Jeho dom odolal silným vetrom aj prívalovej vode… Na tisícročia starý a overený odkaz akoby ľudia vždy po čase znovu a znovu zabúdali. Stavajú svoje sídla všade, kde sa im zapáči. Aj na tom lákavom piesku v blízkosti vodných tokov, kde im príbytky živelné vody opakovane zobrali. Je aj dnešný inteligentný človek historicky nepoučiteľný ?

 Bodona

Otázku výberu vhodnej lokality na bývanie si bežní ľudia položia v živote málokedy, napríklad    pri výbere nového bydliska, či pri zakladaní rodiny. V tom čase mladí ľudia síce mávajú ukončené vzdelanie, obvykle im však chýbajú životné skúsenosti. A kto by počúval rady starších, ktorí sa na dnešnú modernú pretechnizovanú dobu už veľmi nehodia… ?

Napriek tomu, že žijeme na Slovensku, relatívne na pokojnom mieste v strede Európy, pri výčinoch počasia aj tu u nás vznikajú obrovské škody. Lokálne smršte a povodne pripravili mnohé rodiny nielen o majetky, ale aj o to najvzácnejšie – životy ich blízkych…

Napriek veľkým investíciám na ochranu proti povodniam tým štátu  pravidelne vznikajú škody, na náhradu ktorých bolo a je nutné pravidelne prispievať nemalými sumami zo štátneho rozpočtu, z peňazí nás daňových poplatníkov. Súkromné poisťovne napriek dobrovoľne uzavretým poistným zmluvám nehnuteľností hľadali vždy cestičky a cesty, ako sa plateniu za škody vyhnúť, prípadne ich presunúť na plecia štátu resp. ostatných občanov.

w_mg_1863

Zdá sa, že tomuto dlhodobo neriešenému problému pomaly odzváňa. Sloboda a demokracia so sebou priniesli aj individuálnu, osobnú zodpovednosť. Konkrétne sa to týka nehnuteľností, výberu vhodného miesta na stavbu domu, či nebytových stavieb. Štát onedlho poskytne všetkým občanom prostriedok, ktorý by im mohol pri výbere vhodného miesta pre bezpečné bývanie pomôcť. Budú to tzv. záplavové či povodňové mapy, na ktorých bude možné vopred vytipovať s určitou mierou pravdepodobnosti územie, ktoré bude chránené pred povodňou, čiže pred zaplavením vodou. Bude záležať len na nás, ako zodpovedne sa k problému výberu nehnuteľnosti postavíme predtým, ako sa pustíme do stavby domu či rekreačného príbytku.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Novela zákona o povodniach platná v SR od 1.5.2015 presúva významnú časť zodovednosti za škody vzniknuté pri povodniach na majiteľov nehnuteľností. V súlade s nadpisom tohoto článku, resp. múdrosťou generácií našich predkov… Povodňové mapy majú byť k dispozícii na orgánoch štátnej správy aj miestnej samosprávy. V zaplavovanej oblasti je podľa zákona zakázaná výstavba obytných budov a iných stavieb, ktoré by mohli byť poškodené pri povodni záplavovou vodou. Ak niekto nebude rešpektovať požiadavky týchto inštitúcií, pravdepodobne narazí na veľké problémy s náhradou za škody vzniknuté počas povodne. Ani tie najlepšie poisťovne nebudú chcieť poisťovať proti živelným pohromám stavby v záplavovej oblasti, najmä ak sa tam takéto udalosti už vyskytli v nedávnej minulosti.

slnava560

Problémy s povodňami môžu všeobecne vznikať nielen pri neregulovaných vodných tokoch, ale aj na relatívne dobre chránenom území v blízkosti rieky Váh, nevynímajúc Piešťany.  Centrum mesta aj Kúpeľný ostrov sú síce chránené systémom ochranných hrádzí, ale voda je živel, ktorý je ako tie ostatné – dobrý sluha, ale zlý pán. Presvedčili sa o tom v relatívne nedávnej minulosti podnikatelia v záplavovej oblasti na sútoku Váhu a Biskupického kanála – na Lide oproti kúpalisku Eva, ktorým povodeň zobrala časť majetku (stánku s občerstvením) a zvyšok si urýchlene odsťahovali…

Podľa novely zákona sa za povodňou ohrozené bude považovať aj územie podmáčané počas povodne spodnou vodou,  ako je napríklad miesto za mostom cez  kanál na Bodone. Podľa  fotografie sú pri zvýšených povodňových prietokoch vo Váhu podmáčané vodou aj plochy za ochrannou hrádzou medzi „koníčkármi“ a „psíčkármi“. Aj keď na tomto zaplavovanom území okrem stajní a prístreškov pre psov nie sú žiadne stavby, ďalšie by tam už nikto nemal povoliť.

 Bodona1

V podobnej situácii sú aj záhradkári neďaleko od Sĺňavy, pod haťou v Drahovciach. Prepúšťanie povodňových prietokov cez hať do Váhu tam pravidelne spôsobuje problémy so stúpajúcou spodnou vodou, ktoré sa občas prejavili aj vytopením záhradiek spojené so stratou úrody.

 Drahovce

Prirodzená otázka znie – čo s takými stavbami, ktoré boli povolené stavebným úradom pred vstupom aktuálnej novely zákona o povodniach do platnosti ? Pre ich majiteľov máme dve správy. Lepšia je tá, že v minulosti povolené stavby na záplavovom území môžu zostať, nikto ich búrať nebude. Tá horšia správa je, že majitelia stavieb budú musieť prijať bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich stavieb proti povodniam do roka od vstupu novely zákona o povodniach do platnosti (do 1.5.2016) a to na vlastné náklady.

Pre majiteľov rekreačných pozemkov pri vode, ktorí si nie sú istí, či ich pozemok nebol občas zaplavovaný pri povodniach, tak do úvahy prichádza skôr budovanie tzv. rybárskych domčekov – objektov zdvihnutých na pilieroch nad terén, ako to robia v iných štátoch Európy (ilustračné foto).

rybarsky dompng

Ing. Peter Zemánek, ilustr. foto č. 2 T. Hudcovič, č.3. archív PNky

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972