Connect with us

Názory

Názor autorky: Park je živé umelecké dielo

Published

on

V súčasnej dobe bol primátorom vydaný plošný zákaz výrubov stromov v meste, hoci sa často jedná i o veľmi nebezpečné jedince. Nízka mechanická stabilita a prevádzková bezpečnosť bola u niekoľkých jedincov odhalená samotnými arboristami pri práci v korunách stromov. Koncom marca sa končí obdobie výrubov drevín. Ak teda dovtedy nedôjde k ich odstráneniu, hrozí nebezpečenstvo pádu konárov, či vyvrátu celých stromov.

strom1

Neuskutočnenie navrhnutých výrubov v parku bude tiež znamenať nemožnosť pracovať na predloženej obnove parku. Dôvodom nemožnosti realizácie navrhovaných vegetačných úprav je najmä nebezpečenstvo poškodenia nových výsadieb a vegetačných prvkov neskôr odstraňovanými, či padajúcimi drevinami, súčasne tiež nevyhovujúce svetlené podmienky pre nové výsadby, ktoré v projekte počítali s odstránením nevhodných drevín.

Bohužiaľ nepochopenie pojmu mestský park môže viesť ku konzervácii súčasného stavu, ktorá by viedla v ďalších desaťročiach až k úplnemu rozpadu stromového poschodia parku. Dôsledkom takéhoto prístupu by bol park s minimom stromov, ktorý by zažívali naše deti a vnúčatá. Pri obnove parku treba vychádzať už zo samotnej definície parku a nezamieňať s pojmom prírodný les či lesopark. Park je živé umelecké dielo. Park je rekreačný, verejný priestor mesta, ktorého hlavnou charakteristikou je kompozícia zelene.

P1030008

Nutnou podmienkou kontinuálneho fungovania parku je priebežná obnova stromového poschodia tak, aby v parku boli vždy zastúpené všetky vekové štádiá stromov. Tým sa zabezpečí jeho fungovanie aj pre ďalšie generácie, pretože je nutné počítať s postupným odumieraním drevín i s pomalým rastom stromov, kedy cieľový efekt nie je vidieť hneď po výsadbe, ale až v horizonte mnohých desiatok rokov. Preto je nutné, pri obnovách nemyslieť sebecky na vlastný úžitok, ale na to, čo odovzdáme ďalším generáciám.

V mestskom parku je teraz malý podiel nových výsadieb a takmer absentuje odrastená výsadba a dospievajúce kostrové dreviny (vek cca 15-30 rokov). Väčšina drevín je z kategórie dospelých či veteránov, čo predznamenáva do budúcna haváriu parku. Z tohto dôvodu je navrhnutá rozsiahla dosadba stromov do priestoru parku, ktorá má okrem iného určitý estetický a kompozičný zámer. Okrem drevín kostrových – prirodzených pre dané stanovište – návrh dopĺňa park aj o dreviny kvitnúce, na jeseň sa zafarbujúce, stromy sa zaujímavou textúrou listu a pod. tak, aby bolo dosiahnutého esteticky kvalitného, atraktívneho prostredia mestského parku.

P1030007

Súčasne je navrhnuté odstránenie nielen drevín prevádzkovo nebezpečných, ale tiež niektorých drevín výplňových, rýchlo rastúcich, ktoré boli sadené za účelom vytvorenia dočasnej výplne parku. Taktiež sa jedná o prebierky prehustených skupín stromov, pri ktorých bolo s prebierkou počítané už v dobe výsadieb – takto bolo často postupované v druhej polovici 20. storočia. Dnes prevláda názor sadiť stromy na cieľové vzdialenosti. Na výrub je navrhnuté z dôvodu rozšírenia existujúceho športoviska a nutnej požiarnej cesty celkom 21 stromov na existujúcom terénnom vale a v skupine briez. Vo veľkej miere sa jedná o náletové dreviny a k ich výrubu dôjde iba v prípade stavby športovísk.

mp-04-03-14-108026[1]

Autorským zámerom je aj odstránenie súčasného torza vnútornej lipovej aleje na hlavnej promenáde. Jedná sa o 9 líp a 1 javoru, ktoré už nevykazujú znaky aleje, ako významného kompozičného prvku parku. V stredovom páse je miesto obnovy zaniknutej lipové aleje, ktorá bola vysadená vo veľmi malom spone, navrhnutý pestrý trvalkový záhon, ktorý bol navrhnutý jedným z najlepších českých trvalkárom Ing. Ondrějom Fousom. Jedná sa o vnesenie nového prvku do priestoru parku, čím by došlo k oživeniu priestoru hlavnej pagaštanovej aleje lemujúcej parkovú promenádu. Promenáda by sa stala farebnou, pestrou a atraktívnou. Ústredný, presvetlený priestor parku by ponúkal nové možnosti využitia a prispel by k zvýšeniu atraktivity celého parku vo významnom kúpeľnom meste.

