Connect with us

Adam Rehák

Blog Adama Reháka: Prečo som odišiel z mestskej polície?

Published

on

Milí čitatelia, dopredu vám ďakujem za obetovanie niekoľko desiatok minút svojho času, aby ste si prečítali môj blog o tom, prečo som opustil moju prácu, ktorú som robil rád a videl som v nej zmysel. Mnohí ma poznáte iba ako pisateľa blogov o slovenských hradoch a tipoch na výlet. Čo však vie asi málokto, pracoval som pre Mesto Piešťany, ako člen hliadky mestskej polície takmer 7 rokov. A z toho bolo 6 pre mňa skvelých rokov, počas ktorých som do práce chodil rád. Všetko sa to však zmenilo začiatkom tohto roka a o tom bude dnešný môj príbeh.

Po komunálnych voľbách sa v Piešťanoch menilo vedenie. Zdal o sa, že aj u nás všetko bude pokračovať v zabehnutých koľajach nuž stal sa pravý opak. Začiatkom roka prišli primátorovi nejaké maily, podnety či listy ohľadom mestskej polície. Zjavne boli plné negatív, či kritiky na nás a zjavne aj na fungovanie, či rovno vedenie mestskej polície. To by asi nebolo nič neobvyklé. Myslím si, že sa takéto veci stávajú pri zmene vedenia mesta tiež inde resp. sa stávali v Piešťanoch aj v minulosti. Čo už ale podľa mňa neobvyklé nie je, je to, že som bol obvinený z toho, že tie maily som posielal ja v snahe o akýsi “prevrat “a zdiskreditovanie našej práce ako aj nášho vedenia. Najskôr som to bral ako „chodbové reči“ a výmysly niektorých kolegov. Avšak nejeden kolega mi povedal, že tieto reči šíria o mne aj moji nadriadení. Voči tomuto som sa ohradil a následne sa porozprával s nimi o tom, či je to pravda. Bolo mi povedané, že nie! Nemám to vraj počúvať a starať sa o to, lebo to sú veci čo časom prejdú. V dobrej vôli som to teda nechal tak. Bohužiaľ reči neprešli, ani len neutíchali.

Prišlo, ale zastupiteľstvo Mesta Piešťany a v ňom bod Správa o činnosti Mestskej polície. Proti tejto správe ostro vystúpila jedna poslankyňa, ktorá jej hodnovernosť napadala. Tak isto sa pridal aj jeden poslanec, ktorý mal podľa jeho slov tiež nejaké informácie, že tá správa nie je úplne v poriadku. Sám pán primátor potvrdil existenciu mailov a podnetov od verejnosti ako aj od policajtov. Nakoniec poslanci tento bod zrušili a poslali k nám hlavného kontrolóra. No a vtedy to začalo naplno.

Prichádzali nové a nové reči a vo všetkých som hral úlohu ja ako tzv. „jednotka“, ktorá môže za všetko, čo sa deje na MsP. Tie podnety som posielal ja, pretože poznám primátora, a preto lebo sa stále na niečo sťažujem. Argumenty veľmi “silné“, ale verte či nie, väčšina kolegov tomu skutočne uverila. Sám som tomu najskôr nechcel uveriť. Pýtal som dôkaz, ale žiadny neexituje. Stačilo slovo niektorých kolegov alebo nadriadených. Vety ako „On povedal, že vie, že si to poslal ty a hotovo,“ som počúval takmer každú službu. Rovnako ako aj otázky typu: „Prečo si to posielal, prečo si to tu zničil?“ Moja odpoveď bola stále tá istá: „Ja som nič neposielal, chalani, veď dajte dôkaz, že áno.“ Ich odpoveď: „Ty dokáž, že si to neposielal.“

