Blížia sa voľby, keď sa na letisku opäť zjavil zázračný investor (píše o ňom exkluzívne PT)? Pán Mikuš a spriaznené hlásne trúby (médiami sa to už nazvať nedá) myslíte, že vám toto ešte niekto uverí?

Za niekoľko mesiacov predstavenstvo spoločnosti Letisko Piešťany na čele s jadrovým energetikom a „odborníkom na letectvo“ županom Tiborom Mikušom nebolo schopné splniť zadanie valného zhromaždenia a pripraviť plán konsolidácie a ozdravenia spoločnosti. Bolo schopné len si zobrať ďalšiu pôžičku a viesť spoločnosť do ešte hlbšej straty.

Včera sa „nezávislý“ novinár pýtal na stretnutí občanov s Jozefom Viskupičom, čo spraví ak v decembri ako potenciálne zvolený župan, nájde na letisku 0 na účte a nebude z čoho platiť výplaty zamestnancom a energie. Odpoveď bola v duchu, že vyvinie maximálne úsilie o dohodu s Mestom Piešťany, ktoré z dôvodu daňovej pohľadávky založilo pozemky letiska (Finančná správa, ktorá túto vec riešila na podnet právnickej kancelárie zastupujúcej Letisko Piešťany, dala za pravdu Mestu Piešťany, že postupovalo v súlade so zákonom), aby odblokovalo pozemky, ktoré bude nutné použiť na riešenie situácie. Novinár reagoval, že sú to len slová a jediný kto pomáha, je Trnavský samosprávny kraj, respektíve jeho súčasné vedenie, ktoré poskytuje pôžičky.

Pána novinára už akosi nezaujíma ako tie pôžičky poskytuje a kam to celé smeruje. U Viskupiča mu chýbali fakty, ale fakty u Mikuša bezprecedentne prehliada. Spoločnosť SMS TTSK (zriadená krajom sídliaca na tej istej adrese) požičala letisku v Piešťanoch do roku 2015 1,6 milióna eur. Keď ich letisko nesplácalo predala táto spoločnosť napríklad bývalú „slobodárku“ za 180-tisíc eur, pričom zostatková účtovná hodnota tohto objektu bola 239-tisíc eur a znalecký posudok na ňu „iba“ 474-tisíc eur. O koľko peňazí sme tam prišli ako obyvatelia kraja? Je to veľmi jednoduchá matematika.

S ďalším dlhom sa vysporiadala spoločnosť SMS TTSK tak, že ho previedla na kraj za 1 euro  a ten kapitalizoval pohľadávku voči letisku. V praxi to znamenalo, že peniaze kraja, teda nás všetkých sa minuli, kraj navýšil svoj podiel v spoločnosti Letisko Piešťany, ale spoločnosť stále nefunguje, tak ako by mala.

SMS TTSK podľa účtovných uzávierok v roku 2013 vykázala zisk -112 000 eur, v roku 2014 -97 000 eur, v roku 2015 – 1 751 000 eur, v roku 2016 -1 044 000 eur (- nie je pomlčka, ale mínus :-( ). Vedenie kraja tak nevedie do krachu len Letisko Piešťany, ale aj ďalšiu spoločnosť, ktorá v rámci svojej hlavnej činnosti v súčasnosti zabezpečuje prenájom nehnuteľných vecí napr. prenájom parkovacieho domu na Starohájskej ul.9/A v Trnave pre verejnosť, hnuteľných vecí, obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov, opravy a údržbu ciest Trnavského kraja a výkon správy prebytočného majetku Trnavského samosprávneho kraja. Aktuálne je jej celková zadlženosť 69,01 %. Zaujímalo by ma z čoho SMS TTSK pri takýchto výkonoch požičala tento rok letisku  400-tisíc? Nie je to zase len o výpredaji majetku kraja pod cenu, ktorá však poteší spriaznené osoby?

Člen dozornej rady, ktorého nominovalo Mesto Piešťany v nej vydržal 3 mesiace. Pred pár dňami boli zverejnené informácie, že sa vzdáva tohto postu. Dôvodmi boli neprofesionalita vedenia, ale aj to, že nechce niesť trestnoprávnu zodpovednosť – viac tu. Po pár dňoch od zverejnenia jeho listu síce reagoval v médiach, ktoré dlhodobo držia stranu županovi Mikušovi, že nesúhlasí so zneužívaním jeho vyjadrení v kampani (zaujímavé, že túto info neposlal všetkým regionálnym médiam), ale podstatu jeho písomného vyjadrenia to nemení.  Zbytok dozornej rady na čele s Remom Cicuttom, zatiaľ verejne nehovoril o žiadnych problémoch. Celkom by ma zaujímalo, či je podľa nich naozaj všetko v poriadku.

Je najvyšší čas, aby Letisko Piešťany začali riadiť odborníci a nie župan ako predseda predstavenstva. Či sa tak stane je na nás obyvateľoch, keď svoj názor na vec, môžeme vyjadriť už túto sobotu.

Tomáš Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972