Pedagógovia Základnej umeleckej školy v Piešťanoch pripravili so svojimi študentami pre obyvateľov mesta aj tento rok Vianočné vystúpenia. V pondelok 11. a v utorok 12. decembra sa v Dome umenia predvedú talenty Tanečného odboru, program je tentoraz koncipovaný ako rozprávky s témou Vianoc. Žiaci Hudobného odboru budú koncertovať v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v stredu 13. decembra, skladby odohrajú sólisti, ale aj sláčikový orchester a zbor. Štvrtok 14. decembra bude patriť benefičnému koncertu žiakov v evanjelickom kostole, dobrovoľný príspevok bude použitý pre deti so zrakovým a sluchovým postihnutím.

Vystúpenie detského folklórneho súboru Striebornička pod vedením Dagmar Kuběnovej a detského folklórneho súboru Krpčiarik  z Dunajskej Stredy pod vedením Mišky Andruchovej je na pláne v utorok 19. decembra.

DFS Striebornička vnikol v roku 2000 v ZUŠ Piešťany. Členmi súboru sú deti tanečného odboru ZUŠ, ktorí sú vybraní zo žiakov TO ZUŠ vo veku od 8 do 16 rokov. Program súboru je zložený z tancov z rôznych regiónov Slovenska. Umeleckou vedúcou a choreografkou je Mgr. Dagmar Kuběnová. 

Detský folklórny súbor Krpčiarik vznikol v októbri 2007 pri Základnej škole na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede, pri ktorej stále pracuje. Zameriava sa na spracovanie a predstavovanie tradičného slovenského folklóru s cieľom jeho ďalšieho šírenia a pokračovania v tradíciách našich predkov. Snaží sa rozvinúť záujem detí o ľudové umenie a tradície Slovenska. Hviezdička pre teba a i. Krpčiarik sa ako hosť predstavil na celoštátnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Speváčka Denisa Nečníková postúpila do krajského kola súťažnej prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov v Skalici 2010. Momentálne má detský folklórny súbor Krpčiarik v repertoári tance od Trenčína, z Liptova a Horehronia. 

-red/Zdroj a grafika: Základná umelecká škola Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972