Do dnešného dňa neviem, ako sa dá dokázať, že ste niečo neurobili, ak ste to neurobili. Paradox celej situácie je, že už ani na polícii neplatí prezumpcia neviny. No čakal som, že ma podržia nadriadení a povedia alebo aspoň sa písomne vyjadria, že to čo sa o mne šíri nie je pravda. Nuž lenže ako som sa neskôr vďaka kolegom, ktorí stáli na mojej strane dozvedel, tieto reči nemali dôvod vyvrátiť, pretože ich samy povedali a neboli to len výmysly kolegov. Považujem to za cielenú diskreditáciu a hľadanie obetného baránka. Nuž klobúk dole, podarilo sa im bez jediného dôkazu presvedčiť väčšinu kolegov o tom, že všetko je kvôli mne.

Tak som to nejako trpel a snažil som sa na to nemyslieť aj vďaka kolegom, ktorí ma podržali a trocha logicky uvažovali. Netrvalo však dlho a prihodila sa mi taká nešťastná udalosť alebo lepšie povedané pracovné pochybenie. Porušil som totiž pracovnú disciplínu ohľadne ustrojenosti. Nebudem to do detailu rozpisovať rovno si to môžete prečítať. A k tomu moje vyjadrenie k celému incidentu. Od tejto chvíle som pochopil, že som nepohodlná osoba. Človek, ktorý si musí dávať na všetko pozor, lebo každé pochybenie a chyba sa mi zráta. Tak to aj bolo. Bol som sledovaný ako aj moja výslednosť, chyby, dĺžka prestávok, dokonca aj to koľko času som na WC.


Čo ma ale mrzelo ešte viac, bolo, že to prerástlo na celú zmenu, na ktorej som robil. Kto robil so mnou vedel, že je pod drobnohľadom, že ho primárne sledujú. Prišlo to až do fázy, že môj vedúci seržant musel písať vyjadrenie z nejakého konkrétneho dňa podľa GPS súradníc, kde a prečo som bol v konkrétne časy uvedené na žiadosti. Pre predstavu prečo mi to prišlo nenormálne, tak nie preto, lebo nás nadriadený kontroloval, ale preto že toto urobil zo 4 zmien len tej, na ktorej som slúžil ja.

Prišiel však čas, keď som si povedal: „Dosť!“. Rozhodol som sa dať výpoveď. Najskôr ma to veľmi hnevalo, ale dnes viem, že to bola najlepšia vec akú som mohol urobiť. Prečo to dnes viem? Pretože prišiel dátum 26.09.2019 a v tento deň sa na MsZ prerokovával aj bod s názvom Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch ukončených kontrol. Samozrejme tam bola aj správa o MsP. Celú si ju môžete prečítať na stránkach Mesta Piešťany a bod si pozrieť zo záznamu na portáli www.piestanytv.sk . No a teraz k tej správe, keďže podľa mnohých ja môžem za situáciu na MsP.

Rád by som vytiahol najmä ten incident s mojou nešťastnou ustrojenosťou. Keďže nemať na hlavne „šiltovku“ je závažné porušenie pracovnej disciplíny. Na tejto situácii sú komické 2 veci a 2 dosť smutné. Začnem, ale s tými komickými. Za to, čo sa stalo som bol riešený iba ja za minimálne posledných 6 rokov bez predchádzajúceho ústneho upozornenia. Zároveň  po mojom upozornení už nikto iný upozornený nebol. Náhoda, však? Myslíte, že celú jar chodili všetci riadne ustrojení? Tak si pomôžem záverom pána hlavného kontrolóra: „V mesiaci august 2019 zástupca náčelníka poskytol hlavnému kontrolórovi informáciu, že objednané súčasti výstroja boli dodané. Dňa 05. 09. 2019 o 8,28 h pri kontrole v priestoroch MsP bolo zistené, že zamestnanci MsP s os. č. 53028 a os. č. 530107 neboli v uniforme. Zamestnanec mal na sebe taktické nohavice a civilnú košeľu, zamestnanec mal na sebe civilný odev, obidvaja podľa dochádzky a ústneho vyjadrenia boli v službe.“ Takže jeden zo zamestnancov ani nebol v uniforme, čo bola v budove MsP pravidelnosť, takéto upozornenie nedostal. Čo mi z toho vyplýva? Ak by som chodil v civile, dopadol by som asi lepšie ako v uniforme bez šiltovky. 

