Blog Tomáša Hudcoviča: Zvýšiť plat primátorovi?

Blog Tomáša Hudcoviča: Zvýšiť plat primátorovi?

15. decembra 2017 Off Od PNky.sk

Zvýšiť primátorovi plat nad zákonom stanovenú základnú hranicu? Veľká dilema. Včera ho mestské zastupiteľstvo zvýšilo o 18 percent a ja som hlasoval za. Niektorí ľudia, keď to počuli, či čítali, okamžite začali nadávať a urážať. Iní si pýtajú vysvetlenie. Nemám kapacitu písať každému, preto sa veci pokúsim vysvetliť v blogu. Neviem, či to bude zaujímať aj prvú spomenutú skupinu, ale snáď si to aspoň niektorí prečítajú a pochopia.

Ako som povedal v pár vetách na zastupiteľstve, bola to dilema ako sa k návrhu viceprimátora Vala k výšeniu 30 percent postaviť. Vecí, ktoré slušne povedané pánovi primátorovi v predošlom období nevyšli, sa nahromadilo dosť. S mnohým nie som ani dnes spokojný, som častým kritikom a mám výhrady v záujme dobrých riešení pre mesto, ale nie je pravda, že by bolo všetko čierne, ako sa Piešťancov snažia presvedčiť niektoré piešťanské média. Človek vďaka situáciám, ktoré nastali, osobným antipatiám a náladám vo verejnosti, môže podľahnúť tlaku a vidieť všetko čierne. Druhá alternatíva je skúsiť sa na veci pozrieť objektívne, čomu môžu pomôcť čísla, ktoré nepustia, pričom najlepšie ich je vidieť v rozpočte. 

K zostaveniu bežného rozpočtu resp. k bežným výdavkom, teda k prostriedkom potrebným na zabezpečenie chodu mesta, čo sú napríklad mzdy, svietenie na uliciach, či činnosť polície, alebo fungovanie kultúry v meste, mám dlhodobo pripomienky. Snažím sa vysvetliť kompetentným vo vedení mesta, ale i kolegom poslancom, že bez systémových zmien vo fungovaní a vo vynakladaní bežných výdavkov, sa príliš ďaleko nedostaneme.  Je to tak ako doma. Ak si chcete niečo dopriať navyše, alebo do niečoho investovať, tak to čo zarobíte, nesmiete prejesť. Inak na danú vec si nikdy nenašetríte a úver vám tiež nedajú, lebo by ste ho nemali čím splácať. Mesto Piešťany po rokoch, kedy sa peniaze naozaj doslova prejedali na bežnú spotrebu, má momentálne nakročené v pozitívnom trende. Nemôžem povedať, že by bolo vyhrané a veci idú presne tak, ako by mali, ale badať náznaky pozitívneho vývoja. To dokumentuje graf o ročných výdavkoch na opravy a investície z vlastných zdrojov, teda z peňazí, ktoré mesto dostane z podielových daní, alebo vyberie na vlastných mestských daniach a poplatkoch.

Je tu jasne vidieť, že za roky 2016 a 2017 (hodnota k novembru 2017) aj s výhľadom na rok 2018, sa darí z vlastných prostriedkov opravovať a investovať sumy cez 600-tisíc eur a výhľadovo v roku 2018 až skoro 800-tisíc eur. Za predošlého primátora sa rok 2009 dal porovnávať s plánovaným rokom 2018, ale ostatné roky vlastné zdroje do opráv a investícii boli rádovo medzi dvesto a tristo-tisíc (mimo roku 2011). V roku 2018 vlastné zdroje do investícií nie sú plánované, čo je spôsobené aj zmenou začlenenia výdavkov podľa usmernenia ministerstva financií. Napríklad totiž výmena okien, ktorá bola v minulosti kapitálovým výdavkom,  je dnes definovaná ako oprava.Druhým grafom, ktorý dokazuje pozitívne trendy, ale rovnako tiež hovorí o nedostatkoch, je porovnanie investičných kapitálových výdavkov  a úverov čerpaných v danom roku. Tu vidno, že roku 2016 napríklad Mesto Piešťany nebralo, žiaden nový úver, avšak nepreinvestovalo ani milión eur, čo je výrazne najmenej za sledované obdobie. Spôsobné to bolo zrejme turbulenciami pri zmenách organizačnej štruktúry mestského úradu, ktoré mali negatívny vplyv na fungovanie mesta. Zároveň však takýto „očistný rok“ umožnil splatenie časti úverov a zníženie úverového zaťaženia. Rok 2018 je z pohľadu plánovaných investícií do rozvoja mesta vyslovene extrémom. Čim to je? Ako z grafu vidno, nie je to o tom, že by sa mesto chystalo extrémne zaťažiť úvermi. Plán je požičať si niečo cez 2 milóny, pričom takéto pôžičky, boli aj v minulosti. Čo však treba vyzdvihnúť, že leví podiel na týchto investíciach majú prostriedky z nenávratných zdrojov financovania, konkrétne 4,3 milióna eur. Ide o už rozbehnuté akcie kompostáreň, zberný dvor, ale aj na nasledujúci rok schválené cyklochodníky.

Toto sú dôvody prečo som sa stotožnil s návrhom Juraja Brnu o zvýšenie platu primátora o 18 percent. Ak všetko fungovalo ako má, tak nemám problém aj so 70 percentným maximom. Keď, však nie je všetko úplne v poriadku, musí číslovka nejako korešpondovať so stavom. Vec beriem tiež tak, že toto navýšenie by malo byť motiváciou pre primátora robiť veci ešte lepšie.  Základný plat primátora vypočítaný na základe zákona sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Pri použití jej hodnoty z roku 2016, je základný plat primátora zo zákona 2636 eur. Zvýšenie o 18 percent stanovuje primátorov plat na 3110 eur brutto.

Ešte jeden dovetok. Už vidím ako budú veci prezentované o nenažranosti Spoločne pre Piešťany, o tom ako z toho niečo máme a podobne. Môžem ubezpečiť, že z primátorovho platu naozaj nemáme nič, len vieru, že ho bude motivovať ešte viac zapracovať na pozitívnych veciach. Druhým dovetkom môže byť otázka, prečo na rokovaní o tomto dôležitom bode bolo prítomných, ak si dobre pamätám 14 poslancov z 21. Ak by boli prítomní aj pravidelní poslaneckí absentéri, výsledok hlasovania mohli potvrdiť, alebo zmeniť. Iste, jednoduchšie je hodiť zodpovednosť na iných a potom im veci vyčítať, čo sa v našom meste pravidelne deje. Samospráva by však nemala byť o politikárčení, ale o poctivej zodpovednej práci a objektívnom stavaní sa k veciam.

Ak by mal niekto záujem prečítať si aj zdôvodnenie návrhu viceprimátora Vala, nájde ho tu.

Tomáš Hudcovič