Zastupiteľstvo TTSK 14. februára 2018 schválilo aj 570 tisíc eur na projekty. Sú vypísané tri výzvy: 1. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže, 2. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov a 3. Podpora športových aktivít a mládeže.

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám okrem právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území TTSK. Projekty treba predkladať do 29.3.2018, minimálna výška je 500 EUR. O 570 tisíc eur sa budú môcť uchádzať projekty v týchto oblastiach:

1. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže

Cieľom programu je podporiť ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt a podpora organizovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít v rámci Trnavského
samosprávneho kraja. Prostredníctvom výzvy je možné podporiť
kultúrne aktivity, vydávanie pôvodnej tvorby a skvalitnenie organizovaného využitia voľného času obyvateľov na území TTSK v roku 2018. Výzva je určená pre deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území TTSK.

2. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov

Program je zameraný na zvýšenie úrovne poskytovania sociálnej pomoci a zlepšenie stavu zdravia populácie. Medzi jeho ciele patria: predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím, skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zníženie chorobnosti, posilnenie prevencie chorôb
a zlepšenie nových diagnostických metód v zdravotníctve.

3. Podpora športových aktivít a mládeže

Výzva má napomôcť skvalitneniu organizovaného využitia voľného
času obyvateľov na území TTSK a podporiť organizovanie športových a pohybových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Každý žiadateľ môže podať jeden projekt. Projekty majú byť realizované v období od 01.01. 2018 do 07.12. 2018. Podrobné informácie a pokyny žiadateľom sú už dostupné na webstránke TTSK tu  – dotačné výzvy.

 

About Lucia Drábiková

Volám sa Lucia Drábiková. Mám 40 rokov, som vydatá, s manželom Marekom a tromi deťmi žijeme v Piešťanoch. Vyštudovala som psychológiu. V župných voľbách 2017 som bola zvolená za poslankyňu Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany. Kandidovala som za OĽANO v koalícii s KDH, SAS, Zmena zdola, OKS. Pracovala som v oblasti poradenstva, vzdelávania, médií, v sociálnej oblasti. Rada fotografujem, píšem články, blogujem, chodím do prírody. S manželom sme členmi Komunity sv. Jána Krstiteľa, som členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa, Fóra pre verejné otázky a členkou správnej rady poradne Alexis.

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972