Do úvahy treba vziať aj ekologický aspekt takéhoto záhonu, ako rozsiahleho bylinného porastu, ponúkajúceho úkryt a potravu rôznym druhom hmyzu a drobného vtáctva. Pri obnove takto významného mestského priestoru je dôležité vziať do úvahy verejné dobro a odborný názor, na miesto vlastného, subjektívneho názoru jedinca. Z tohto dôvodu bola aj uskutočnená anonymná architektonická súťaž na obnovu parku, ktorá ponúkla rôzne pohľady a názory na riešenie parku a z ktorej bol odbornou porotou schválenou slovenskou komorou architektov vybraný víťazný návrh.

Pozývame všetkých, ktorí sa zaujímajú o projekt piešťanského parku na stretnutie s tvorcami návrhu priamo v priestore parku. Stretnutie sa uskutoční dňa 21.2.2015 o 14:00 pred Kinom Fontána.

Za kolektív autorov projektu Ing. Klára Nepustilová, foto: archív redakcie

Continue Reading

Názory

ŽiWell pozýva na degustačné menu z Libanonu

Published

on

By

Séria obľúbených degustačných večerov pokračuje. Na štvrtkový (18. marca) večer sú prepravené špeciality libanonskej kuchyne:

1, Muhammara – dip z červenej papriky a orechov s pita chlebom (orechy, lepok)

2, Libanonské mäsové guličky v paradajkovej omáčke so škoricou

3, Mujadara – šošovicová ryža s karamelizovanou cibuľou

4, Sladké, sezamové tahini cookies s mandľovou múkou a medom (sezam, orechy)

Jedlo si môžete zobrať so sebou z Piešťanského pivovaru alebo vám ho dovezú domov. Celé menu má cca 600 g a vystačí pre 1 veľmi hladného alebo 2 mierne hladných gurmánov. Cena kompletného menu je 9,90 €.

Objednávajte do štvrtku 15:00 h. Rozvoz od 17:30 do 19:30 h. Využite akciu a zľavu viac ako 30%. Objednajte si set 6 x 0,44 l plechovka Staročeský ležiak ŽiWELL. Bežná cena 14,40 € zľavnená cena teraz 9,90 €. Recenziu na toto výborné pivo nájdete tu.


REZERVÁCIA:

Urobte si rezerváciu a pomôžte nám naplánovať, koľko porcií uvariť, zároveň si svoju porciu pozichrujete.

Do správy SMS cez FB alebo whatsapp 0949 409 900, 0948 191 750, napíšte:

MENO:

ČAS:

POČET PORCIÍ:

ADRESU ak chcete menu doviezť domov:

TELEFÓN:

CHCEM set 6x plechovka piva ŽiWELL za 9,9 € ÁNO/ NIE


PR / Photo by Christelle Hayek on Unsplash

Continue Reading

Názory

Názor čitateľa: Prvá hlúposť roka – platba za pohľad na vlastné vnúčatá

Published

on

By

Verejné korčuľovanie na piešťanskom zimnom štadióne je od začiatku januára spoplatnené.  Do redakcie sme dostali mail s príhodou a názorom jedného z návštevníkov.  Názor zverejňujeme v plnom znení.

Ilustr. foto

„Dnes som bol s manželkou na zimnom štadióne. Obaja sme dôchodcovia. Vnuci (6 a 7 rokov) dostali pod stromček nové korčule a chceli, aby sme sa išli na nich pozrieť na verejné korčuľovanie ako im to ide (2.1.2020, 11:15-12:30). Oni tam samozrejme šli s rodičmi a my sme sa s manželkou dohodli, že tam pôjdeme asi tak v polovici času korčuľovania. A tak sa aj stalo. Vybrali sme sa z domu okolo 11:30 a na štadión sme dorazili asi o 11:45 a chceli sme pobudnúť tak 15 až 20 minút.

