

IMG_3264_resizeIMG_3281_resizeIMG_3290_resizeIMG_3284_resizeIMG_3275_resizeIMG_3273_resize

-lt-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972