Tento víkend uplynulo 9 mesiacov, čo som prijal poverenie na výkon funkcie druhého zástupcu primátora a na jeho zastupovanie v rozsahu podľa písomného poverenia. Dôvodom, pre ktorý sme sa v rámci klubu Spoločne pre Piešťany rozhodli pristúpiť na tento krok, bola neutešená situácia v Piešťanoch, ktorá mestu a obyvateľom nijako neprospieva. Cieľom bolo pomôcť riešiť veci tak, aby sa pohli nesplnené uznesenia, aby sa zlepšila kvalita materiálov predkladaných na MsZ a komunikácia so zastupiteľstvom a celkovo, aby sa začali hýbať dôležité veci v súvislosti so systémovými zmenami pri tvorbe rozpočtu, v sociálnej oblasti, či pri riešení cestovného ruchu prostredníctvom Rezortu Piešťany.

Išiel som do toho plne si uvedomujúc, že dostanem nálepku prebehlíka na druhú stranu a človeka, ktorý sa nechal kúpiť. Nie, že by som bol úplne imúnny voči takémuto nálepkovaniu, ale mojim cieľom a cieľom Iniciatívy Spoločne pre Piešťany je pracovať pre rozvoj Piešťan, bez ohľadu na osobné záujmy a bez ohľadu na to ako nás neprajníci onálepkujú. Jednoznačne sme videli, že pokiaľ sa nám nepodarí upokojiť situáciu a sústrediť sa na prácu, Piešťany nedopadnú dobre. Povedali sme si, že toto je jedinečná príležitosť, ak aj primátor chce spolupracovať vo veciach, kde vieme nájsť prienik. Časť vecí sa podarila, ale žiaľ stále je veľmi veľa vecí, ktoré sa nedarí posunúť dopredu.

Či má zmysel to, čo robíme, keď sme mojím pôsobením na úrade, často označovaní za spoluzodpovedných aj vo veciach, na ktoré nemáme žiaden dosah, sme sa zamýšľali pri vyhodnotení prvého polroku. Vtedy ma kolegovia z klubu presvedčili, aby som vydržal. Žiaľ udalosti posledných týždňov ma definitívne presvedčili, že moje pôsobenie na poste viceprimátora nenaplnilo ciele, ktoré sme si dali, a preto som sa rozhodol zobrať zodpovednosť a vzdať sa prijatia poverenia výkonu funkcie II. zástupcu primátora a zastupovania primátora určenom poverením.

Hlavným dôvodom, pre ktorý odchádzam je, že žiaľ nie je možné napĺňať úlohy určené v poverení, keď sa opakovane stávalo, že som nebol informovaný o veciach, ktoré sa týkajú úloh v poverení, napríklad súvisiacimi s Rezortom Piešťany, letiskom, alebo pri zvolávaní MsZ a následnej koordinácie činností stálych komisií MsZ. Pomerne často sa stáva, že nie sú naplnené úlohy, ktoré je potrebné v rámci úradu riešiť a tento stav, ktorý je predovšetkým v kompetencii prednostu, sa mi nedarilo zmeniť. Ťažko sa pracuje, keď chýba dôvera a komunikácia. Z môjho pohľadu, žiaľ bola deklarovaná spolupráca často len formálna. Rovnako nastali situácie, keď som sa ako viceprimátor nemohol dostať k podkladom a materiálom od kompetentných pracovníkov. Taktiež sa neviem stotožniť s postupom riešenia či neriešenia niektorých problémov, ktoré rezonujú vo verejnosti.

Všetky tieto skutočnosti a najmä to, že v danej situácii neviem efektívne pracovať v prospech mesta Piešťany, som sa rozhodol vzdať sa prijatia funkcie zástupcu primátora. Zostávam naďalej poslancom a chcem sa vrátiť k rozbehnutým projektom Iniciatívy Spoločne pre Piešťany, pričom pri výkone funkcie viceprimátora na ne nezostal čas.

Nie je mojim cieľom teraz očierňovať primátora za každú cenu, tak ako to robia niektoré piešťanské média. Vždy som sa snažil byť objektívny, žiaľ niektorí ľudia v Piešťanoch majú za cieľ len očierňovať a vymýšľať si bez ohľadu na to, aká je pravda a realita. Pán primátor toto moje rozhodnutie akceptoval, aj keď sa s ním nevedel stotožniť. Napriek tomu verím, že bude podporovať naše aktivity v prospech obyvateľov mesta Piešťany, rovnako ako naša Iniciatíva a klub podporia všetky racionálne a prospešné návrhy vedenia mesta v prospech obyvateľov.

Tomáš Hudcovič

PS: Pán Vojčiniak zase „nesklamal“. Normálni ľudia na piešťanskom mediálnom piesočku počkali kým im pošlem vyjadrenie. Pán Vojčiniak, šéfredaktor PT, si spôsobom sebe vlastným, tak ako to robí už pomerne dlho, zase popísal svoje domnienky tváriac sa, že ide o pravdu. Prepošlite prosím link na tento článok tým, o ktorých viete, že čítajú PT, aby si mohli prečítať aj moje vyjadrenie a urobiť si vlastný názor. Ďakujem.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972