No, ale prichádza druhá komická situácia. Samozrejme som napísal k tomuto upozorneniu svoje vyjadrenie, ktoré som adresoval priamo primátorovi mesta Piešťany, ktorý to dal následne prešetriť pánovi kontrolórovi. Opäť si pomôžem správou HK: „Príslušník MsP bol upozornený na závažné porušenie pracovnej disciplíny v rozpore s Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Piešťany, uvedené upozornenie je neplatné.“ Myslím, že to hovorí samé za seba. Zjavne, ak by som to nechal tak, bolo by moje upozornenie dodnes brané ako platné.

Tak, a teraz tie dve smutné veci. Prvá je, nie žeby som si na tom zakladal, ale po tomto zistení sa mi pán náčelník ani len ústne neospravedlnil. Môj názor, prečo to tak bolo som opísal vyššie. A druhá vec je, že celá táto situácia minimálne vykazuje známky zaujatosti a šikany, voči ktorej sa pán náčelník na MsZ ohradil.

Ďalej by som rád podotkol, že v správe sa uvádza, že najmenej traja príslušníci chodili minimálne pol roka bez platných služobných preukazov. Keďže som bol medzi nimi aj ja, tak sa mi vynára otázka, či som ja vôbec mal chodiť do práce. Ale to tak na odľahčenie.

Mimochodom jedna kolegyňa nemala roky uniformu vôbec. Sama sa k tomu v správe HK aj vyjadrila. Neviem, čo potom vôbec robila v práci ona. Pikoška na záver: Pán náčelník v čase, keď bol na tej kontrole, tiež nebol v uniforme. Pán náčelník sa však k tejto veci vyjadril na zastupiteľstve, že môže chodiť on aj iní príslušníci v civile, ak majú platnú výnimku. K tejto poznámke by som rád opäť použil vyjadrenie pána kontrolóra: „Nedodržiavanie zákona o obecnej polícii (§ 21 preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii a § 22 rovnošata príslušníkov obecnej polície) a pokynu náčelníka MsP č. 06/2019; podľa dokladov predložených ku kontrole žiadny príslušník MsP nemá v súčasnosti platnú výnimku.“ Tak to by bolo všetko k tomu, ako sa u nás rieši porušenie pracovnej disciplíny a ako to funguje, keď ste nepohodlný.

Rád by som sa, ale vrátil ku dňom, keď som dával výpoveď. Vážne som dosť dlho uvažoval, či odísť, a či je to také zlé, aby som sa vzdal práce a kolektívu, ktorý som mal tak rád. Nakoniec po týždňoch rozmýšľania som sa rozhodol, že odídem. No a to som ešte nevedel ako som dobre urobil. Po odchode som sa okrem všelijakých správ a informácii dozvedel od kolegov dosť šokujúcu správu. Mal som totiž kvôli tej kontrole, ktorá u nás prebehla a kvôli mailom (ktoré som neposielal) byť aj fyzicky inzultovaný. No poviem vám, že toto prekročilo všetky hranice. Našťastie sa nič také nestalo, ale dokresľuje to celú situáciu a atmosféru.

Čo ma mrzí ešte viac, je prebudenie sa do toho, ako sa dokázali moji kolegovia postaviť proti mne na základe dohadov a dezinformácii, ako sa za mňa nepostavil náčelník, aj keď je prezident odborov mestských polícií. Ako dodnes mnohí veria tomu, že ja som ten, ktorý posielal anonymy na mesto a chcel škodiť MsP.

