Názory

Voľba kontrolóra: Vyhrá odbornosť alebo iné záujmy?

By 30. januára 2013No Comments

Dozerať na hospodárenie mesta a jeho inštitúcií by mal nezávislý odborník. Keďže ho volia regionálni politici je otázne, či to čo by malo byť, sa aj stane.

Ľudstvo ešte stále nevymyslelo lepší systém ako je (zastupiteľská) demokracia, v ktorej naši volení zástupcovia rozhodujú v našom mene a v našom záujme. Teoreticky. V praxi ich rozhodnutia smerujú zväčša k upevneniu vlastnej moci.

Hlavným kontrolórom by nemal byť nik iný, ako profesionálny úradník s brilantnou orientáciou v legislatíve, ktorý nepodlieha žiadnym tlakom a nemusí byť nikomu za nič vďačný. Poslancov by mal presvedčiť svojimi skúsenosťami i schopnosťami a nie mierou lojálnosti.

Mnohé naznačí už forma volieb. V tajnej sa môžu členovia zastupiteľstva rozhodovať slobodnejšie – bez hrozby perzekúcií zo strany poslaneckých klubov. Tajomstvá sú však živnou pôdou pre špekulácie. Na základe nich môžeme predpokladať, že v politike je možné všetko. Aj aliancia navonok zarytých nepriateľov, ktorí sa zbratajú vo „verejnom“ záujme zachovania vlastnej moci.

V opačnom prípade poslanci otvorene priznajú, ktorý z kandidátov je ich favoritom a voliči, sa budú môcť každého jednotlivo spýtať prečo.

Už zajtra uvidíme, či vyhrá zdravý rozum a chuť posúvať naše mesto vpred, alebo zase iba snaha o zachovanie si vlastného vplyvu.

Autor: Tomáš Hudcovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972