Connect with us

Názory

Názory: Pomôckou pre rozhodovanie o dotáciách má byť aj hodnotiaci hárok

Published

on

Komisia pre kultúru a názvoslovie na poslednom zasadnutí v pondelok 29. februára prijala uznesenie, že pri výbere odporúčaných žiadateľov o dotácie z mestského rozpočtu na aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity môže skúšobne využiť i hodnotiaci hárok s bodovou stupnicou. Slúžiť má ako metodické usmernenie či pomôcka pre členov komisie, a zároveň pre autorov projektov – organizátorov podujatí, aby sa pred podaním žiadosti o dotáciu na svoju aktivitu „pozreli aj očami“ nezávislých hodnotiteľov. 

Podľa hodnotiaceho hárku môžu členovia komisie žiadosť o dotáciu nad 1000 € obodovať na základe  štyroch hlavných kritérií. Prvým je stručná charakteristika projektu a jeho zameranie podľa prioritných oblastí v zmysle VZN č. 3/2015. Body tak získajú žiadatelia napríklad za inovatívny prístup, originalitu, ale aj osvedčené postupy z minulosti, ďalej komisia posúdi či a ako má záujemca o dotáciu zostavený časový harmonogram, dôležitá bude i štruktúra a popis projektu, jasné ciele a ich súlad s aktivitami projektu.

V druhej časti sa budú venovať vyrovnanému rozpočtu projektu, kde ohodnotia tiež oprávnenosť nákladov, či úroveň jeho spracovania. Zaujímať ich bude i predpokladaný prínos projektu pre mesto či jeho návštevníkov. V tejto časti komisia preskúma zadefinovanie a oslovenie cieľových skupín, či projekt obsahuje merateľné ukazovatele, jeho nadväznosť na už organizované podujatia, či prípadné pokračovanie. Nakoniec môžu bodovo ohodnotiť členovia aj samotného žiadateľa, ak predloží výsledky z minulých období.

Hodnotiaci hárok komisia použije skúšobne po prvý raz v tomto roku ako rozšírené metodické usmernenie pre jej členov, aby použitie verejných prostriedkov prinieslo osoh všetkým zúčastneným subjektom. Jedným z dôvodov jeho vytvorenia bola aj skutočnosť, že v rozpočte mesta je na rok 2016 zvýšená suma dotácie kultúru. Zvýšenie predstavuje 7 % z príspevku mesta Piešťany na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany.  Financie presunulo mesto pre ďalšie subjekty z radov právnických a fyzických osôb na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Hodnotiaci hárok však môže zároveň veľmi dobre poslúžiť ako pomôcka pre žiadateľov, aby už pri príprave projektu zhodnotili jeho dosah, náročnosť, ciele či pokračovanie. I preto sa členovia rozhodli, že požiadajú o zverejnenie jeho obsahu na stránke Mesta Piešťany i v tlačenom spravodaji Radnica informuje.

radnica informuje č. 1-2016-p

Prijatie metodiky odsúhlasili členovia komisie už dávnejšie, jej súčasnú verziu ale schválili až na februárovom zasadnutí, tak aby bola v súlade s legislatívou mesta a formulárom žiadosti podľa platného VZN. Zároveň sa zhodli na tom, že hárok môžu uplatniť najmä pri väčších projektoch, a nevylučujú jeho ďalšiu úpravu v budúcnosti, podľa toho, čo ukáže prax. Komisie má totiž pri výbere stále iba poradný (hoci obvykle rešpektovaný) hlas. O pridelení dotácie však v závere rozhoduje primátor a mestské zastupiteľstvo a jej následné použitie kontroluje mestský úrad.

HODNOTIACI HÁROK – vzor

1.Stručná charakteristika projektu     0 – 35 b

Zameranie projektu na počet prioritných oblastí zadefinovaných v VZN č. 3/2015.

Inovatívny prístup, originalita projektu, osvedčené postupy.

Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu.

Štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu.

Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, ich odôvodnenie, nadväznosť aktivít a výsledkov projektu.

Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu.

 

2.Vyrovnaný rozpočet projektu           0 – 30 b

Vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od plánovaných aktivít (špecifikácia položiek rozpočtu tak, aby mohli byť považované za oprávnené a podrobný komentár).

Nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu projektu.

Úroveň spracovania žiadosti a komplexnosť informácií potrebných pre posúdenie obsahu projektu

 

3.Predpokladaný prínos projektu       0 – 25 b

Zadefinovanie cieľovej skupiny/skupín.

