Mesto Piešťany má nesmierne bohatú históriu, ktorá celé stáročia vytvárala jeho súčasnú podobu. Veľa stavieb pochádzajúcich najmä z 19. a začiatku 20. storočia dodnes skrášľuje našu pešiu zónu, Kúpeľný ostrov, ale aj ďalšie priestory. Najcennejšie objekty sa dostali na zoznam národných kultúrnych pamiatok a ešte viac ich je v evidencii mestského zoznamu pamätihodností. Sú medzi nimi zapísané napríklad budovy s veľkou historickou, spoločenskou, architektonickou, vedeckou, technickou, či výtvarnou hodnotou. Medzi 69 nehnuteľných pamätihodností mesta patrí aj Hotel „Victoria Regia“ nachádzajúci sa medzi Winterovou a Beethovenovou ulicou, známy aj pod menom Hotel Leier.

IMG_9024_resizeHotel Victoria Regia nadobudol svoju romantickú a historizujúcu podobu na začiatku 20. storočia. Vtedy pôvodnú, klasicistickú vilu Tüköry na Beethovenovej ulici, pochádzajúcu z 19. storočia, prestavali, pristavali a sprístupnili i z Winterovej ulice podľa návrhu architekta Adolfa Oberländera. Vežičky, arkier, cimburie a plastický dekór pripodobnili budovu anglickému novogotickému zámku a práve vďaka týmto prvkom je stavba, dominujúca začiatku pešej zóny, taká nezameniteľná. Hotel bol neskôr premenovaný po svojom ďalšom majiteľovi Václavovi Leierovi (1891 – 1963). Hotelier českého pôvodu sa spolu s manželkou Annou staral o chod zariadenia až do roku 1948, kedy bola budova znárodnená. Za čias komunizmu fungoval objekt tiež ako stravovacie a ubytovacie zariadenie. V súčasnosti slúži budova pre komunitné centrum ŽiWell, Pizzériu Leierov dvor, kaviareň Colonial Café, Ganesha Club a tiež herňu.

IMG_9048_resizeIMG_9050_resizeIMG_9027_resize

Rakúsky architekt Adolf Oberländer žijúci v období rokov 1867 až 1923 prišiel do Piešťan, aby pre hoteliéra Adolfa Rónaia navrhol Grand hotel Rónai, neskoršie premenovaný na Royal, dnes známy ako hotel Slovan. Okrem toho sa známy autor podieľal aj na vytvorení stavieb Júliinho dvora, už spomínaného Hotel Leier a tiež vily Astra.

IMG_9041_resizeIMG_9060_resizeIMG_9057_resizeIMG_9054_resizeIMG_9051_resizeIMG_9013_resize

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Piešťanské informačné centrum, Piešťanský týždeň/Foto: lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972