Connect with us

Názory

Peter Tremboš: Daň za ubytovanie bola zvýšená zarážajúcim spôsobom, bez poznania dopadov

Published

on

Minulý štvrtok nové mestské zastupiteľstvo pri prerokovávaní pôvodne kozmetickej úpravy VZN o miestnych daniach, ako blesk z jasného neba zmenilo niektoré sadzby dane. Najdramatickejšie sa zvýšila daň za ubytovanie. Nechcem spochybňovať právo poslancov rozhodovať o daniach a poplatkoch, ktoré sú v správe mesta. Zarážajúci je ale spôsob, ako o tom naši poslanci rozhodli.

Vo vyspelých demokratických krajinách býva dobrým zvykom, že sa takýto zámer najprv prerokuje s odborníkmi, a až po zvážení pozitívnych a negatívnych dopadov sa prijíma rozhodnutie. Bolo by logické, aby sa k tomu mali možnosť vyjadriť aj tí, ktorých sa to priamo dotýka – v tomto prípade prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. O to viac, ak patria v našom meste medzi najvýznamnejších zamestnávateľov a platcov dane z nehnuteľností. Bokom zostala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je presadzovať spoločné záujmy jej členov. Mimo samospráv sú to práve tieto podnikateľské subjekty.

Nemenej šťastné bolo aj načasovanie tejto zmeny. Jej prijatie len dva a pol týždňa pred termínom platnosti je naozaj krátky čas. Najmä ak si uvedomíme, že už sú nielen vytlačené, ale aj distribuované rôzne propagačné materiály, cenníky a podobne. Použitý spôsob zmeny všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorý neumožnil oboznámenie sa s takýmto návrhom a jeho pripomienkovanie, ako požaduje zákon, vyvoláva tiež pochybnosti o legálnosti zvoleného postupu.

Myslím, že aj pre prevádzkovateľov ubytovacích zariadení by nebol väčší problém akceptovať primerané zvýšenie sadzby dane, napríklad o 5 alebo 10 %. Schválené jednorazové zvýšenie takmer o 40 % je však ranou pod pás podnikateľskému sektoru, ktorý dominuje v našom meste. Skôr ako zvyšovať sadzbu dane za ubytovanie, by bolo vhodné konečne začať efektívne riešiť jej výber. Dlhodobo sme poukazovali na fakt, že napriek rastu počtu návštevníkov a počtu prenocovaní vybraná daň klesá. Jasnou rečou o tom hovorí aj nasledujúci graf v ktorom je znázornený vývoj týchto ukazovateľov od roku 2013, kedy došlo k nárastu výšky dane na súčasnú úroveň.

Počet ubytovaných odvtedy vzrástol približne o 15 %, ale vybraná daň za to isté obdobie poklesla o 5 %. Jednoduché zvýšenie sadzby, bez poznania príčin takéhoto vývoja, tento problém určite nevyrieši. Skôr ešte viac znevýhodní podnikateľov, ktorí túto daň poctivo odvádzajú. Tí, ktorí tak nerobia, budú na to mať ešte väčšiu motiváciu.

REKLAMA

Žiaľ, nikto z našich miestnych zákonodarcov sa nezaoberal aj inými možnosťami ako navýšiť príjmy mesta bez nutnosti zvyšovať základnú sadzbu. Takou je napríklad spoplatnenie návštevníkov, ktorí boli doteraz od platenia dane oslobodení. Jedná sa napríklad o osoby vo veku do 18 rokov. Je bežné, že takýto návštevníci sa spoplatňujú nižšou, dajme tomu polovičnou sadzbou. Oslobodené sú aj telesne postihnuté osoby a ich sprievodcovia. Tu by bola namieste sadzba v symbolickej výške. Ak by sa prijalo takéto riešenie, malo by to význam aj z hľadiska evidencie a prehľadu o tom, akí návštevníci k nám prichádzajú. Následne by bolo možné porovnanie s údajmi o počtoch prenocovaní, ktoré má k dispozícii štatistický úrad. To by uľahčilo identifikáciu subjektov, ktoré sa vyhýbajú plateniu tejto dane. Z doterajších skúseností vyplýva, že ide najmä o prevádzkovateľov menších zariadení, zvlášť o ubytovanie v súkromí.