Rád by som sa vyjadril aj k materiálnym podmienkam, aké sú u MsP. Bol som za tie roky v takmer všetkých zariadeniach mesta Piešťany – azylový dom, knižnica, Služby mesta Piešťany, MsKS a iné. Nevidel som nikde, žeby neboli tieto zariadenia vybavené nábytkom evidovaným Mestom Piešťany. Všade nový čistý nábytok, nové podlahy. Proste normálne kultúrne podmienky. Doprial by som vám pohľad na podmienky, aké sú na MsP. Skúsim to tak v skratke. Ak by kolega nedoniesol časť nábytku, ktorý vyradil doma, nemáme si kam odložiť ani písomnosti týkajúce sa práce. Nehovorím o nejakých drobnostiach ako riad, alebo proste odkladací priestor. Plesne a zatečená stena, či vytŕčajúce nezaizolované káble zo steny je pohoda. To len, aby ste vedeli ako sa tí mestskí policajti majú super.

Ešte si dovolím jeden dodatok a zhrnutie toho, ako to u nás na MsP vyzerá aj podľa správy hlavného kontrolóra. Nedodržiavajú sa zákony a smernica Mesta Piešťany tým, že niektorí kolegovia nechodia v uniformách, chodia na neoznačených autách, bez kontroly dochádzky, bez riadne vypísaných dokumentov na jazdu, či opustenie pracoviska, neplatné interné smernice, nepravdivé informácie v správe o činnosti MsP, nekorešpondovali údaje o tom kto, kedy, kam a za akým účelom využíval služobné motorové vozidlá a iné. Toto nie sú chyby, ktoré sa stali za týždeň ani za rok, ale dlhodobo sa tolerujú a vedia o nich všetci najmä zodpovední pracovníci. Konečne sa o tom dozvedeli aj poslanci mesta Piešťany a verejnosť.

Tak sa teraz na záver pozriem na celú vec a dôvody môjho odchodu trocha inak. Ukázalo sa, že sa porušuje zákon a veľa vecí nefunguje. Ak by som bol ten, čo posielal tie anonymné maily, tak som vlastne dopomohol k odhaleniu protiprávneho konania tak, že som na to upozornil svojho najvyššieho nadriadeného. Takže skôr by som mal byť ocenený a nie byť donútený pod psychickým nátlakom dať výpoveď. Neviem a asi sa nikdy nedozviem, kto to poslal, ale určite mu týmto ďakujem a malo by mu poďakovať celé mesto. Podľa mňa je viac ako smutné, že kontrolu na Mestskú políciu poslali vlastne poslanci uznesením. A teraz, keď sa po pol roku správa dostala na prerokovanie do zastupiteľstva, sedeli tam šiesti poslanci. Sám by som bol zvedavý koľkí poslanci zo sedemnásť členného zastupiteľstva Mesta Piešťany vôbec tú správu aj čítali. Nehovorím sám za seba, keď poviem, že si cením, že aspoň pár poslancom táto téma nebola ukradnutá. Napriek mnohým nedostatkom a porušovaniu zákona bola náčelníkovi vyslovená dôvera zo strany poslancov až na dve pani poslankyne. Nech sa na mňa nikto neurazí, ale mne osobne z toho vyplynula jedna myšlienka, ktorú by som zhrnul do jednej vety – Ak je človek kamarát s tými správnymi ľuďmi a chodí na správne miesta, môže zjavne čokoľvek.

Na úplný záver jedna prosba na vás milí čitatelia a milá verejnosť. Viem, že dôvera v MsP v Piešťanoch je takmer nulová. Mnohí by ste MsP najradšej zrušili. Ja som tam robil a robil som tú prácu z presvedčenia. Verte mi alebo mi aspoň skúste veriť. Mestská polícia má svoj význam, je to dobrá vec a sú tam stále dobrí ľudia, ktorí to berú vážne a snažia sa byť správni. Často však musia riešiť ošemetné situácie, bojovať s nepriazňou verejnosti, aroganciou a stratou rešpektu. Prosím vás, dajte tým chalanom šancu a skúste na to povolanie pozerať aj trocha inak. Lebo často nie je problém v tých, ktorých vidno, ale v tých, ktorých nevidno a v tom, aký systém musia poslúchať.

