Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch obohatilo historickú zbierku o hodnotnú neskorobarokovú plastiku sv. Jána Nepomuckého, ktorú získalo vďaka finančnej podpore hlavného partnera – Fondu na podporu umenia. Plastika predstavuje stojacu postavu svätca zachovanú čiastočne v torzálnom stave – chýba pravá ruka od lakťa, na ľavej chýba časť prstov.

Postava svätca je v zbožnom postoji s nabok sklonenou hlavou bez pokrývky. Odetý je v albe, cez ktorú má oblečenú ako vrchné rúcho kazulu (ornát). Kazula je zvonový plášť bez rukávov na bokoch otvorený s otvorom pre hlavu, ktorý nadobudol elipsovitý tvar. Vpredu je označený latinským krížom Drevná hmota plastiky je poškodená drevokazným hmyzom. Na chrbte má dlhý plášť. Jednoznačne určujúce atribúty chýbajú. Na základe analógií a postoja predpokladáme, že svätec držal v ruke kríž. Plastika má výšku 97 centimetrov a je vyrezaná z lipového dreva. Pôvodná farebná úprava (polychromia sa nezachovala).

Autorstvo je neznáme, avšak kvalitná rezba prezrádza zručného majstra neskorého stredoeurópskeho baroka. Kvalitu rezby je vidieť najmä v prevedení tváre a hlavy. Na ich stvárnení a spracovaní vidno už prejavy rokokovej jemnosti. Podľa prevedenia a umeleckého stvárnenia datujeme plastiku do druhej polovice 18. storočia. Úplne jednoznačné nie je ani jej určenie.

Je možné, že by pôvodne mohlo ísť nie o plastiku sv. Jána Nepomuckého ale o plastiku sv. Ignáca z Loyoly (zakladateľa rádu jezuitov), ktorý býva zobrazovaný v jezuitskom rúchu alebo v ornáte. Na plastike sú úbytky drevnej hmoty, ktoré môžu naznačovať jej sekundárne úpravy. Poškodenie nasvedčuje, že plastika bola v minulosti dlhodobo umiestnená v nevyhovujúcich priestoroch. Stav plastiky si bude vyžadovať reštaurátorský zásah.

Čo sa týka pôvodného umiestnenia plastiky, ponúkajú sa dve alternatívy – mohla by pochádzať z interiéru Kostola sv. Martina vo Vrbovom, odkiaľ bola začiatkom 20. storočia odstránená (pravdepodobne z dôvodu poškodenia). Menej pravdepodobná sa zdá možnosť, že by mohlo ísť o plastiku, ktorú spomína kanonická vizitácia z roku 1788 a podľa ktorej sa drevená socha sv. Jána Nepomuckého nachádzala pri moste cez potok Holeška smerom na Krakovany (dnešné Námestie Jozefa Emanuela).

V roku 2018 plánuje dať Balneologické múzeum Imricha Wintera plastiku zreštaurovať a potom trvalo vystaviť v expozícii sakrálneho umenia nášho múzea.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972