BlogyNovinkyTomáš Hudcovič

Blog T. Hudcoviča: Nepravdy z pera pána Vojčiniaka – článok o mestskej plavárni

By 26. februára 201625 februára, 2017No Comments
Redaktor týždenníka Piešťanský týždeň púšťa čitateľom pravidelne články plné neprávd, poloprávd, alebo jeho domnienok, ktoré podsúva ako fakty. Keď som sa v lete minulého roka snažil o to, aby zverejnil moju reakciu na jeho materiál, v ktorom zavádzal a klamal, dočkal som sa akurát odpovede na facebookovom chate v duchu – dobre vieš, že ti nič neuverejním. Odvtedy uplynulo už niekoľko mesiacov a pán Vojčiniak uverejňuje bludy so železnou pravideľnosťou ďalej. Jedna vec je oprávnená kritika, druhá dezinformácie, ktoré akurát ľudí rozčuľujú a vytvárajú nebezpečné napätie v spoločnosti, ktoré môže dopadnúť všelijako. Rozhodol som sa preto, že pokiaľ budem mať kapacitu, bude upozorňovať na nepravdy, ktoré píše, prostredníctvom blogu.
Vo štvrtok 24. februára uverejnil pán Vojčiniak na webstránke Piešťanského týždňa  článok „Nad výstavbou mestskej plavárne opäť visia otázniky“. Tradične je v ňom viacero tvrdení, ktoré nie sú pravdivé, takže by som rád uviedol fakty, aby tí, ktorí sa nechcú nechať manipulovať, mali možnosť posúdiť ako sa veci majú v skutočnosti.
Text článku začína:
Jar a s ňou aj ohlásený termín začatia výstavby mestskej plavárne sa blíži, no radnica namiesto poklepkávania základného kameňa organizuje hlasovanie o tom, ako si ju Piešťanci predstavujú. Jedna možnosť podľa radnice udáva dvadsaťpäťmetrový bazén s priemernou hĺbkou 1,2 až 1,6 metrov, teda s pozvoľným vstupom do bazéna, druhá možnosť, za ktorú sa dá na webových stránkach mesta hlasovať, hovorí o bazéne s celkovou minimálnou hĺbkou 1,85 metrov. Podľa všetkého však ide len o mediálne prekrývanie problému v nepridelení eurofondov, o ktoré sa mesto na výstavbu plavárne uchádzalo. – Domnienky bez uvedenia faktov v podobe zverejnenia rozhodnutia riadiaceho orgánu o nepridelení nenávratných finančných prostriedkov z Interreg SK – HU.Podľa webovej stránky mesta rozhodovanie o tom, aký bude mať plaváreň bazén, spôsobujú rozdielne záujmy v jeho parametroch na jednej strane vodných pólistov, ktorí potrebujú bazén s minimálnou hĺbkou 1,85 metrov, a na druhej strane stojí požiadavka plaveckých klubov, ale najmä širokej verejnosti, ktorým vyhovuje počiatočná hĺbka 1,2 metrov, pozvoľne sa prehlbujúca. Nakoľko bazén s minimálnou hĺbkou 1,85 m by bol pre deti, ale i začínajúcich plavcov nevhodný a doslova nebezpečný.
V tejto pasáži vyšiel autor z ankety na webe mesta Piešťany – avšak akosi zabudol napísať, že v texte k ankete je napísané, že či by bol bazén s hĺbkou 1,2 až 1,6 m, alebo 1,85 m, tak, či tak, bude súčasťou projektu výukový bazén, kde budú môcť bez problémov plávať deti a rovnako začínajúci plavci. Autor taktiež konštatuje, že plavecké kluby majú požiadavku spolu so širokou verejnosťou na bazén 1,2 až 1,6 m hlboký. Realita je však taká, že zástupcovia plaveckých  klubov spolu s vodnopólovým podpísali vlani vyhlásenie, že chcú 25 m šesťdráhový bazén s hĺbkou 1,85 m. 
V súčasnom období oba druhy športov – vodné pólo i plávanie – využívajú rozdielne bazény. Kým plavecké kluby našli svoje útočisko v 25-metrovom krytom bazéne v hoteli Sorea a mesto im ročne vypomáha 50-tisícovou dotáciou, vodní pólisti už roky využívajú 50-metrový bazén kúpaliska Eva s priemernou ročnou dotáciou z mestskej pokladne v objeme okolo 30-tisíc eur.
Tu opäť nie je napísaná úplná pravda, pretože vodní pólisti využívajú počas zimných mesiacov – cca. od novembra do apríla, či mája, rovnako ako plavci, bazén v bývalom hoteli Sĺňava. 50-tisícová dotácia nie je  dotáciou, ale členským príspevkom mesta Piešťany v OZ Bazén. Tieto peniaze slúžia na to, aby mohol fungovať pod správou OZ tento bazén, a aby mala kde plávať aj piešťanská verejnosť, pokiaľ sa nedorieši výstavba nového bazéna. Čo sa týka dotácie na kúpalisko Eva – tak v roku 2011 bola 46182 eur, 2012 33 925 eur, 2013  15000 eur, v 2014 15000 eur, 2015 15000 eur, v 2016 35000 eur a pre rok 2017 je plánovaná na 15000 eur, čiže priemer je 25000 tisíc eur. Kúpalisko Eva dokáže počas letných mesiacov fungovať pri výške podpory 15000 eur. V roku 2016 bola suma vyššia, pretože jeho prevádzka bola predĺžená od mája do októbra. (Zdroj http://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/63sk_112.pdf&original=Rozpocet_2016_final.pdf a http://www.piestany.sk/e_download.php?file=data/editor/63sk_21.pdf&original=2014_Program1_Sprava_mesta_1.pdf)

