Na Pribinova ulici číslo 2 sa nachádza solitérna stavba autora S. Brescianiho s monumentálnym eklektickým priečelím s prvkami približujúcimi sa postmoderne, realizovaná v rokoch 1924-1925.

IMG_2392

 

Ide o dvojposchodovú, symetricky komponovanú budovu s valbovou strechou. Jednoduchý prevádzkový rozvrh vyčlenil prízemie pre verejnosť, či už ako administratívne priestory pôvodného vlastníka alebo neskôr miestnosti rôznych organizácií a inštitúcií. Na poschodiach sú byty.

IMG_2389IMG_2379IMG_2395Vtesnanie objektu medzi susedné domy a jeho poloha v relatívne úzkej uličke do určitej miery sťažujú možnosti vnímania kvalít tejto zaujímavej architektúry. Podľa návrhu piešťanského architekta Stanislava Brescianiho ju postavili známi stavitelia Jozef Berta a Alfréd Kováč, ktorých „vizitky“ nájdeme na viacerých stavebných pamiatkach Piešťan.

IMG_2381 IMG_2386IMG_2384IMG_2383
IMG_2387IMG_2388
V súčasnosti na prízemí budovy sídli Piešťanské informačné centrum, na ďalších poschodiach sú byty.

Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972