Okoloidúci ľudia sa zastavujú, krútia hlavami, nechápu. Záhradníci fotografujú, ako je možné behom pár dní zničiť desiatky stromov vo veku 10 až 20 rokov, na ktoré sa bude v mestskom parku čakať po výsadbe veľmi dlho.

lipy cca 20 rokov

Bol viacnásobne porušený zákon o ochrane prírody. Rez je vykonaný neodborne, neštandardne, nepodporuje udržanie ani zlepšenie zdravotného stavu, vytvára hlboké rany pre možnosť vstupu hubovitých chorôb a škodcov a následné odumieranie, naviac boli takto veľké rany spôsobené na už živých drevinách, ktoré je možné upravovať v zmysle zákona od 1. apríla s výnimkou obdobia tvorby nových listov.

REKLAMA

Banner_skriabanie

Čo vás viedlo páni údržbári k takému hnevu, že ste chytili píly a sekery a vyrobili torzá líp, bukov, višní? Japonská tvorba alebo Bonsai štýl? Tie majú ďaleko k necitlivosti, vážia si každú živú rastlinu… Že boli husto nasadené? Dali sa preriediť, v zime požiadať o asanáciu. Treba niečím kúriť? Prekvapiť klientelu? Prečítajte si prosím význam slova arborista.

V našom meste sídli na záhradníckej škole ISA Slovensko – sekcia International Society of Arboriculture Slovakia. Koncom marca sa tu koná seminár o neolistených stromoch v meste, prikladám pozvánku. Školenie sa určite zíde.

Text: Eva Wernerová

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972