Máj je lásky čas. Politické klíma tomu nenasvedčuje. V Českej republike 3. mája vypukla vládna kríza, pripomínajúca búrku v pohári vody, alebo skôr rozprávku „odvolávam čo som sľúbil a sľubujem čo som odvolal“. Prezident, predseda vlády a minister financií sa nevedia dohodnúť, kto má z vlády odísť. To všetko pred októbrovými parlamentnými voľbami.

Samospráva v našom meste, povedané športovou terminológiou, je v tretej tretine hokejového zápasu. Primátor pravdepodobne nesplní svoje predvolebné sľuby. 21 členné zastupiteľstvo sa delí zhruba na dve polovice. Jedna polovica sú „starí matadori“, jednak počtom volebných období sedenia v zastupiteľstve a jednak mnohí počtom politických strán, cez ktoré prešli od roku 1990. Druhá polovica sú „nováčikovia“, zväčša nestraníci, síce s impozantným volebným programom, ale s jeho slabou realizáciou, keďže výkonná moc, teda mestský úrad, nemá príliš chuť napĺňať ho. Uznesenia zastupiteľstva sú v podstate zbytočné, lebo primátor a spol. o ich vykonanie často nemajú záujem. Pre nedostatočne pripravené materiály sú zasadnutia dlhé a plné situácií, keď  „matadori“, ktorí majú svoj podiel na tom v akom stave sú Piešťany, obviňujú „nováčikov“ z nekompetencie a z mnohých ďalších hriechov. Cestu v meste sú zlé, plaváreň tak skoro nebude a … Mestské „mienkotvorné“ média svorne šíria polopravdy, veci vytrhnuté z kontextu a fandia skôr „matadórom“. A občan je nespokojný. Zmení to občan vo voľbách koncom budúceho roka? To sa uvidí.

Z webu som sa dozvedel, že primátor si vybral za svojho nového zástupcu poslanca M. Valu, pretože doterajší viceprimátor M. Hynek odišiel, povedané terminológiou spred r. 1989 „pravdepodobne s poverením novými úlohami“. Čo vlastne robí viceprimátor? Zákon o samospráve je stručný – hovorí … starostu (rozumej primátora) zastupuje zástupca…. ďalej zákonodarca píše „Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.“ Občas sa pozriem na webové stránky mesta. Dnes som sa pozrel na poverenie – náplň činnosti nového viceprimátora a porovnal som s tým pôvodným z decembra 2014, ktoré dostal už bývalý viceprimátor Hynek. Bol som prekvapený. Ak v poverení z 2014 bolo uvedených 14 činností, ktoré viceprimátor vykonáva za prítomnosti primátora, tak v terajšom je ich len 7. Niektoré dôležité chýbajú. Napríklad „spolupracovať s bezpečnostnými zložkami pôsobiacimi na území mesta“, „spracovávania koncepcií rozvoja“ a ďalšími. Čo ma však najviac zarazilo je to, že v poverení z roku 2014 sa v úvode uvádza: „ poveruje … zastupovaním primátora v plnom rozsahu počas neprítomnosti primátora“. V aktuálnom poverení pre nového viceprimátora je táto pasáž: „Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta: zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, schvaľuje výdavkové položky do sumy písomne dohodnutej s primátorom mesta“.

Zarazilo ma, že viceprimátor nezastupuje primátora, v dobe jeho neprítomnosti, v plnom rozsahu. Zajtra večer v Dome umenia bude primátor udeľovať ceny osobnostiam mesta Piešťany. Opýtam sa ho na problematiku poverenia viceprimátora. Určite sa stala chyba.

J. Rais

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972