Connect with us

Názory

Vďaka za rozlietanie, ale musíme ísť ďalej. Alebo – vysvetlenie, prečo Piešťany nutne potrebujú letisko

Published

on

Po prvej sezóne lietania, ktorou letisko vystrčilo ruku z hrobu, je treba povedať dve veci. Vďaka za chartrové lety, vďaka všetkým, ktorí sa o to zaslúžili, vďaka všetkým za úsilie a odvahu pustiť sa po tejto už skoro zabudnutej ceste. Ale: Letisko znamená VIAC ako lietanie na dovolenku. Je jedným z dôležitých nástrojov, o ktoré mesto a región takmer prišli, úpadok letiska bol (je!) len súčasťou celkového úpadku mesta. To VIAC nie je len v rukách letiska, ale aj samosprávy mesta, rozhodujúcich podnikov mesta, dobrovoľníkov. Treba obnoviť ten odvážny duch winterovských čias a vykonať množstvo spoločných aktivít z tohto ducha plynúce.

Prečo?

Dôvody sú veľmi jednoduché a bolestivé. Mesto Piešťany je vo vážnej situácii a letisko je jedna z dôležitých výhod, nástroj ktorý nutne potrebujeme uplatniť pri liečbe nasledovných neduhov:

1. Piešťany vymierajú a Piešťanci odchádzajú. To ukazuje Štatistická ročenka regiónov Slovenska (zdroj: Štat. Úrad SR, tab. T 23.4,). Každoročne klesá počet obyvateľov asi o 100, Piešťanom chýbajú deti a viac ľudí sa odsťahuje, ako prisťahuje. Z prehľadu miest, kde ľudí pribúda si urobíte jednoduchý záver: ľudia sa sťahujú za prácou. Ako sa hovorí: volia nohami, idú tam, kde môžu vyžiť a Piešťany to nie sú. Inak je zaujímavé – sú kúpeľné mestá ako Rajecké Teplice a Bojnice, kde počet obyvateľov rastie, v Trenčianskych Tepliciach a v Piešťanoch klesá.

Advertisement
Hello GPT

2. Podľa prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť Market Locator SK koncom novembra 2018 zisťovaním pohybu SIM kariet, denne do Bratislavy cestovalo 4500 ľudí, do Trnavy cca 700, do Vrbového a okolia tiež skoro 700. Čiastočne sú v tom aj študenti, ale ide hlavne o cestu za prácou. V Piešťanoch s výnimkou práce v zariadeniach cestovného ruchu, obchodu a služieb nie je práca. (Zdroj Ponuka práce v Piešťanoch na AB Piešťany, www.profesia, www.kariera, www.indexnoslus)

3. Iná tabuľka Štatistickej ročenky regiónov (tabuľka T 23-10 Dokončené byty v mestách) uvádza:  Do roku 2010 bolo v Piešťanoch ročne postavených viac bytov ako v celoslovenskom priemere. Odvtedy je ročný počet postavených bytov na 1000 obyvateľov polovica z celoslovenského priemeru. Nie je práca, nie sú byty, nie sú ľudia, nie sú peniaze pre mesto. Ako v básničke Sama Chalupku Branko: „ a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo“ . Tak sme my na tom.

Advertisement
Hello GPT

Piešťany si musia MUSIA nájsť novú „chlebovú postať“! Pravdepodobne nebudú východiskom žiadne výroby s energeticky alebo materiálovo náročnými vstupmi. Možno by nám pomohlo vytvoriť nejaké nové „Silicon Valley Piešťany“.  Alebo, alebo ….. vrátiť sa k tomu, v čom máme tradíciu, značku, aj keď teraz hodne hrdzavú, ale predsa len nescudziteľnú a po ruke. Po troch rokoch sa môžu začať opäť jagať staré zlaté Salluberimae Pistiniensis Thermae – kúpeľníctvo po novom, s novým marketingom. A samozrejme, s potrebou ďalších hostí, najlepšie z území, kde už Piešťany boli známe a boli úspešné.

Že tu máme dosť hostí, je len optický klam. Znova môžeme vytiahnuť Štatistickú ročenku, tab. T 18-5. Vybrané ukazovatele cestovného ruchu v okresoch, okres Piešťany. Počet prenocovaní stúpa, v r. 2017 dosiahol 721 tisíc, pri počte lôžok 5300. Na jedno lôžko pripadne 136 prenocovaní, takže čisté využitie lôžok je 38 %. Naša hlavná fabrika funguje na 38 percent.  Pre porovnanie – (nezohnal som iné údaje ako za 2.Q.2017) čisté obsadenie v Karlovarskom kraji je 63,1%, celá ČR v uvedenej dobe je 53,8%. (Zdroj: Web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, článok: Cestovní ruch: obsazenost ubytovacích zařízení je nejvyšší v Praze a v Karlovarském kraji ).

Advertisement
Hello GPT

Takže: hľadajme – áno, my všetci, nielen kúpele. Musí na tom spolupracovať mesto, Rezort, župa, Krajská organizácia CR, SACR, možno aj iné Piešťanom blízke kúpele – musíme nájsť, pritiahnuť  nových hostí.

A odkiaľ?

No predsa z NDR, pardon, zo Saska, Brandenburska, Berlína,…:  už tu boli, musíme ich dostať znova do Piešťan. Šikovný marketing môže objaviť aj ďalšie príležitosti pre získanie hostí. Máme šancu to dosiahnuť bez leteckej dopravy? Neexistuje.

Advertisement
Hello GPT

Takže letisko a najmä letisko Piešťany prispeje mestu a regiónu k dostatočnému počtu nových hostí. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je nutné letisko „rozlietať“.  Sú aj ďalšie, zostaňme pri jednom.

Teda: letisko je nutné na to, aby v Piešťanoch bolo viac a lepšie platenej práce, aby sem začali prichádzať ľudia, aby mesto a podnikatelia získali možnosti na obnovu a rozvoj.
Nuž, to je všetko. Tak, ako Seniorský parlament v roku 2017 úspešne inicioval a zorganizoval v  novembri 2017 aktivity na prerušenie procesu likvidácie letiska (Listy ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja a primátorovi Piešťan, zorganizovanie petície za záchranu letiska), budeme stáť pri letisku aj naďalej. Lebo chceme vidieť jagajúce sa Piešťany.

Advertisement
Hello GPT

 Z poverenia Seniorského parlamentu vypracoval Marian I. Fabian, podpredseda SP 

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články