Rozsah oslovenia širokej verejnosti a ostatných mimo zadefinovanej cieľovej skupiny.

Definovanie merateľnosti výstupov a plnenia projektových cieľov (napr. počet seminárov, počet oslovených respondentov, počet vydaných publikácií, počet zrealizovaných prieskumov, počet účastníkov na aktivitách – v závislosti od projektovej aktivity).

Zabezpečenie nadväznosti navrhovaného projektu na aktivity realizované v danej oblasti v predchádzajúcom období (multiplikačný efekt projektu vrátane rozsahu opakovania výsledkov projektu a šírenia výsledkov).

4.Žiadateľ      0 – 10 b

Preukázateľné výsledky z minulých období

(Celú zápisnicu zo zasadnutia KpKaN nájdu záujemcovia tu.)

Autor: Adriana Drahovská, predsedníčka Komisie pre kultúru a názvoslovie, Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

Názory

ŽiWell pozýva na degustačné menu z Libanonu

Published

on

By

Séria obľúbených degustačných večerov pokračuje. Na štvrtkový (18. marca) večer sú prepravené špeciality libanonskej kuchyne:

1, Muhammara – dip z červenej papriky a orechov s pita chlebom (orechy, lepok)

2, Libanonské mäsové guličky v paradajkovej omáčke so škoricou

3, Mujadara – šošovicová ryža s karamelizovanou cibuľou

4, Sladké, sezamové tahini cookies s mandľovou múkou a medom (sezam, orechy)

Jedlo si môžete zobrať so sebou z Piešťanského pivovaru alebo vám ho dovezú domov. Celé menu má cca 600 g a vystačí pre 1 veľmi hladného alebo 2 mierne hladných gurmánov. Cena kompletného menu je 9,90 €.

Objednávajte do štvrtku 15:00 h. Rozvoz od 17:30 do 19:30 h. Využite akciu a zľavu viac ako 30%. Objednajte si set 6 x 0,44 l plechovka Staročeský ležiak ŽiWELL. Bežná cena 14,40 € zľavnená cena teraz 9,90 €. Recenziu na toto výborné pivo nájdete tu.


REZERVÁCIA:

Urobte si rezerváciu a pomôžte nám naplánovať, koľko porcií uvariť, zároveň si svoju porciu pozichrujete.

Do správy SMS cez FB alebo whatsapp 0949 409 900, 0948 191 750, napíšte:

MENO:

ČAS:

POČET PORCIÍ:

ADRESU ak chcete menu doviezť domov:

TELEFÓN:

CHCEM set 6x plechovka piva ŽiWELL za 9,9 € ÁNO/ NIE


PR / Photo by Christelle Hayek on Unsplash

Continue Reading

Názory

Názor čitateľa: Prvá hlúposť roka – platba za pohľad na vlastné vnúčatá

Published

on

By

Verejné korčuľovanie na piešťanskom zimnom štadióne je od začiatku januára spoplatnené.  Do redakcie sme dostali mail s príhodou a názorom jedného z návštevníkov.  Názor zverejňujeme v plnom znení.

Ilustr. foto

„Dnes som bol s manželkou na zimnom štadióne. Obaja sme dôchodcovia. Vnuci (6 a 7 rokov) dostali pod stromček nové korčule a chceli, aby sme sa išli na nich pozrieť na verejné korčuľovanie ako im to ide (2.1.2020, 11:15-12:30). Oni tam samozrejme šli s rodičmi a my sme sa s manželkou dohodli, že tam pôjdeme asi tak v polovici času korčuľovania. A tak sa aj stalo. Vybrali sme sa z domu okolo 11:30 a na štadión sme dorazili asi o 11:45 a chceli sme pobudnúť tak 15 až 20 minút.

Čakalo nás však hneď pri vchode novoročné privítanie Mesta Piešťany. Dvaja páni za stolíkom pri vchode, jeden z nich hrdo oblečený vo veste s tým novým šatanovským znakom SZĽH nás zastavili a pýtali od každého po 1,5 €. Samozrejme čítali sme na dverách oznam o spoplatnení, kde sa písalo o korčuliaroch a ich sprievode. No my s manželkou sme neboli ani jedno, ani druhé. Ako dedko a babka na dôchodku sme sa proste prišli pozrieť na 15 minút na vnukov ako korčuľujú. Preto som sa pánov za pultíkom spýtal, za čo vlastne chcú peniaze a navyše od dôchodcov. Ten zrejme vyššie postavený v tej fajnovej veste mi odvetil, že aj keď idem do obchodu, tak aj tam platím. Na to som mu odpovedal, že ak nevie, tak v obchode sa platí buď za tovar, alebo služby a toto nie je ani jedno, ani druhé. Po krátkej ostrejšej, ale slušnej výmene názorov sme s manželkou odišli s horkosťou v hrdle.