Ešte pred rokmi za predchádzajúceho vedenia mesta sa zrodil projekt plaveckého centra s viacerými bazénmi s celoročnou prevádzkou pri plánovaných nákladoch na výstavbu sedem miliónov eur. Ten však súčasné vedenie stoplo hneď po svojom nástupe na radnicu. Vraj si mesto takýto nákladný projekt nemôže dovoliť a aj jeho následné ročné prevádzkové náklady bez prístupu k termálnej vode by mestskú pokladňu nadmieru zaťažovali.

Správna info je, že 7 miliónov eur mala stáť vonkajšia časť plánovaného plaveckého centra s prevádzkou iba počas troch letných mesiacov. Odhad ceny celého projektu bol 17,34 mil. eur, pričom predošlé vedenie dalo spraviť PD pre stavebné povolenie len pre exteriérovú časť. V roku 2014 bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre vonkajšiu časť plaveckého centra, v ktorej autori v závere konštatujú: „Na základe analýz, ktoré boli vykonané v rámci tejto ŠU možno konštatovať, že investičný projekt, navrhnutý podľa projektovej dokumentácie pre výstavbu I. etapy PCP, je z finančného hľadiska nerealizovateľný“.  Preto nové MsZ prijalo uznesenia, na základe ktorých sa boli zrušené uznesenia predošlého MsZ o pokračovaní prác na realizácii projektu Plaveckého centra Piešťany v pôvodnom zadaní a zabezpečení financovania projektu Plaveckého centra Piešťany z predaja cenných papierov vo vlastníctve Mesta Piešťany, využitím vlastných zdrojov a rezerv a úverových zdrojov. Aktuálne MsZ tiež požadovalo pripraviť ponukové konanie  na prevzatie projektu Plavecké centrum Piešťany pre prípadného investora.