Necitlivé riešenie tejto problematiky bez adekvátnej analýzy dopadov môže mať v prípade Piešťan dokonca opačný efekt ako zamýšľali jeho predkladatelia. Značná časť ubytovacích kapacít je v Piešťanoch, podobne ako v iných kúpeľných centrách, využívaná na kúpeľnú liečbu. Ak by ich prevádzkovatelia, podnietení takýmto razantným zvýšením, dosiahli preklasifikovanie ubytovacích zariadení z rekreačných na zdravotnícke, tak by nemuseli vyberať od návštevníkov žiadnu daň z ubytovania (podobne ako napríklad nemocnice). Výnos z tejto dane by potom namiesto očakávaného rastu mohol naopak poklesnúť aj na menej ako polovicu v súčasnosti vyberanej sumy.

Na záver snáď možno dodať len pár porekadiel a prísloví, ktoré asi platia aj v tomto prípade. Napríklad že „menej môže byť viac“, „opatrnosti nikdy nie je dosť“, „viac hláv, viac rozumu“ a aj to o „šití horúcou ihlou“.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany

Názory

ŽiWell pozýva na degustačné menu z Libanonu

Published

on

By

Séria obľúbených degustačných večerov pokračuje. Na štvrtkový (18. marca) večer sú prepravené špeciality libanonskej kuchyne:

1, Muhammara – dip z červenej papriky a orechov s pita chlebom (orechy, lepok)

2, Libanonské mäsové guličky v paradajkovej omáčke so škoricou

3, Mujadara – šošovicová ryža s karamelizovanou cibuľou

4, Sladké, sezamové tahini cookies s mandľovou múkou a medom (sezam, orechy)

Jedlo si môžete zobrať so sebou z Piešťanského pivovaru alebo vám ho dovezú domov. Celé menu má cca 600 g a vystačí pre 1 veľmi hladného alebo 2 mierne hladných gurmánov. Cena kompletného menu je 9,90 €.

Objednávajte do štvrtku 15:00 h. Rozvoz od 17:30 do 19:30 h. Využite akciu a zľavu viac ako 30%. Objednajte si set 6 x 0,44 l plechovka Staročeský ležiak ŽiWELL. Bežná cena 14,40 € zľavnená cena teraz 9,90 €. Recenziu na toto výborné pivo nájdete tu.


REZERVÁCIA:

Urobte si rezerváciu a pomôžte nám naplánovať, koľko porcií uvariť, zároveň si svoju porciu pozichrujete.

Do správy SMS cez FB alebo whatsapp 0949 409 900, 0948 191 750, napíšte:

MENO:

ČAS:

POČET PORCIÍ:

ADRESU ak chcete menu doviezť domov:

TELEFÓN:

CHCEM set 6x plechovka piva ŽiWELL za 9,9 € ÁNO/ NIE


PR / Photo by Christelle Hayek on Unsplash

Continue Reading

Názory

Názor čitateľa: Prvá hlúposť roka – platba za pohľad na vlastné vnúčatá

Published

on

By

Verejné korčuľovanie na piešťanskom zimnom štadióne je od začiatku januára spoplatnené.  Do redakcie sme dostali mail s príhodou a názorom jedného z návštevníkov.  Názor zverejňujeme v plnom znení.

Ilustr. foto

„Dnes som bol s manželkou na zimnom štadióne. Obaja sme dôchodcovia. Vnuci (6 a 7 rokov) dostali pod stromček nové korčule a chceli, aby sme sa išli na nich pozrieť na verejné korčuľovanie ako im to ide (2.1.2020, 11:15-12:30). Oni tam samozrejme šli s rodičmi a my sme sa s manželkou dohodli, že tam pôjdeme asi tak v polovici času korčuľovania. A tak sa aj stalo. Vybrali sme sa z domu okolo 11:30 a na štadión sme dorazili asi o 11:45 a chceli sme pobudnúť tak 15 až 20 minút.

Čakalo nás však hneď pri vchode novoročné privítanie Mesta Piešťany. Dvaja páni za stolíkom pri vchode, jeden z nich hrdo oblečený vo veste s tým novým šatanovským znakom SZĽH nás zastavili a pýtali od každého po 1,5 €. Samozrejme čítali sme na dverách oznam o spoplatnení, kde sa písalo o korčuliaroch a ich sprievode. No my s manželkou sme neboli ani jedno, ani druhé. Ako dedko a babka na dôchodku sme sa proste prišli pozrieť na 15 minút na vnukov ako korčuľujú. Preto som sa pánov za pultíkom spýtal, za čo vlastne chcú peniaze a navyše od dôchodcov. Ten zrejme vyššie postavený v tej fajnovej veste mi odvetil, že aj keď idem do obchodu, tak aj tam platím. Na to som mu odpovedal, že ak nevie, tak v obchode sa platí buď za tovar, alebo služby a toto nie je ani jedno, ani druhé. Po krátkej ostrejšej, ale slušnej výmene názorov sme s manželkou odišli s horkosťou v hrdle.

