Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Nemocnica Alexandra Wintera – Sanatórium Palace a budova Luxor

Published

on

V našom seriáli o mestských pamätihodnostiach sme sa dostali k dvom významným budovám, Špeciálnemu sanatóriu, známemu aj ako Luxor a k Sanatóriu Palace. Nemocnica Alexandra Wintera vznikla spojením oboch stavieb po druhej svetovej vojne a poslednými úpravami prešla v roku 2003. Špeciálne sanatórium vzniklo prestavbou romantického penziónu Luxor, ktorá bola realizovaná v architektonických štýloch konštruktivizmu a funkcionalizmu v rokoch 1925 až 1926 podľa návrhu piešťanského rodáka Pavla Weisza. Funkcionalistické Sanatórium Palace zase vzniklo v rokoch 1929 – 1930 podľa projektu dvojice architektov Jindřicha Merganca a Otmana Klimeša.

IMG_6930_resize

Budova sanatória Luxor vznikla prestavbou staršej romantickej budovy na takzvanom Kráľovskom riadku ako prvá stavba piešťanského architekta Pavla Weisza. V tomto období bola väčšina nábrežných budov postavená v secesnom a historizujúcom štýle. Krok mladého architekta, ktorý len krátko predtým ukončil štúdia v Brne, bol z tohto pohľadu veľmi odvážny, ale zároveň korešpondoval s medzivojnovými trendmi. Pôvodná budova mala blízko napríklad ku Königs vile, v ktorej sa nachádza v súčasnosti pohotovosť a niektoré oddelenia.

Štýl konštruktivizmu a funkcionalizmu je na prvý pohľad rozpoznateľný jednoduchosťou stavby a vzhľad je okrem balkónov charakteristický aj stĺporadím. Okrem tejto budovy sa architekt Pavel Weisz podpísal aj na budovách vila Alba, vila doktora Švorca (Hotel Park Avenue), či vila doktora Horváta, ale jeho najznámejšou stavbou je bezpochyby komplex hotelov Excelsior (Jalta) a Eden.

IMG_6928_resize

Budova Sanatória Palace bola postavená vďaka podnikateľským sklonom doktora Brežného po zbúraní pôvodnej stavby vily Amalienhof. „Palace sanatórium dr. Brežný “ v rokoch 1930 ­- 1934 slúžilo výlučne pre kúpeľných hostí a bolo otvorené celoročne. Podnikavý doktor sa už dlhší čas pokúšal zriadiť v časti sanatória nemocnicu a dňa 12. marca 1934 vydala vláda ČSR v Prahe na návrh Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy, po dohode s ministerstvami vnútra a financií uznesenie, na základe ktorého bola jeho žiadosť podporená. Do konca roku 1935 sa tu hospitalizovalo 1411 chorých, vykonalo sa 495 operácii, zomrelo 8 osôb, pôrodov bolo 37, pri nich zomrelo 8 detí, živých zostalo 14 chlapcov a 15 dievčat. Doktor Brežný sa však dostal do finančných ťažkostí a celú budovu Palace odkúpila v apríli 1941 na súdnej dražbe vtedajšia Slovenská republika.

IMG_6903_resizePodobu budove sanatória doktora Brežného dali architekti Jindřich Merganc a Otman Klimeš. Stavba je najvýznamnejšou realizáciou dvojice, ale k veľkým škodám na jej vzhľade došlo počas úprav fasády. Hoci sú pod realizáciou podpísaní obaja stavitelia, väčší prínos pri tvorbe návrhu je pripisovaný Jindřichovi Mergancovi, ktorý bol skúsenejším výtvarníkom.

IMG_6875_resize

Nemocnica Alexandra Wintera vznikla po druhej svetovej vojne prepojením oboch sanatórií. Úpravy, súvisiace so vznikom a prevádzkou nemocnice – posledné sa uskutočnili na začiatku 21. storočia – rešpektovali puristický charakter fasád Špeciálneho sanatória, ale znehodnotili príkladné funkcionalistické fasády Sanatória doktora Brežného. Reprezentatívnosť medzivojnových interiérov sa rozplynula pri rozdeľovaní veľkých priestorov.

