Blíži sa termín, kedy mestá a obce schvaľujú rozpočty pre budúci rok. Niekde sú na tom s prípravami lepšie, inde horšie. Napríklad v Hlohovci už majú rozpočet schválený. V Piešťanoch sa vraj na ňom na úrade intenzívne pracuje a nový vedúci finančného oddelenia MsÚ sa snaží robiť, čo sa dá.

Ako poslanci na čele s našim klubom Spoločne pre Piešťany sme od marca, apríla žiadali vedenie mesta, aby sa uskutočňovali stretnutia k tvorbe rozpočtu. Bolo však len jedno, aj to bez konkrétneho výsledku. O procese tvorby rozpočtu, ale až na budúce. Teraz by som rád zverejnil zopár grafov, aby Piešťanci mali predstavu kam smerujú peniaze  z mestského rozpočtu, a ktorá oblasť života si pýta aký objem financií.

Keďže sme v poslaneckých laviciach v rámci klubu stretli zväčša noví, dali sme si domácu úlohu a snažili sme sa analyzovať jednotlivé rozpočtové kapitoly tak, aby sme videli a pochopili tok finančných prostriedkov. Na to, že niektoré oblasti, života v Piešťanoch sú podporované štedrejšie, iné menej sme už upozorňovali a rovnako upozorňujú na to obyvatelia. Našim cieľom je presunúť viac prostriedkov do oblastí, kde si myslíme, že chýbajú. V tomto momente ide teda o efektívne smerovanie tých prostriedkov, ktoré prichádzajú ako výnosy z daní, poplatkov, prenájmu, dividend, transferov, či dotácií… Iná kapitola je šetrenie a získavanie prostriedkov z iných zdrojov. To je viac na pleciach tých, ktorí majú v rukách výkonnú moc, teda primátora a ľudí na úrade.

V prvom rade sa teda pozrime na reálne rozpočtové čísla podľa záverečných účtov –  na to koľko financií malo Mesto Piešťany reálne k dispozícii v rokoch 2010 až 2014 a koľko minulo.  V priemere je to číslo okolo 19-tich miliónov ročne. Dáta sú čerpané zo záverečných účtov Mesta Piešťany, grafy spracoval kolega Peter Tremboš.

Príjmy a výdavky ku koncu príslušného roka podľa záverečného účtu

Rok                 Príjmy                 Výdavky

2014           19 220 371 €       18 903 681 €

2013           18 421 257 €       16 618 015 €

2012           17 966 717 €       17 146 051 €

2011           20 083 501 €       20 045 375 €

2010           18 676 584 €       18 663 043 €

Pre lepšie pochopenie odkiaľ prichádzajú peniaze do mestskej pokladnice je tu prvý graf zobrazujúci dáta z roku 2014. Najväčší zdroj príjmov samosprávy sú jednoznačne dane z príjmu fyzických osôb a následne miestne dane a poplatky.

prijmy mesta PN 2014

Vývoj príjmov od roku 2010 hovorí tiež pomerne zaujímavou rečou. Daňové príjmy stúpajú, rovnako ako príjmy z miestnych daní a poplatkov. Rast dane z príjmu FO je samozrejme spôsobený aj tým, že štát zvýšil percento, ktoré ide obciam. Smutné je, že príjmy z dotácií, grantov a transferov v zásade klesajú.

zmena prijmy mesta PN 2010 - 2014

Teraz sa pozrime kam, do akých kapitol a koľko peňazí vlastne tečie. Nasledujúci graf zachytáva opäť rok 2014. Jednoznačným „víťazom“ je školstvo. Prevádzka základných a materských škôl stojí mesto cez šesť miliónov eur. Druhou najvyššou položkou vlani bola kapitola životného prostredia, kde ide predovšetkým o zneškodňovanie odpadu. Tretia najvyššia položka je samotná správa mesta a v nej najmä mzdy zamestnancov.

vydavky mesto PN podla kapitol 2014Nasledujúce dva grafy zachytávajú zmeny vo výdavkoch počas rokov 2009 až 2014 vrámci jednotlivých kapitol.zmena vydavky mesta PN 2009 - 2014 - 2zmena vydavky mesta PN 2009 - 2014Posledný graf hovorí o tom, ako sa mení celková výška výdavkov v jednotlivých kapitolách za predchádzajúcich šesť rokov. Školstvo hrá neustále prím a na chvoste je propagácia a cestovný ruch spolu so športom.
vydavky mesto PN podla kapitol 2009 - 2014

Toľko na teraz, aby som vás príliš nezahltil informáciami. Pokračovať budem v ďalších blogoch, či článkoch. Neustále sa totiž stretávam s tým, že prevažná väčšina obyvateľov nerozumie mnohým veciam ohľadom fungovania samosprávy. Sú ale i takí, ktorí ani nechcú vedieť či rozumieť. Myslím si však, že je potrebný aspoň základný prehľad, aby sa nestalo, že sa necháme opiť rožkom.

Tomáš Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972