Noc múzeí v Balneologickom múzeu Imricha Wintera sa uskutoční v sobotu 18. mája 2019 od 13.00 – 20.00 h. Pripravené sú tvorivé dielne, prezentácie i hry. Výťažok zo vstupného poputuje na opravu plastiky sv. Jána Nepomuckého.

Stála expozícia v budove Kúpeľnej dvorany

Program:
tvorivé dielne
ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)od 13.00 – 18.00 hod.
kvíz/ pexeso pre malých aj veľkých
Hra „Zábavné putovanie Piešťanmi“

Prezentácie:
16.00 hod. – Tajomný svet húb
18.00 hod. – Čo sa našlo vo Váhu?
Unikáty z doby bronzovej, nálezy zo stredoveku a novoveku
(rozprávanie o nálezoch s možnosťou dotýkať sa histórie – nálezov z rieky)

Vila dr. Lisku

Štefánikova č. 1, Piešťany
otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

Program:

Prehliadka unikátnej výstavy „Generál M. R. Štefánik, v odkaze historickej zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera
Kvíz pre malých aj veľkých

Pamätná izba Ivana Krasku

Nábr. I. Krasku č. 2

otvorené od 14.00 do 19.00 hodiny

Program: Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu
Program: prednes poézie Ivana Krasku, Alexandra Murínová

Vstupné – 1,00,- € zaplatíte iba 1 x – je platné pre vstup do troch expozícií múzea.
Výťažok z tohto vstupného sa použije na zaplatenie časti nákladov na zreštaurovanie plastiky sv. Jána Nepomuckého zo zbierky Histórie.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972