Adam Rehák

Adam Rehák

Blog Adama Reháka: Biely kameň – zrúcanina hradu nad Svätým Jurom

Published

on

By

Na konci augusta medzi sviatkami som využil počasie na nenáročný výlet pri Bratislave. Prinášam vám teda krátky blog na inšpiráciu.

Cesta na hrad

Ako už z nadpisu vyplýva, zrúcanina sa nachádza v obci Svätý Jur. Parkovanie je možné pod horou, v ktorej sa zrúcanina nachádza, treba mať však aj šťastie na voľné miesto. Aby ste nemuseli hľadať miesto a mali cestu k hradu o niečo dlhšiu, odporúčam zaparkovať na parkovisku poniže kostola. Odtiaľ stačí ísť po chodníku až k odbočke na hrad, ktorá je vyznačená na drevenej tabuli. Tu cesta vedie ešte chvíľu po asfaltovej ceste a potom sa mení na lesnú cestu až k hradu. Cesta trvá od odbočky na hrad cca 20 minút.


Hrad

Zrúcanina vás hneď privíta tabuľou o histórii hradu a obrázkami, ako hrad asi vyzeral.  Za tabuľou prechádzate prvou kedysi vstupnou bránou dolného nádvoria. Z hradných múrov zostali už len časti. Aj tak je ich zachovaných pomerne dosť.

Hrad je prakticky už súčasťou lesa. Výhodou je, že počas horúcich slnečných dní tu je príjemný tieň. Bohužiaľ, nenaskytne sa vám žiaden pekný výhľad na okolie (možno s výnimkou zimy). Z dolnej časti vedú pomerne strmé schody do hornej časti, ktorá ma dosť prekvapila svojou veľkosťou. Najskôr sa ocitáte na kedysi hlavnom nádvorí.

Tu však hrad nekončí a keď prejdete o kus vyššie ocitáte sa v hlavnej veži. Samozrejme, dá sa to iba predstaviť a orientovať sa podľa múrov, ktoré tu ešte zostali. Je tu aj miesto na posedenie a prípadne opekanie. Takže sa dá tento výlet spojiť aj s takouto aktivitou. Hrad zdola pôsobil ako také nič, ale osobne som bol jeho veľkosťou prekvapený. Mal zaujímavú atmosféru, škoda, že sa trocha viac neobnovuje. V mnohom mi pripomínal moje staršie návštevy zrúcanín, ako napríklad Dobrá voda, Pajštún, Čičva či Ostrý kameň.


TIP: Ak neplánujete spojiť prehliadku s opekaním, potom hrad nie je na celý deň, ale skôr ako prechádzka do prírody na popoludnie.

Continue Reading

Adam Rehák

Blog Adama Reháka: Liptovský hrad – najvyššie položený hrad na Slovensku

Published

on

By

Dnes vám priblížim druhú časť nášho výjazdu na Liptov. Štart na tento výlet začína v obci Kalameny vedľa kúpeľov Lúčky. Parkovisko sa nachádza na konci obce a stojí 2 eurá na celý deň. Hneď pri parkovisku je aj prameň a provizórne prírodne miesto na kúpanie, resp. relax vo vode. Prichádzame ku križovatke ciest a musíme si vybrať. Na výber sú dve varianty. Ísť po modrej alebo žltej značke. Vyberáme si modrú, a teda dlhšiu a náročnejšiu trasu. Už teraz prezradím, že nás nečaká výlet, ale riadna turistika s niečo vyše 400 metrovým prevýšením.

