Oceňovanie vybraných kultúrnych pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja sa uskutoční pri príležitosti Medznárodného dňa múzeí už zajtra – vo štvrtok 14. mája od 10,00 h v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Župan ocení približne tridsiatku osobností a kolektívov z celého kraja za prínos z rôznych oblastí kultúry, zväčša i pri príležitosti ich životného jubilea a udelí aj dve pamätné medaile in memoriam. Z piešťanského okresu ocenenie dostanú fotograf Karol Belas, umelecký rezbár Ján Lukačovič z Chtelnice, vedúca referátu kultúry a športu Mestského úradu v Piešťanoch Marta Mráziková a kurátorka Zora Petrášová.

img_8111-2_resize

K. Belas (vľavo) pri prebraní ocenenia v súťaži Fotokursalon

Karol Belas sa ako amatérsky fotograf pravidelne zúčastňuje fotografických súťaží Fotokursalon, Trnavský objektív a AMFO. V roku 2008 vydal v edícii Meet Pfoto fotografickú publikáciu Meet Fotokursalon. Vo svojej tvorbe sa venuje čiernobielej fotografii zameranej na krajinu a reportáž. Jeho fotografie boli vybrané medzinárodnou organizáciou FIAP do slovenských kolekcií a prezentované na výstavách v zahraničí. Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby a pri príležitosti životného jubilea.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Ján Lukačovič sa umeleckému rezbárstvu venuje takmer 40 rokov. Od roku 2003 je členom umeleckého združenia SPOROFA, ktoré pôsobí pri ÚĽUV-e v Bratislave. Tiež je členom Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch a spoluzakladateľom občianskeho združenia Klub regionálneho umenia a histórie v Chtelnici. Vo svojej tvorbe vytvára z drevených plastík obsahové celky, ale stvárňuje aj postavy významných historických osobností Slovenska. Ocenenie mu bude odovzdané za prínos v oblasti neprofesionálneho výtvarného umenia a umeleckého rezbárstva.

9d356f6263Marta Mráziková významnou mierou prispieva k rozvoju kultúry v meste Piešťany a bola pri zrode tradície významných kultúrnych podujatí v Piešťanoch. K tým najvýznamnejším patria otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Organové dni v Piešťanoch, Vianoce v Piešťanoch, Stretnutie partnerských miest a iné. Je členkou porôt a komisií, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a na prípravách tradičných projektov: Medzinárodný filmový festival Cinematik, Organové dni, Novoročný koncert a oslavy významných jubileí mesta. Ocenenie dostáva za prínos v oblasti kultúry a pri príležitosti životného jubilea.

Zora Petrášová ako kurátorka aktívne pôsobí v Piešťanoch už 33 rokov.Za toto obdobie vybudovala medzinárodnú sieť umelcov, ktorí dnes kooperujú na workshopoch, sympóziách a výstavných projektoch rôzneho tematického zamerania. Vytvorila a podieľala sa na medzinárodnom projekte s názvom Mosty, ktorý od roku 2003 do 2012 preklenul 10 kultúrnych mostov medzi európskymi krajinami. Počas svojej činnosti organizačne, koncepčne a kurátorsky pripravila  200 výstavných projektov na Slovensku a v zahraničí. Ocenenie jej odovzdajú zástupcovia kraja za prínos v oblasti výtvarného umenia a pri príležitosti životného jubilea.

mp-11-26-10-15302

Zdroj: Tlačová správa TTSK, foto: M. Palkovič – archív PNKy, foto č.2. www.kniznica.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972