Žiakov Základnej umeleckej školy Piešťany čaká zápis do nového školského roka v prvom septembrovom týždni. Vo štvrtok 5. septembra sa uskutočnia tiež doplňujúce prijímacie skúšky.

„Žiaci sa prihlasujú na štúdium a zadeľujú si rozvrh hodín hlavných a povinných predmetov u svojich vyučujúcich 2.9. – 4.9. v čase 13:00 – 17:00. V prípade, že sa v tomto termíne žiak neprihlási u triedneho učiteľa, bude automaticky vyradený z evidencie a naskytne sa tak priestor pre ďalšieho uchádzača,“ informovala o čase a forme zápisu Eva Bakitová, zástupkyňa riaditeľa ZUŠ Piešťany.

Vo štvrtok 5.9.2019 majú ešte záujemcovia o štúdiou na piešťanskej ZUŠ možnosť prísť na prijímacie skúšky do všetkých odborov. „Kapacita je obmedzená a škola prijme žiakov iba na voľné miesta,“ dodala E. Bakitová.

Rozpis prijímacích skúšok:

Hudobný odbor – Teplická 50, trieda č.4, čas 14:00 – 17:00

Výtvarný odbor – Štúrova 6, trieda č. 1 a 2, čas 14:00 – 16:30

Tanečný odbor – Štúrova 6, trieda č. 3, čas 15:00 – 17:00

Bližšie informácie sú zverejnené na www.zuspiestany.sk.
-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972