IMG_6910_resizeIMG_6869_resizeIMG_6862_resize

-lt/Zdroj: Piešťanské informačné centrum, Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťanský týždeň-

História

Pred deportáciou sa ukrýval v Piešťanoch, teraz rozpráva svoje zážitky

Published

on

By

Svet si dnes pripomína obete holokaustu. Preživší pri tejto príležitosti rozprávajú svoje príbehy a urobil to aj Naftali Fürst, ktorý žije v Izraeli. Pred deportáciou sa spolu s rodinou ukrýval v Piešťanoch.

Naftali Fürst sa narodil v Petržalke, otec pochádzal z Nových Zámkov, mama z Vrbového. Svadbu mali v roku 1929 v Piešťanoch.

„Išiel som pre mamičku a brata tak, ako sme sa vopred dohodli. Susedia mi povedali, že ich zavreli. Veľmi som sa zľakol a utekal naspäť k otcovi, ktorý ma čakal v parku vedľa hotela Thermia. Vyrozprával som mu, čo sa stalo. Bol zúfalý. Prvýkrát v živote som ho počul, že sa obrátil k Bohu. Kričal Šema Jisrael. Všetko sa to odohralo v septembri,“ spomína na najhoršie dni svojho detstva Naftali Fürst.

Jeho príbeh zdokumentovalo občianske združenie EDAH, celý sme ho uverejnili v roku 2017. K spomienkam sa Naftali Fürst vrátil pre pár dňami, keď sa s ním pri príležitosti Dňa obetí holokaustu, ktoré si pripomíname 21. apríla, rozprával Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Rozhovor si môžete pozrieť celý:

Text: Martin Palkovič Foto: Archív občianskeho združenia EDAH

Continue Reading

História

Ako zahynul generál Štefánik? Bola to nešťastná náhoda, alebo úmysel?

Published

on

By

Slovensko žije aktuálne spomienkou na 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Teórií i konšpirácií ako k tomu došlo, za desiatky rokov uzrelo svetlo sveta viacero. Jedným z ľudí, ktorí sa pokúsili priniesť objektívne fakty je vyštudovaný historik, v minulosti tiež minister obrany, Pavol Kanis.

Pavol Kanis (uprostred) počas akcie v Piešťanoch Foto: J. Rais

Pavol Kanis do Piešťan zavítal začiatkom apríla a spolu s generálom Svetozárom Naďovičom na podujatie, ktoré organizoval Seniorský parlament Piešťany, Spoločnosť M.R. Štefánika a Mestská knižnica mesta Piešťany. Účastníci mali možnosť zhliadnuť tiež dokumentárny film Pavla Kanisa, ktorý okrem iného, prostredníctvom počítačovej animácie vysvetlil príčiny leteckej nehody generála Štefánika vo Vajnoroch 4. mája 1919. Podľa slov historika, ktorý chystá aj ďalšie diely dokumentu o generálovi Štefánikovi, nehoda bola spôsobená súbehom niekoľkých nepriaznivých faktorov bez zavinenia tretích osôb.

Pavol Kanis to tvrdí na základe výskumu, ktorý zrealizoval s množstvom ďalších odborníkov. Na projekte pracovalo 50 ľudí. Z oblasti letectva spolupracoval s katedrou leteckej dopravy na Žilinskej univerzite, kde vzniklo zoskupenie odborníkov pod vedením profesora Antonína Kazdu.  Základná otázka výskumného tímu znela – čo bolo Caproni 450 za lietadlo a  ako mohlo dôjsť k jeho stretu so zemou.

Leteli otvorenou Cesnou, aby zistili ako vyzeral štefánikov let pred takmer 100 rokmi

Žilinskí experti skúmali lietadlo s blízkym imatrikulačným číslom ako malo lietadlo, v ktorom zahynul M.R. Štefánik, v múzeu vojenského letectva vo Vigna di Valle. Výskumný tím sa snažil pochopiť ako sa dané lietadlo ovládalo a aký bol let z Talianska do Bratislavy. Zobrali teda Cesnu, z ktorej odstránili dvere a vydali sa po rovnakej trase cez Alpy. Napriek tomu, že boli dobre oblečení v Bratislave už boli na kosť premrznutí. Ešte horšie na tom museli byť piloti i posádka lietadla v roku 1919, keď nemali tak kvalitné oblečenie ako v súčastnosti. 