Čakalo nás však hneď pri vchode novoročné privítanie Mesta Piešťany. Dvaja páni za stolíkom pri vchode, jeden z nich hrdo oblečený vo veste s tým novým šatanovským znakom SZĽH nás zastavili a pýtali od každého po 1,5 €. Samozrejme čítali sme na dverách oznam o spoplatnení, kde sa písalo o korčuliaroch a ich sprievode. No my s manželkou sme neboli ani jedno, ani druhé. Ako dedko a babka na dôchodku sme sa proste prišli pozrieť na 15 minút na vnukov ako korčuľujú. Preto som sa pánov za pultíkom spýtal, za čo vlastne chcú peniaze a navyše od dôchodcov. Ten zrejme vyššie postavený v tej fajnovej veste mi odvetil, že aj keď idem do obchodu, tak aj tam platím. Na to som mu odpovedal, že ak nevie, tak v obchode sa platí buď za tovar, alebo služby a toto nie je ani jedno, ani druhé. Po krátkej ostrejšej, ale slušnej výmene názorov sme s manželkou odišli s horkosťou v hrdle.

Som človek, ktorý nemá problém niekoho podporiť aj finančne, ak vidím, že je to pre dobrú a potrebnú vec a veľakrát som to aj urobil. A ak by tam vedľa tých nadutých pánov stála pokladnička na dobrovoľné príspevky pre rozvoj hokejovej mládeže, asi by som aj prispel. Ale toto? Toto je prvá hlúposť roka, s ktorou som sa hneď druhý deň v roku stretol. Cez to všetko prajem piešťanskému hokeju veľa úspechov v novom roku.“

Poznámka redakcie: Poplatky za verejné korčuľovanie sú príjmom nájomcu zimného štadióna, spoločnosti Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

-red-

Continue Reading

Názory

Názor čitateľa: Ako sa (ne)triedi odpad v Piešťanoch

Published

on

By

Posledné roky je trendom na Slovensku, ale aj vo svete triedenie odpadu. Tomuto trendu som samozrejme naklonený a vítam ho, nakoľko sa sám považujem za človeka, ktorý sa snaží nakladať s odpadom, čo najrozumnejšie a najšetrnejšie k našej planéte. Som totiž zástanca názoru, že každý človek má začať sám od seba, ak chce niekoho poučovať.

Tento trend pozorujem už nejaký čas aj v Piešťanoch. Veď aj štatistiky a plné kontajnery na triedený odpad svedčia o tom, že sa Piešťanci zlepšujú v triedení odpadu. V tento a ešte lepší trend som dúfal po zvolení aktuálneho primátora, nakoľko sám pracoval v tejto oblasti a mal túto agendu aj v predvolebnej kampani. Dokonca otvorenie nového zberného dvora vo mne vyvolalo pozitívny pocit z toho, že s novým primátorom prichádza aj nová odpadová politika. Bohužiaľ som sa asi zmýlil.

Mal som totiž tú česť navštíviť zberný dvor, keď som tam bol niečo vyhodiť. No a tu sa mi naskytol dosť zaujímavý pohľad. Do veľkého kontajnera s nápisom drobný stavebný odpad Služby mesta Piešťany vyhodili celý obsah vozidla, ktoré zberá odpad napríklad z pešej zóny, parku či chodníkov. Aby som uviedol môj šok na pravú mieru. V týchto odpadkových košoch, ktoré sa nachádzajú na pešej zóne alebo chodníkoch v meste sú rôzne nádoby. Konkrétne rozdelené, aby okoloidúci aspoň trocha odpad zatriedili.

Takže napríklad, ak máte plastovú fľašu dáte ju prirodzene do nádoby s označením plasty atď. Vozidlo zo Služieb mesta Piešťany zastaví a všetok tento natriedený odpad pracovník nahádže do tohto vozidla. Následne príde do zberného dvora a celý jeho obsah končí v kontajneri s názvom drobný stavebný odpad. Samozrejme mi nedalo a vyhotovil som si fotografie. Využil som portál odkazprestarostu.sk, kde som sa pýtal vedenia mesta, či o tom vôbec vedia. Do dnešného dňa som sa nedozvedel odpoveď.

Moja otázka je teda nasledovná: Načo? Načo toto divadielko o triedení odpadu, keď to neriešia ani Služby mesta Piešťany a zároveň aj zberný dvor. Vedenie mesta buď o tom ani nevie alebo vie a toleruje to. V oboch prípadoch je to smutné konštatovanie. Od bežného človeka sa očakáva, že bude ohľaduplný k životnému prostrediu a niektoré inštitúcie sa na tom asi iba smejú. Ja som sa v tej chvíli cítil jemne povedané ako blbec. Samozrejme dúfam, že tento článok ľudí neodradí triediť odpad, ale naopak donúti konať vedenie mesta k činom na nápravu tohto konania. Hlavne, keď je pán primátor  zástanca životného prostredia a triedenia odpadu.

-km-

Continue Reading

Reklama

Populárne články