Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Kam smerujú peniaze z rozpočtu

Published

on

Blíži sa termín, kedy mestá a obce schvaľujú rozpočty pre budúci rok. Niekde sú na tom s prípravami lepšie, inde horšie. Napríklad v Hlohovci už majú rozpočet schválený. V Piešťanoch sa vraj na ňom na úrade intenzívne pracuje a nový vedúci finančného oddelenia MsÚ sa snaží robiť, čo sa dá.

Ako poslanci na čele s našim klubom Spoločne pre Piešťany sme od marca, apríla žiadali vedenie mesta, aby sa uskutočňovali stretnutia k tvorbe rozpočtu. Bolo však len jedno, aj to bez konkrétneho výsledku. O procese tvorby rozpočtu, ale až na budúce. Teraz by som rád zverejnil zopár grafov, aby Piešťanci mali predstavu kam smerujú peniaze  z mestského rozpočtu, a ktorá oblasť života si pýta aký objem financií.

Advertisement
Hello GPT

Keďže sme v poslaneckých laviciach v rámci klubu stretli zväčša noví, dali sme si domácu úlohu a snažili sme sa analyzovať jednotlivé rozpočtové kapitoly tak, aby sme videli a pochopili tok finančných prostriedkov. Na to, že niektoré oblasti, života v Piešťanoch sú podporované štedrejšie, iné menej sme už upozorňovali a rovnako upozorňujú na to obyvatelia. Našim cieľom je presunúť viac prostriedkov do oblastí, kde si myslíme, že chýbajú. V tomto momente ide teda o efektívne smerovanie tých prostriedkov, ktoré prichádzajú ako výnosy z daní, poplatkov, prenájmu, dividend, transferov, či dotácií… Iná kapitola je šetrenie a získavanie prostriedkov z iných zdrojov. To je viac na pleciach tých, ktorí majú v rukách výkonnú moc, teda primátora a ľudí na úrade.

V prvom rade sa teda pozrime na reálne rozpočtové čísla podľa záverečných účtov –  na to koľko financií malo Mesto Piešťany reálne k dispozícii v rokoch 2010 až 2014 a koľko minulo.  V priemere je to číslo okolo 19-tich miliónov ročne. Dáta sú čerpané zo záverečných účtov Mesta Piešťany, grafy spracoval kolega Peter Tremboš.

Advertisement
Hello GPT

Príjmy a výdavky ku koncu príslušného roka podľa záverečného účtu

Rok                 Príjmy                 Výdavky

Advertisement
Hello GPT

2014           19 220 371 €       18 903 681 €

2013           18 421 257 €       16 618 015 €

Advertisement
Hello GPT

2012           17 966 717 €       17 146 051 €

2011           20 083 501 €       20 045 375 €

Advertisement
Hello GPT

2010           18 676 584 €       18 663 043 €

Pre lepšie pochopenie odkiaľ prichádzajú peniaze do mestskej pokladnice je tu prvý graf zobrazujúci dáta z roku 2014. Najväčší zdroj príjmov samosprávy sú jednoznačne dane z príjmu fyzických osôb a následne miestne dane a poplatky.

Advertisement
Hello GPT

prijmy mesta PN 2014

Vývoj príjmov od roku 2010 hovorí tiež pomerne zaujímavou rečou. Daňové príjmy stúpajú, rovnako ako príjmy z miestnych daní a poplatkov. Rast dane z príjmu FO je samozrejme spôsobený aj tým, že štát zvýšil percento, ktoré ide obciam. Smutné je, že príjmy z dotácií, grantov a transferov v zásade klesajú.

zmena prijmy mesta PN 2010 - 2014

Teraz sa pozrime kam, do akých kapitol a koľko peňazí vlastne tečie. Nasledujúci graf zachytáva opäť rok 2014. Jednoznačným „víťazom“ je školstvo. Prevádzka základných a materských škôl stojí mesto cez šesť miliónov eur. Druhou najvyššou položkou vlani bola kapitola životného prostredia, kde ide predovšetkým o zneškodňovanie odpadu. Tretia najvyššia položka je samotná správa mesta a v nej najmä mzdy zamestnancov.

Advertisement
Hello GPT

vydavky mesto PN podla kapitol 2014Nasledujúce dva grafy zachytávajú zmeny vo výdavkoch počas rokov 2009 až 2014 vrámci jednotlivých kapitol.zmena vydavky mesta PN 2009 - 2014 - 2zmena vydavky mesta PN 2009 - 2014Posledný graf hovorí o tom, ako sa mení celková výška výdavkov v jednotlivých kapitolách za predchádzajúcich šesť rokov. Školstvo hrá neustále prím a na chvoste je propagácia a cestovný ruch spolu so športom.
vydavky mesto PN podla kapitol 2009 - 2014

Toľko na teraz, aby som vás príliš nezahltil informáciami. Pokračovať budem v ďalších blogoch, či článkoch. Neustále sa totiž stretávam s tým, že prevažná väčšina obyvateľov nerozumie mnohým veciam ohľadom fungovania samosprávy. Sú ale i takí, ktorí ani nechcú vedieť či rozumieť. Myslím si však, že je potrebný aspoň základný prehľad, aby sa nestalo, že sa necháme opiť rožkom.

Tomáš Hudcovič

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články