Som človek, ktorý nemá problém niekoho podporiť aj finančne, ak vidím, že je to pre dobrú a potrebnú vec a veľakrát som to aj urobil. A ak by tam vedľa tých nadutých pánov stála pokladnička na dobrovoľné príspevky pre rozvoj hokejovej mládeže, asi by som aj prispel. Ale toto? Toto je prvá hlúposť roka, s ktorou som sa hneď druhý deň v roku stretol. Cez to všetko prajem piešťanskému hokeju veľa úspechov v novom roku.“

Poznámka redakcie: Poplatky za verejné korčuľovanie sú príjmom nájomcu zimného štadióna, spoločnosti Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

-red-

Continue Reading

Názory

Názor čitateľa: Ako sa (ne)triedi odpad v Piešťanoch

Published

on

By

Posledné roky je trendom na Slovensku, ale aj vo svete triedenie odpadu. Tomuto trendu som samozrejme naklonený a vítam ho, nakoľko sa sám považujem za človeka, ktorý sa snaží nakladať s odpadom, čo najrozumnejšie a najšetrnejšie k našej planéte. Som totiž zástanca názoru, že každý človek má začať sám od seba, ak chce niekoho poučovať.

Tento trend pozorujem už nejaký čas aj v Piešťanoch. Veď aj štatistiky a plné kontajnery na triedený odpad svedčia o tom, že sa Piešťanci zlepšujú v triedení odpadu. V tento a ešte lepší trend som dúfal po zvolení aktuálneho primátora, nakoľko sám pracoval v tejto oblasti a mal túto agendu aj v predvolebnej kampani. Dokonca otvorenie nového zberného dvora vo mne vyvolalo pozitívny pocit z toho, že s novým primátorom prichádza aj nová odpadová politika. Bohužiaľ som sa asi zmýlil.

Mal som totiž tú česť navštíviť zberný dvor, keď som tam bol niečo vyhodiť. No a tu sa mi naskytol dosť zaujímavý pohľad. Do veľkého kontajnera s nápisom drobný stavebný odpad Služby mesta Piešťany vyhodili celý obsah vozidla, ktoré zberá odpad napríklad z pešej zóny, parku či chodníkov. Aby som uviedol môj šok na pravú mieru. V týchto odpadkových košoch, ktoré sa nachádzajú na pešej zóne alebo chodníkoch v meste sú rôzne nádoby. Konkrétne rozdelené, aby okoloidúci aspoň trocha odpad zatriedili.

Takže napríklad, ak máte plastovú fľašu dáte ju prirodzene do nádoby s označením plasty atď. Vozidlo zo Služieb mesta Piešťany zastaví a všetok tento natriedený odpad pracovník nahádže do tohto vozidla. Následne príde do zberného dvora a celý jeho obsah končí v kontajneri s názvom drobný stavebný odpad. Samozrejme mi nedalo a vyhotovil som si fotografie. Využil som portál odkazprestarostu.sk, kde som sa pýtal vedenia mesta, či o tom vôbec vedia. Do dnešného dňa som sa nedozvedel odpoveď.

Moja otázka je teda nasledovná: Načo? Načo toto divadielko o triedení odpadu, keď to neriešia ani Služby mesta Piešťany a zároveň aj zberný dvor. Vedenie mesta buď o tom ani nevie alebo vie a toleruje to. V oboch prípadoch je to smutné konštatovanie. Od bežného človeka sa očakáva, že bude ohľaduplný k životnému prostrediu a niektoré inštitúcie sa na tom asi iba smejú. Ja som sa v tej chvíli cítil jemne povedané ako blbec. Samozrejme dúfam, že tento článok ľudí neodradí triediť odpad, ale naopak donúti konať vedenie mesta k činom na nápravu tohto konania. Hlavne, keď je pán primátor  zástanca životného prostredia a triedenia odpadu.

-km-

Continue Reading

Reklama

Populárne články