Má vaše dieťa, alebo možno aj vy, záujem navštevovať piešťanskú základnú umeleckú školu. Vo štvrtok 16. a v piatok 17. januára sa konajú doplňujúce prijímacie skúšky, tak máte príležitosť. 

Termíny a miesta konania:

Hudobný odbor:
16.1.2020, 14:00 – 16:30, Teplická 50, trieda č.4

Výtvarný odbor:
16.1.2020, 14:00 – 16:00, Štúrova 6, trieda č.1,2

Tanečný odbor:
17.1.2020, 15:00 – 17:00, Štúrova 6, trieda č.3

Podmienky prijatia:
Dieťa musí mať dovŕšených 5 rokov a úspešne vykonať prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva

1. v hudobnom odbore z ukážky spevu, rytmického a intonačného testu, schopnosti rozlišovania tónov

2. vo výtvarnom odbore z ukážky 2 svojich prác a splnenia praktickej časti – vyhotovenie práce podľa zadania

3. v tanečnom odbore z ukážky pohybových, hudobných a rytmických schopností. Na skúšky do tanečného odboru si treba priniesť cvičky.

Bližšie informácie sa dajú získať na stránke ZUŠ – www.zuspiestany.sk.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972