Túto otázku si iste položili mnohí Piešťanci, ktorí hľadali osvieženie počas vlny neutíchajúcich tropických horúčav v prvom prázdninovom mesiaci. Letné kúpalisko Eva praskalo vo švíkoch, hlava na hlave v blízkosti preplneného bazéna skôr či neskôr odrádzali aj tých najskalnejších návštevníkov. Ba čo horšie, postupne sa prehrievala aj voda na bagrovisku Horná Streda. A tak tí, čo neodišli na dovolenku do hôr či k moru, začali hľadať iné možnosti, kde nájsť osvieženie.

V zmysle platnej legislatívy v SR (zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia…) sú vodami určenými na kúpanie najvýznamnejšie povrchové vody, ktoré na kúpanie využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ne vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Podľa IS o kvalite vody na kúpanie na stránke ÚVZ SR sa v okrese Piešťany nenachádzajú žiadne lokality, kde by bol vydaný takýto zákaz alebo odporúčanie nekúpať sa. Túto informáciu potvrdila aj oslovená pracovníčka RUVZ Trnava, v kompetencii ktorého je okres Piešťany.

Podobnú odpoveď som dostal aj na RUVZ Trenčín, pod ktorý okrajovo patrí aj  štrkovisko Horná Streda, ako Piešťancami hojne navštevovaná vodná plocha, hoci sa nenachádza v zozname sledovaných prírodných kúpalísk či prírodných vodných plôch vhodných na kúpanie. Dňa 9.7.2015 bol RÚVZ na Hornej Strede vykonaný odber vzoriek pre jednorazový prieskum, podľa ktorého kvality vody vyhovovala požadovaným kritériám s upozornením, že kúpanie v nej je na vlastné riziko. Rovnaký prieskum má byť vykonaný ešte raz v auguste t.r.

Do pozornosti sa priam núkalo aj kúpanie vo Váhu či vo VN Sĺňava, milovníci prírodného kúpania sa v Piešťanoch sa znovu začali vracať na kedysi obľúbené lokality   na Bodone alebo na Lide. Ľudia hľadali zdroje informácií o vhodnosti či nevhodnosti tejto vody na schladenie tela. Tí ktorí sa odhodlali k okúpaniu  neoľutovali a odmenou im bol  príjemný zážitok. Nedávne skúsenosti s kúpaním vo Váhu nájdete aj v blogu Adriany Drahovskej „Prúdy beach“ na PN-kách.

Všeobecne sú riziká spojené s kúpaním v tečúcej vode závislé od zdrojov znečistenia ovplyvňujúcich kvalitu vody vo vodnom toku a na jeho samočistiacej schopnosti. Ako je na tom rieka Váh v cca 50 km úseku medzi Trenčínom a Piešťanmi? Kvalita vody vo Váhu sa výrazne zlepšila na konci minulého storočia, keď bola vybudovaná  komunálna ČOV na pravobrežnej kanalizácii Trenčína. V dotknutom úseku Váhu aktuálne neevidujeme ďalšie zdroje znečistenia, ktoré by mohli významnejšou mierou ovplyvniť kvalitu vody vo Váhu.

Sezónne môže občas dôjsť k tzv. plošnému znečisteniu toku napr. splachom hnojív počas búrky z poľnohospodárskej pôdy, v júli sme takýto jav nezaznamenali.

Vstupom Slovenska do EÚ a implementáciou jej právnych predpisov sa sprísnil aj dohľad nad prevádzkou znečisťovateľov životného prostredia, čo malo pozitívny vplyv aj na výslednú kvalitu vody vo vodných tokoch, nielen vo Váhu. Potvrdzujú to aj dlhoročné pozorovania realizované správcom toku.

V horúcej letnej sezóne pravidelne venujeme zvýšenú pozornosť sledovaniu teplotno-kyslíkového režimu vo významnejších vodných tokoch, medzi ktoré patrí aj rieka Váh. Pri vysokých teplotách vody totiž klesá množstvo vo vode rozpusteného kyslíka a následne môže dôjsť k duseniu, prípadne až úhynu rýb, čo sa niekde dá ovplyvniť zmenou prietokových pomerov v toku.

Ako je to s „piešťanskou“ vážskou vodou v súčasnosti?

V priebehu aktuálnej letnej sezóny sme na Váhu v Piešťanoch zatiaľ nezaznamenali zhoršenie parametrov kyslíkového režimu, ktoré by mohli zapríčiniť úhyn rýb a následne obmedziť kúpanie (rozhodnutím ÚVZ).

Napriek pretrvávajúcemu horúcemu počasiu v priebehu júla sme na Váhu v okolí Piešťan nezaznamenali žiadne príznaky mimoriadneho zhoršenia kvality vody, ktoré by sa prejavili zmenou senzorických parametrov farby aklebo zápachu, nadmerným penením vody alebo výskytom uhynutých rýb. Presvedčili sa o tom aj húfy Piešťancov, ktorí počas júlovej vlny tropických  horúčav lemovali brehy či pláže popri Váhu.

Túto skutočnosť môžeme potvrdiť spolu so skupinou vodákov z Neptún klubu Piešťany, ktorí od mája doteraz brázdia pravidelne 2 krát týždenne Váh na dračej lodi. Nedávno sme spolu s kolegami Váh splavovali aj na nafukovacích člnoch, osobne som si to vyskúšal koncom júla na úseku medzi Novým Mestom a Piešťanmi. Krásny zážitok.

Namočení až  po krk v príjemne chladivej vode sme sa aj s „háčikom“ nechali viackrát unášať prúdiacou vodou, zavesení na lanách loďky. Nikde žiadne z mimoriadnych príznakov, ktoré by signalizovali nepríjemnosti s kvalitou vody. Mreny a ďalšie veľké ryby odskakovali pred ticho plávajúcou loďkou až „last minute“ pripomínajúc obľúbenú formu dovolenkovania. Príjemné zážitky dopĺňal tichý žblnkot vody a štebot vtákov, skrátka výborný relax…

Meteorológovia predpovedajú ako suchý a horúci aj mesiac august. Ak sa z princípu radíte medzi tie naturálne typy, ktoré sa podľa možnosti vyhýbajú hromadným bazénom s nachlórovanou vodou a hľadajú prirodzenejšie alternatívy rekreačného kúpania sa, rieka Váh na Bodone alebo na Lide je na to aktuálne jednou z vhodných príležitostí.

Odporúčania na záver? Okrem dostatku tekutín, pitie ktorých nám lekári neustále pripomínajú samozrejme nesmieme zabúdať, že sa predsa len nejedná o kúpanie v pitnej vode a po návrate domov sa treba čo najskôr osprchovať. Pred pomerne rýchlo tečúcou vodou vo Váhu je potrebné chrániť malé deti aj slabších plavcov, rodičia s malými deťmi ich nesmú nechať ani chvíľu bez dozoru. Ale z iného uhla pohľadu – je pre nich vhodnejšie „hromadné“ kúpanie sa na verejnom kúpalisku? Záleží len od Vás, čo si vyberiete…

P. Zemánek

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972