Cesta na hrad

Cesta začína v pohode po asfaltovej ceste až po odbočku do lesa. Pred šliapaním do kopca máme ale ešte krátku zastávku pri prameni Anička. Tu sa dá posedieť, zahrať si drevený šach alebo pexeso. Naberáme z prameňa čistú studenú prírodnú vodu a ideme na to. Od prvej chvíle sa stúpa do kopca s celkom výdatným stúpaním. Prvú polovicu je cesta kamenistá a udupaná, čiže terén nieje problém. Treba však nahodiť pokojné tempo, pretože cesta bude už len náročnejšia. Asi po 45-tich minútach prichádzame na pomerne rovnú, ale veľmi krátku lúku. Odtiaľto vidno aké prevýšenie nás ešte čaká a s miernym obdivom pozeráme na tých hrdinských rodičov s malými deťmi, ktorých obiehame. Opäť vchádzame do lesa a prakticky zvyšok cesty prekonávame jednu vrstevnicu za druhou. Cesta je miestami iba šotolina, preto sa netreba ponáhľať, ale ísť skôr opatrne. Posledných asi 20 minút cesty je už terén lesná ušliapaná cestička.

Hrad


Po 1,5 hodiny prichádzame na vrchol kopca a vidíme prvé kamene zachovaného opevnenia hlavnej citadely hradu. Čo je však ozajstným zadosťučinením tejto cesty, je ten prekrásny výhľad na celý Liptov. Od Liptovskej Mary (ktorú tu máte ako na dlani) až po majestátny Veľký Choč na druhej strane.

Darmo, veď sa nachádzame na najvyššie položenom hrade na Slovensku vo výške 993 m.n.m. Z hradu ostalo už len opevnenie vo výške asi 1,5 m a ukazuje celý pôdorys hradu. Ako hrad asi vyzeral, keď stál sa dá pozrieť na tabuli aj s jeho krátkym opisom. Na celom hrade nie je prakticky kúsok tieňa až na jeden strom a prístrešok s lavičkami a stolom. Na fotenie hradu tu toho teda veľa nie je, ale ten výhľad si zamilujete . My sme sa občerstvili a vydali sa na cestu späť. Teraz sme si vybrali druhú variantu, a to žltú turistickú značku. Je omnoho menej náročnejšia. Asi 1/3 cesty ide cez les, ale inak sa ide len po lúke pod hradom. Za ľahšiu cestu sme teda zaplatili tým, že sme skoro stále šli po slnku. (Popravde nám to vôbec nevadilo). Táto cesta je aj kratšia a trvá podľa tabule 1 hodinu a 15 minút. Veľa ľudí volilo okruh akurát opačne ako my. Na hrad šli ľahšou (žltou) cestou a naspäť ťažšou (modrou) cestou. Nechcem, samozrejme, nikoho odrádzať od hociktorej varianty. Obe zvládnu aj deti.

Tip :

Keď sa už nachádzate v obci Kalameny, určite sa aspoň zastavte v Lúčkach pozrieť si Lučanský vodopád a osviežiť sa.


Tu však druhá časť blogu nekončí. Ešte nás čaká miesto vybudované kvôli stavbe Liptovskej Mary.

Pribylina – skanzen Liptovskej dediny

Skanzen sa nachádza v rovnomennej obci Pribylina. Parkovanie je hneď pri ceste a stojí tiež 2 eurá na celý deň. Po chvíľke chôdze sa ocitám pred bránami skanzenu a kupujem lístok. Lístok stojí pre dospelých 6 eur, deti od 6 – 15 rokov 3 eurá a deti do 6 rokov majú vstup zadarmo. V cene máte aj prehliadku 3 objektov so sprievodcom o každej celej hodine. Okrem toho si všetky objekty prechádzate sami, ako len chcete. Je tu aj možnosť odviezť sa historickým vláčikom od depa do skanzenu. Treba si to však rezervovať pri pokladni. Milé tety sa vás však na tento prípadný záujem spýtajú samé a ochotne vysvetlia podrobnosti. Ja som využil len prehliadku so sprievodcom.