Pavlovi Kanisovi, ako bývalému ministrovi obrany, sa podarilo dostať sa taktiež do archívov rodiny Caproniovcov. Z dobových časopisov, ktoré mohol preštudovať vyplynulo, že prvý prelet tohto lietadla z Padovy do Viedne sa uskutočnil len dva mesiace pred letom do Bratislavy. Podľa P. Kanisa, už len to, že lietadlo so Štefánikom doletelo na Slovensko, bol na tú dobu skvelý výkon.

Ako príčinu havárie lietadla označuje súbeh niekoľkých nepriaznivých faktorov. Najdôležitejšia bola zrejme nízka rýchlosť lietadla v kombinácii z úzkou, ostrou zátačkou. Letová príručka pilotov   Caproni  450 varovala presne pred takouto situáciou.

Podstatne viac aj v historicko politických súvislostiach sa dozviete z rozhovoru, ktorý zverejnil 1. mája konzervatívny denník Postoj.

-th- Zdroj: www.postoj.sk Foto: Jiří Rais a Tomáš Hudcovič

Continue Reading

História

Piešťanské múzeum mapovalo zaniknuté kúpeľné lokality

Published

on

By

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2018 úspešne uchádzalo o grant Fondu pre podporu umenia. Piešťanskí múzejníci tak mohli realizovať projekt Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska. 

Travertíny v Bešeňovej

Cieľom projektu bolo fotograficky zdokumentovať časť zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek pre obohatenie zbierkových fondov múzea.

V rámci vykonaných ciest a prieskumov boli za týmto účelom zdokumentované lokality Gánovce, Vyšné Ružbachy, Hybe, Lúčky, Bešeňová, Stankovany-Rojkov, Liptovské Sliače, Železnô (kúpele, lom), Hybe, Jazierce, Vlčia skala, Konská, Poprad-Kvetnica, Tlmače, Levice, Mýtne Ludany – Vápnik, Kalinčiakovo – Kamenec, Dudince, Zalaba a Santovka. Získané vzorky sa priebežne triedili, odborne ošetrili, zdokumentovali a stali trvalou súčasťou muzeálnych zbierok pričom boli zaradené do zbierkového fondu Balneológia 1 /B1/. Časť z nich bude vystavená v už existujúcich vitrínach v hlavnej budove múzea Kúpeľnej dvorane a ďalšia v expozícii Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku vo Vile dr. Lisku. Ostatné budú priebežne prezentované na výstavách usporadúvaných múzeom a na prezentačných paneloch.

Lokality boli vyberané s ohľadom na vykonané staršie zbery zo 60. – 70. rokov 20. storočia tak, aby sa doplnil zbierkový fond aj o nové oblasti. Prevažnú časť získaných vzoriek tvoria travertíny. Travertíny, teda sladkovodné pramenné vápence, sa v prírodnom prostredí vyskytujú v rozmanitých formách – od sypkých krehkých až po mohutné pevné formy. Predstavujú karbonátové sedimenty studených alebo teplých minerálnych vôd, viazaných na výstupy po tektonických zlomoch. Vznikali postupne od konca terciéru, v interglaciáloch počas kvartéru až po holocén.

Stankovany – Rojkov, prírodný bazén v obci

Projekt zastrešovali odborní pracovníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Ing. Tomáš Mlynský a Mgr. Martin Kostelník, PhD. Tieto aktivity podporené Fondom na podporu umenia prispievajú k dlhodobej činnosti múzea a jeho zamerania.


Liptovské Sliače, travertínová kopa

 

Santovka, úprava pôvodného pitného pavilónu v pozadí s travertínovou kopou

Text: Balneo muzeum Piešťany/red Foto: Balneologické múzeum Piešťany

Continue Reading

Reklama

Populárne články