Blog Tomáša Hudcoviča: Letiskové hry – peniaze i politika

Blog Tomáša Hudcoviča: Letiskové hry – peniaze i politika

26. júla 2017 Off Od PNky.sk

Zajtra sa má stretnúť valné zhromaždenie Letiska Piešťany. Tento rok už po tretí raz. Program rokovania nie je známy, ale snáď sa konečne dočkáme návrhov predstavenstva ako reálne zabezpečiť fungovanie letiska, možno konečne zrušenia nehoráznych odmien predstaviteľov spoločnosti a možno tiež nových či staronových členov dozornej rady.

Tragédia piešťanského letiska spočíva v tom, kto ho vlastní a spravuje. Miesto reálneho zabezpečenia jeho fungovania, sa s ním roky hrajú hry – finančné i politické. Župan Tibor Mikuš – predseda predstavenstva, ktorý sa má opäť na jeseň uchádzať o post šéfa kraja, neuspel v novembri 2016 s návrhom na likvidáciu spoločnosti, hlavne pre veľkú negatívnu odozvu vo verejnosti a v médiach. Od novembra sa v jeho podaní striedajú mediálne spasiteľské výstupy v podobe náhle sa objaviacich zázračných investorov, či požičaných financií, ktoré zabezpečil kraj, s útokmi na Mesto Piešťany i štát, že nedostatočne pomáhajú letisku. Je evidentné, že treba prežiť do volieb. Potom s takmer šesťdesiatimi percentami TTSK bude môcť urobiť v podstate čokoľvek, na čo nepotrebuje 2/3 väčšinu akcionárskych hlasov. To si vlastne robí už teraz. 

Asi to všetci viete, ale zopakujem pre istotu. Spoločnosť Letisko Piešťany riadi predstavenstvo v zložení predseda župan Tibor Mikuš, ďalším členom je vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie TTSK Juraj Štaffa a tretím do partie je Michal Merga, pôsobiaci aj v strojárenskej spoločnosti Way Industries v portfóliu Slavia Capital, ktorého sa za rok v jeho funkcii mnohým nepodarilo ani stretnúť. Teda prví dvaja páni dostali letisko do situácie, v ktorej je. Hoci mali od roku 2009, keď T. Mikuš začal šéfovať množstvo času, neukázali sa ako schopní manažéri. Popravde pri povinnostiach, ktoré má župan a aj pán Štaffa vrámci kraja, ani si neviem predstaviť, ako by sa zvládli naplno venovať práci v predstavenstve.

Na májové rokovanie valného zhromaždenia malo predstavenstvo predložiť návrh na ďalšie fungovanie spoločnosti na základe uznesenia z januárového mimoriadneho VZ. Nepredložilo, teda aspoň nie také, ktoré by sa pozdávalo primátorovi Piešťan Milošovi Tamajkovi, preto navrhol vyslovenie nedôvery predstavenstvu. Samozrejme pri tom, keď má župan a župa takmer 60 percent akcií neuspel. Ďalším návrhom primátora bolo, aby činnosť respektíve nečinnosť predstavenstva preskúmala dozorná rada. Čo „samozrejme“ pri súčasnej konštelácii tiež neprešlo.

Ak to preženiem, tak jediným „úspechom“ predstavenstva je nevyplácanie odmien členom orgánov spoločnosti, na ktoré ale majú právny nárok. Výsledkom je, že tento rok sa prvý exmanažér letiska sa dostal k nevyplateným odmenám. Župan Mikuš namiesto toho, aby ich zrušil minimálne do času, kým sa nepodarí dostať letisko z červených čísel, mi pri viacerých rozhovoroch oponoval, či si myslím, že niekto bude robiť zadarmo. Jedným z výsledkov je, že napriek istým zníženiam výšky ich objem rastie. V roku 2014 išlo na odmeny členom orgánov spoločnosti 73 921 eur. Po otvorení témy odmien piešťanským MsZ, sám Tibor Mikuš ako skúsený stratég navrhol ich zníženie, takže v roku 2015 figuruje v účtovnej závierke číslo 58 418 eur. Avšak v roku 2016 je to už 102 745 eur. Prečo je to tak? Hoci sa výška odmien nemenila, zákonom sa zmenilo počítanie odvodov z odmien a to navýšilo položku. Akcionári namiesto toho, aby okamžite reagovali znížením na minimum, ako sme požadovali aj v uznesení MsZ,  nechali veci tak. Z cudzieho krv podľa nich zrejme netečie.

Na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti by mala dohliadať dozorná rada. Keď zistí závažné porušenie, mala by zvolať valné zhromaždenie. Pre stav v akom sa spoločnosť nachádza mám, ale vážne pochybnosti o činnosti dozornej rady. Tvorí ju predseda Remo Cicutto, ďalej Róbert Orihel Peter Sopko. Podľa stanov je funkčné obdobie členov dozornej rady päť rokov.  R. Cicuttovi a R. Orihelovi uplynulo v apríli tohto roka, preto predpokladám, že sa bude valné zhromaždenie zaoberať aj touto témou.

Tomáš Hudcovič Ilustr. foto: -th- a -mp-