Prehliadka

Väčšina objektov je nanovo postavených, ale čo sa dalo preniesť a zachrániť sa stalo súčasťou týchto stavieb. Ako napríklad stropy, podlahy, fresky a pod. Sú to vlastne takmer úplne identické stavby ako tie, čo sa nachádzali na miestach terajšej vodnej nádrže.

Prvý objekt, ktorý navštevujeme je kaštieľ, ktorý sa nachádzal v jednej zo zaplavených dedín Liptovskej Mary. V kaštieli sa dozviete niečo nielen o jeho histórii, ale aj histórii liptovských dedín celkovo.


Druhý objekt je sedliacky dom. Je to ukážka nižšej vrstvy obyvateľstva a ich života. Samozrejme, nechýbajú nejaké zaujímavosti.


Tretí objekt je kostol. Ten bol podľa mňa najkrajšia časť celého skanzenu. Je to ako katolícky, tak aj evanjelicky vysvätený chrám. Uskutočňujú sa tu aj omše, či svadby. Má pôvodný oltár, kazateľňu, lavice aj fresky na stenách.


Vedeli ste že? Keď sa pozriete na Liptovskú Maru, pri jej hrádzi sa nachádza malá biela vežička. Táto vežička ukazuje presné miesto kde kostol stál pôvodne.


Tu prehliadka, ktorá trvá cca 30 minút končí. Ďalšie objekty si už pozeráte sami. Nachádzajú sa tu pôvodné domy obuvníka, farmára, garbiara, kováča či základná škola a mnoho iného. Dokonca aj amfiteáter, ktorý bol tento rok kvôli korone nevyužitý. Stánky s remeselnými výrobkami či občerstvením sú samozrejmosťou. Celý areál som si pochodil asi za 1,5 hodiny. S deťmi alebo aj jazdou na vláčiku to trvá samozrejme dlhšie. Odhadujem tak na 2,5 hodiny. Ako vždy vrelo odporúčam sa tu zastaviť a pozrieť si kus slovenskej histórie a kultúry.

Tu končí aj môj dvojdielny blog z Liptova. Dúfam, že bol inšpirujúci.

Continue Reading

Adam Rehák

Blog Adama Reháka: Za krásami a zaujímavosťami Liptova (1)

Published

on

By

Tento raz by som sa s vami rád podelil so svoji zážitkami z Liptova. Počas aktuálneho leta som tu navštívil viacero krásnych miest. V prvej časti vás pozývam na Likavský Hrad a do Liptovského Hrádku.

Likavský hrad – najväčší hrad Liptova

Cesta na hrad

Parkujeme na malom parkovisku v dedinke s názvom Likavka. Už odtiaľto vidno túto majestátnu zrúcaninu hradu. Cestička vedie po štrkovej ceste až pod most budovaného úseku diaľnice. Netreba sa však báť o bezpečnosť. Popod most vedie prístrešok, ktorý vás ochráni aj pred možnosťou pádu nejakého stavebného materiálu. Tu sa dostávame na miesto, z ktorého sa dá ísť dvoma cestami, resp. si môžete spraviť okruh tak ako my. Takže vstupujeme do lesa pod hradom cez maličký tunel. Cesta lesom je v pohode a celý čas nás chráni príjemný lesný tieň. Len na konci nás čaká zopár strmších prírodných schodíkov. Po ich zdolaní sa dostávame priamo pod hradnú skalu, na ktorej je hrad postavený. Cesta pohodovým tempom aj s malými deťmi trvala 30 minút.

Hrad

Keď som písal, že hrad z cesty pôsobí majestátne, tu skôr budí rešpekt. Hrad má totiž úctyhodnú výšku cca 30 metrov. Vchádzame teda vstupnou klenbou k stánku so suvenírmi a kupujeme si lístky. Cena je viac menej symbolická 2 eurá dospelí a 1 euro deti. Tak ideme ďalej do dolného nádvoria. Tu sa dá len pokochať na hrad z iného pohľadu.

