Aktualizované – Nález noža nahlásila čitateľka a už je v rukách majiteľky.

„So žiadosťou o pomoc sa na nás včera popoludní obrátila majiteľka čierneho noža značky Sog, opatreného šnúrkou a karabínou. S veľkou pravdepodobnosťou ho stratila na Lodenici a nájsť ste ho mohli na prvej drevenej húpačke. Touto cestou by chcela požiadať prípadného nálezcu o jeho vrátanie, nakoľko má pre ňu veľkú citovú hodnotu. V prípade, že ste nôž našli a chcete ho vrátiť a spraviť majiteľke radosť, určite kontaktujte našu redakciu buď prostredníctvom facebooku alebo mailom na adrese redakcia@pnky.sk.“

-lt/Zdroj: IS-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972