Názory

Kvetinová výsadba: Každému sa páči niečo iné

By 19. septembra 201120 septembra, 2011No Comments

Hodnotenie záhonov je veľmi subjektívna záležitosť. Čo sa páči vám, nemusí sa páčiť vášmu susedovi a naopak.Niekto fandí teplým farbám a iný má rád chladné odtiene.

V súvislosti s článkom Ing. Jozefa Šimka PhD., tajomníka Zväzu záhradníkov Slovenska a pedagóga SOŠ záhradníckej poukazujem na to, že aj Piešťany mali v minulosti a ešte aj v r. 2010 nie fádne, ale architektonicky zaujímavé a pestré záhony, za ktorými nebolo potrebné chodiť do zahraničia. Žiaľ, nikto nie je doma prorokom a často v cudzine obdivujeme to, čo máme doma pod nosom, ale prechádzame okolo toho bez povšimnutia. Dokladujem to priloženými fotkami.

Malé zastavenie z minulých rokov:

[nggallery id=1087]

Záhony letničiek 2010 mesto:

[nggallery id=1088]

Kvetinová výsadba je a aj v budúcnosti bude predmetom kritiky, pretože každému sa páči niečo iné. Výsadba záhonov z roku 2010 nevyhovovala predstave niektorých poslancov, pretože bola údajne netrendová, fádna a páchnuca minimálne 35 ročnou starinou. Kvetinová výsadba pre rok 2011 bola preto odporučená odborníčkou a poslankyňou v jednej osobe. Nie je preto logické a ani fér viniť za kvetinovú výsadbu záhonov mestský úrad, resp. primátora mesta.

Niektoré kultivary kvetín nám síce nevyšli tak, ako sme predpokladali, ale to sa v prírode stáva. Pokiaľ by bol pisateľ článku dobromyseľný, tak by zverejnil aj fotky záhonov, ktoré sú v poriadku. Takto vnímam jeho článok ako neobjektívny. Pre objektivitu upozorňujem čitateľov, že v Piešťanoch máme aj takéto záhony:

Záhony letničiek 2011 mesto:

[nggallery id=1089]

Bc. Janka Jezerská, manažérka verejnej zelene SMP, p. o.

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972