Pred 22 rokmi som stál pred touto medzerou v plote s otcom a bratom. Za plotom bol koncert kapely Elán. Dnes tu stojím s dcérou a s vami. Čo sa zmenilo?

Aj to, že som starší a pracujem aj ako poslanec. Vtedy som bol dieťaťom, dnes naivným dospelým. Na mestskom webe som si pred časom prečítal, čo trápi občanov. Častokrát sa tam objavoval Slovan a iné budovy, ktoré sú v majetku súkromníka. K teoreticky zrealizovateľným projektom patrila obnova prírodného kina. Môj tip bol teda jasný, svoju aktivitu som smeroval práve k Prírodnému kinu Piešťany.

Neškodná brigáda sa rozvinula na niekoľko ďalších podujatí, ale takisto aj prirodzeného odporu. Či už ten odpor bol spôsobený politicky, osobne alebo protichodným názorom na realizáciu, nechám na vesmír. S tými, s ktorými som sa rozprával, máte tušenie prečo je to tak. Tí, ktorí by sa radi dozvedeli viac, som k dispozícii osobne. Pre ostatných aspoň toľko, že ako vraví Petr Veverka kde je vôľa, tam je cesta. Prírodné kino je súčasťou parku, je mestským majetkom a teda mal by slúžiť všetkým. V prvom rade sa treba však o majetok starať a zvelaďovať ho.

V priestoroch prírodného kina bolo plánované už všeličo. Dokonca aj parkovisko :) Projekt z roku 2009 stál mesto 25 000 eur. Realizácia prírodného kina by podľa neho síce bola vítaná, ale počítal s finančnou záťažou rozpočtu až 1 500 000 eur. Nehovorím o tom, že príroda v prírodnom kine by realizáciou veľkého projektu musela z časti ustúpiť.

My však chceme, aby kino bolo stále prírodné. Ak by sa to podarilo z EÚ fondov, v poriadku. Keďže výzvy na takéto eurofondy vyhlásené neboli, rozhodli sme sa pre zjednodušenú projektovú dokumentáciu a finančne nenáročnú verziu obnovy. V tejto podobe s ňou už súhlasili aj krajskí pamiatkári. Obnova má zahŕňať plot, brány, elektroinštalácie, chodníky, úpravy premietacej kabíny a sanitárny kontajner. O údržbu areálu sa na základe zmluvy aktuálne starajú dobrovoľne občianske združenia a o všetkých krokoch komunikujú s mestom.

Komunikácia, aj pomoc zo strany mesta ako vlastníka je v poriadku, dá sa povedať, že je až ústretová. Komplikácie a zdržania boli spôsobené skôr nezáujmom a neochotou v priebehu tvorby projektu zo strany jednotlivcov, zaneprázdnenosťou projektantov, zmenou organizačnej štruktúry a aj personálnymi zmenami na stavebnom úrade.

Dnes do dokumentácie budú doplnené pripomienky Mestského kultúrneho strediska ako budúceho správcu. V konečnom dôsledku však záleží na vedení mesta, či bude ochotné zrealizovať verejné obstarávanie a vyčlenené peniaze v rozpočte mesta Piešťany premeniť na zrealizovanú obnovu prírodného kina. V meste je rozbehnutých viacero projektov a kino môže byť ďalším úspešným.

-Michal Fiala-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972