O niekoľko mesiacov neskôr prišiel s ponukou na výstavbu plavárne súkromný investor Oskar Gaál, ktorý mestu ponúkol jej výstavbu bez zaťaženia verejných prostriedkov s tým, že za to požadoval pozemky pod plaváreň za symbolickú sumu. Postavenú plaváreň by jeho spoločnosť Bazenprojekt tiež prevádzkovala a mesto by tento objekt dostalo po tridsiatich rokoch bezodplatne do svojho vlastníctva.Súkromná spoločnosť Bazenprojekt mala k požiadavke pozemku za jedno euro nastavenú i ekonomickú udržateľnosť svojho zámeru pre plaváreň s 25-metrovým bazénom so šiestimi dráhami s hĺbkou vody od 1,2 do 1,6 m a výukový bazén 12×4 m s hĺbkou 0,8 m. Kapacita plavárne bola naprojektovaná na 40 osôb na hodinu. Zázemie mala tvoriť šatňa pre sto návštevníkov. K tomu wellness s kapacitou 40 osôb na tri hodiny a bistro s 25 sedeniami.

Priemernú výšku vstupného na osobu investor odhadol na 2,50 eura za hodinu využívania krytej plavárne alebo wellnessu.

Podľa informácií od investora vstup do welnessu mal stáť 12 eur. Viac o projekte tu a tu.

Tento projekt sa však rozplynul skôr, ako vôbec začal naberať konkrétnejšie kontúry pre následné požiadavky mestského zastupiteľstva, a to najmä poslancov zoskupených pod vedením Tomáša Hudcoviča v klube Spoločne pre Piešťany. Uznesenia nimi iniciované obsahovali požiadavky na rôzne finančné záruky od súkromného investora, ale aj zmeny hĺbky bazéna tak, aby vyhovoval aj vodnopólistom. Tieto skutočnosti privátny investor vyhodnotil ako pre neho neprijateľné a od ponuky na výstavbu plavárne v Piešťanoch koncom leta minulého roka odstúpil.

Tu pán Vojčiniak dosť zavádza. Realita totiž bola taká, že jedinou podmienkou schválenou zastupiteľstvom bola banková záruka 300000 eur počas doby výstavby plavárne, aby bola istota, že mesto nepríde o pozemok. Po ukončení výstavby by investor dostal od mesta peniaze späť a tak by ho pozemok stál 1 euro. Viď uznesenie č.86/2015. V rámci uznesenia nebola žiadna zmena na hĺbku 1,85 m, ale bol akceptovaný návrh investora 1,2 až 1,6 m. Čo sa týka toho, že banková záruka bola hlavne na podnet klubu SpP je tiež nezmysel, stačí si pozrieť výpis hlasovania – č.37

Za záruku hlasovali Ing. Iveta Babičová,  MUDr. Jozef Beňačka, PhD., Ing. Remo Cicutto, Mgr. Martin Cifra,  Adriana Drahovská, Ing. Eliška Gocká, Ing. Tomáš Hudcovič, Mgr. Michal Hynek, Mgr. Peter Jančovič, PhD., Dr. Andrej Klapica, RNDr. Peter Tremboš, PhD., MUDr. Marián  Urbánek, Martin Valo, teda 3 členovia klubu, ostatní si vedeli prestaviť riešiť tento projekt aj bez bankovej záruky. Čiže nebol to prioritne klub SpP, ktorý volil opatrný postup.  Investor navyše od ničoho neodstúpil. Jednoducho nemal dostatok finančných prostriedkov na riešenie viacerých projektov, ktoré má rozbehnuté, tak aby mohol zrealizovať záruku počas doby výstavby. Keďže ide o novú spoločnosť, problematické je, aby túto záruku realizovala banka, a tak hľadal iné možnosti financovania. Žiaľ schodné riešenie sa nenašlo.

V ďalšej časti článku pán redaktor okrem iného píše: „V kruhoch blízkych mestskému úradu sa však už dlhšiu dobu povráva, že mesto prostriedky z eurofondov nezískalo, a tak sú predbežné výpočty s ohláseným podielom európskych peňazí neplatné.“ Tu platí  to čo na začiatku, že táto veta bez rozhodnutia o schválení, či neschválení NFP, je len čistou špekuláciou.
Tomáš Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972