Som človek, ktorý nemá problém niekoho podporiť aj finančne, ak vidím, že je to pre dobrú a potrebnú vec a veľakrát som to aj urobil. A ak by tam vedľa tých nadutých pánov stála pokladnička na dobrovoľné príspevky pre rozvoj hokejovej mládeže, asi by som aj prispel. Ale toto? Toto je prvá hlúposť roka, s ktorou som sa hneď druhý deň v roku stretol. Cez to všetko prajem piešťanskému hokeju veľa úspechov v novom roku.“

Poznámka redakcie: Poplatky za verejné korčuľovanie sú príjmom nájomcu zimného štadióna, spoločnosti Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

-red-

Continue Reading

Názory

Názor čitateľa: Ako sa (ne)triedi odpad v Piešťanoch

Published

on

By

Posledné roky je trendom na Slovensku, ale aj vo svete triedenie odpadu. Tomuto trendu som samozrejme naklonený a vítam ho, nakoľko sa sám považujem za človeka, ktorý sa snaží nakladať s odpadom, čo najrozumnejšie a najšetrnejšie k našej planéte. Som totiž zástanca názoru, že každý človek má začať sám od seba, ak chce niekoho poučovať.

Tento trend pozorujem už nejaký čas aj v Piešťanoch. Veď aj štatistiky a plné kontajnery na triedený odpad svedčia o tom, že sa Piešťanci zlepšujú v triedení odpadu. V tento a ešte lepší trend som dúfal po zvolení aktuálneho primátora, nakoľko sám pracoval v tejto oblasti a mal túto agendu aj v predvolebnej kampani. Dokonca otvorenie nového zberného dvora vo mne vyvolalo pozitívny pocit z toho, že s novým primátorom prichádza aj nová odpadová politika. Bohužiaľ som sa asi zmýlil.

Mal som totiž tú česť navštíviť zberný dvor, keď som tam bol niečo vyhodiť. No a tu sa mi naskytol dosť zaujímavý pohľad. Do veľkého kontajnera s nápisom drobný stavebný odpad Služby mesta Piešťany vyhodili celý obsah vozidla, ktoré zberá odpad napríklad z pešej zóny, parku či chodníkov. Aby som uviedol môj šok na pravú mieru. V týchto odpadkových košoch, ktoré sa nachádzajú na pešej zóne alebo chodníkoch v meste sú rôzne nádoby. Konkrétne rozdelené, aby okoloidúci aspoň trocha odpad zatriedili.

Takže napríklad, ak máte plastovú fľašu dáte ju prirodzene do nádoby s označením plasty atď. Vozidlo zo Služieb mesta Piešťany zastaví a všetok tento natriedený odpad pracovník nahádže do tohto vozidla. Následne príde do zberného dvora a celý jeho obsah končí v kontajneri s názvom drobný stavebný odpad. Samozrejme mi nedalo a vyhotovil som si fotografie. Využil som portál odkazprestarostu.sk, kde som sa pýtal vedenia mesta, či o tom vôbec vedia. Do dnešného dňa som sa nedozvedel odpoveď.

Moja otázka je teda nasledovná: Načo? Načo toto divadielko o triedení odpadu, keď to neriešia ani Služby mesta Piešťany a zároveň aj zberný dvor. Vedenie mesta buď o tom ani nevie alebo vie a toleruje to. V oboch prípadoch je to smutné konštatovanie. Od bežného človeka sa očakáva, že bude ohľaduplný k životnému prostrediu a niektoré inštitúcie sa na tom asi iba smejú. Ja som sa v tej chvíli cítil jemne povedané ako blbec. Samozrejme dúfam, že tento článok ľudí neodradí triediť odpad, ale naopak donúti konať vedenie mesta k činom na nápravu tohto konania. Hlavne, keď je pán primátor  zástanca životného prostredia a triedenia odpadu.

-km-

Continue Reading

Reklama

Populárne články