Pri pohľade na túto postupnosť fotografií znázorňujúcu fontánu pred hotelom Slovan sa asi prevažnej väčšine z nás nechce smiať. Toto nie je vtip, to je žiaľ realita. 

fontana pri slovane

Foto: Piešťany – History – Viera Špániková,  mp

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972