Možno si niektorí mladí ľudia myslia, že nenávistné prejavy patria do práva na slobodu prejavu a majú ich právo bez uváženia len tak šíriť na rôznych fórach, vrátane vlastných sociálnych účtov. Rada by som im dala do pozornosti informáciu, že každé právo má svoje limity, a teda aj využívanie práva na slobodu prejavu nemôže zasahovať do iných práv – práva na dôstojnosť, na česť a dobré meno. A neplatí to len pre oficiálne vyjadrenia v tradičných médiách, ale rovnako sa tieto pravidlá vzťahujú na celý online priestor, vrátane sociálnych médií.

Jedným z prínosov dodržiavania základných práv, ku ktorých ochrane sa zaviazala aj naša krajina, je ich využívanie na neustále zlepšovanie sa a posúvanie vecí v spoločnosti dopredu. Právo na slobodu prejavu nám umožňuje diskutovať, vyjadrovať sa o veciach či postojoch pozitívne, ale aj kriticky. Ak je kritika racionálna a vecná, postavená na faktoch, údajoch či číslach, tak naozaj môžeme často veci meniť k lepšiemu. Ak však kritizovanie vychádza zo strachu a prerastá do iracionálnej nenávisti, potom sa tieto prejavy menia na hejt vytvárajúci názorový smog. V ňom miznú akékoľvek racionálne argumenty, ktoré by nás mohli posúvať dopredu. Naopak, pribúdajú iracionálne nenávistné príspevky, ktoré prehlbujú rozdiely medzi diskutujúcimi a vedú ich k extrémnym pólom. A história už opakovane ukázala, kde sa končí diskusia, keď sa k slovu dostanú extrémisti.

Siahajú na základné práva, majú ambíciu ich obmedziť ľuďom podľa vlastného uváženia. Triedia ľudí podľa rôznych kategórií, tvrdia, že nie všetci majú rovnaké práva a selektívne ich prisudzujú ľuďom podľa vlastného uváženia. Ak dáme extrémistom priestor, napríklad aj šírením nenávisti a frustrácie na internete, ktorá je vodou na mlyn ich popularity, budeme mať menej slobody a demokracie, na ktorej konci už nebudú základné práva a slobody, vrátane slobody prejavu.

JUDr. Jana Dubovcová je slovenská verejná ochrankyňa práv (ombudsmanka), bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a mama piatich detí. Kvôli kandidatúre do Národnej rady SR v roku 2010 rezignovala na funkciu sudkyne, predsedníčky senátu a predsedníčky okresného súdu. Počas jej kariéry v súdnictve Dubovcová získala Medzinárodnú cenu Svetovej banky Jill Gill´s Memorial za prácu na zavedení náhodného prideľovania spisov sudcom a Súdneho manažmentu a optimalizáciu súdnej sústavy a taktiež najvyššie ocenenie Transparency International za anketu o korupcii na súde a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy.

-Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv/Publikované so súhlasom – Ale hejt neskryje/Zdroj životopis: wikipedia.org/Foto: facebook Verejný ochranca práv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972