Bohužiaľ horné nádvorie a hlavná citadela nie sú sprístupnené. Pracuje sa na jej sprístupnení, ale ešte to nejaký rok potrvá. Tak sme navštívili ešte jednu časť a to Huňadyho vežu. V nej sa na troch podlažiach nachádza história hradu, mučiareň a archeologické nálezy. Tak troška sklamaní sa pomaly poberáme späť na parkovisko.

Naspäť sme sa však vybrali inou cestou. Je to pôvodná cesta k hradu. Väčšina z nej sa ide po asfaltovej ceste a ponúka takýto pohľad na hrad.

Asi po dvadsiatich minútach treba zísť na lúku, ktorá sa nachádza nad staveniskom. Opäť sa toho netreba báť. Ide po nej vyšliapaná cestička, ktorá vás privedie späť ku prístrešku pod diaľničným mostom. Odtiaľto to už budete poznať. Táto cesta je o cca 10 minút dlhšia, ale ponúka pekný pohľad na hrad, ktorý po ceste lesom nemáte.

Vedeli ste že: Podľa básne Sama Chalupku tu väznili aj Juraja Jánošíka. Bohužiaľ, to nezodpovedá historickým faktom, pretože v tom čase bola Likava už 6 rokov zrúcaninou po povstaní Františka II. Rákociho.

Bol som síce sklamaný z malej možnosti preskúmania hradu, ale aj tak návštevu ako vždy vrelo odporúčam. Samozrejme, ak nebývate v okolí, tak moja rada je sa tu zastaviť ako spríjemnenie cesty cez Ružomberok, ako to bolo v našom prípade a nie ako jednodňový výlet na otočku.

Avšak ak chcete vidieť ozajstné väzenie, kde bol Juraj Jánošík väznený pred popravou stačí ísť do Liptovského Mikuláša.

Nás však čaká ešte jeden hrad aj s kaštieľom. Tak poďme na to.

Liptovský Hrádok – obec s komplexom Hradu a kaštieľa


Prichádzame do dedinky Liptovský Hrádok a parkujeme na parkovisku pri pomníku padlým vojakom z 1. svetovej vojny. Prechádzame cez cestu a ideme priamo k hradným múrom, kam nás vedie šípka s názvom Prehliadka. Máme šťastie. Stíhame poslednú prehliadku dňa o 16:00. Prehliadky sú tu každý deň od 10:00 – 16:00 a to vždy o celej hodine. Pani za okienkom sa nás pýta, či nám nevadí, že to bude detská prehliadka. Keďže máme so sebou deti, nevadí. Cena bola jednotná, 4 eurá na osobu. Normálne je cena 4 eurá dospelí a 2 eurá deti.

Prehliadka


Prehliadka bola podľa mňa zaujímavejšia ako klasická historická prehliadka. Namiesto veľa údajov, rokov a mien, ktoré po prehliadke aj tak väčšina z nás hneď zabudne, to malo iný priebeh. Prehliadkou nás sprevádzal „pán hradu a jeho princezná“ a zapájali aj deti hravou formou otázok a dedukcii o informáciách o hrade. Nadšencov histórie to asi baviť nebude, ale pre mňa také zaujímavé spestrenie. Prešli sme len hlavné časti komplexu.

Druhá polovica slúži ako ubytovanie a na usporadúvanie osláv. Aj počas našej prehliadky tam bola svadba. Prehliadka trvala cca 40 minút. Avšak nebola to nuda a zbehlo to hneď.

Tip : Nad parkoviskom sa nachádza malá vyhliadka so slovenským dvojkrížom. Sú to cca 2 minúty chôdze lesíkom. Určite ju nevynechajte. Ponúkne vám pekný pohľad na hrad s kaštieľom, ako aj na časť Západných Tatier až po Kriváň.

Adam Rehák

Continue Reading

Reklama

Populárne články