Komunitné centrum ŽiWell zažije v nedeľu 12. júna premietanie krátkych filmov vytvorených v rámci projektu My Street Films. Po 18:00 si môžete pozrieť tvorbu popredných slovenských a českých dokumentaristov, ktorí prispievajú svojimi autorskými snímkami. Zároveň sa ako lektori podieľajú na realizácii ďalších filmov vznikajúcich z prihlásených námetov. Pre projekt je dominantná túžba poznávať známe aj neznáme ulice a vytvárať novú mapu miest, zachytávajúcu mesto ľudí, mesto lokálne a neoddeliteľné od života jeho obyvateľov.

-lt/Zdroj a grafika: Komunitné centrum ŽiWell-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972