Súdne spory bývalých zamestnancov mestského úradu, ktorých prepustil v roku 2015 na základe zmien organizačnej štruktúry bývalý primátor Miloš Tamajka nie sú stále ukončené. Aktuálne však Mesto Piešťany s novým primátorom Petrom Jančovičom chystá mimosúdny zmier. Samospráva bude musieť zaplatiť rádovo 200-tisíc eur.

Na otázku aká je situácia v súdnych sporoch s bývalými zamestnancami, ktorí sa na súde dožadovali neplatností výpovedí daných primátorom Tamajkom, reagovala hovorkyňa primátora Drahomíra Moretová vyjadrením: „Súdne spory nie sú ukončené. Mesto pripravuje mimosúdny zmier.“

Podľa materiálu pripraveného na rokovanie mestského zastupiteľstva na posledný májový deň bude táto dohoda stáť mestskú pokladňu rádovo 200-tisíc eur. Vedenie radnice navrhuje pri zmene rozpočtu presunúť 193 400 eur z položky Splátky úverov na položku Náhrada mzdy a platu.

Žaloby proti Mestu Piešťany podali bývalí zamestnanci samostatne, takže o každom prípade sa pojednávalo osobitne. Prevažnú väčšinu z nich zastupovala advokátska kancelária Roman Kvasnica a partneri s.r.o.

-th- Foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972