Kultúra

Vzniku galérie Victora Vasarelyho zabránila arogancia

By 1. septembra 2013No Comments

Svetovo uznávaný umelec bol myšlienkou založenia galérie venovanej jeho dielu nadšený. Piešťanci, ktorí o tom mali rozhodnúť, sa s ňou nestotožnili.

[singlepic id=45819 w=320 h=240 float=left]Prepojenie zakladateľa op-artu Victora Vasarelyho s naším mestom pripomenula výstava v galérii Fontána, na ktorú sa však podarilo získať iba minimum originálov jeho diel. Už pred štvrťstoročím mal na dnešnej Winterovej ulici vyrásť priestor, kde by ich bolo trvale zhromaždených oveľa viac. Mohli byť magnetom na turistov.

Autorom nezrealizovaného projektu bol architekt Peter Chudý. O jeho návrhy Galérie Victora Vasarelyho bola doplnená nedávno ukončená výstava vo Fontáne.

„Po informácii z roku 1987, že Nadácia Victora Vasarelyho na podporu mladých umelcov dokáže fungovať aj vo vtedajšom systéme ČSSR boli iniciatívne učinené kroky zo strany mestského múzea a útvaru hlavného architekta na hľadanie miesta a prípravu rokovania,“ spomína Peter Chudý. Projektom bolo podľa jeho slov nadšené aj vtedajšie vedenie kúpeľov.

„Podrobne rozpracované lokality boli dve najprv oproti Bezovcu a po kolapse oproti Zelenému stromu. Program bol včlenený aj do konceptu pešej zóny Pavlovova,“ doplnil architekt, ktorý o tomto zámere komunikoval priamo s Victorom Vasarelym. Spájal ich príbuzenský vzťah a svetovo uznávaný umelec mal príjemné spomienky na mesto, v ktorom vyrastal.

Jeho reakcia bola „pohotová a maďarsky elegantná, ale zjavne okamžite bezperspektívna na našej strane. Na ústretové podnety z Francúzska som už nedokázal preukázateľne reagovať.“

Hlavnou príčinou neúspechu tohto zámeru bola „obvyklá kombinácia politiky krumplovej jamy, arogancie, neschopnosti, ale aj neistoty.“

Veľa sa nezmenilo ani po roku 1989. „Že režimy sa menia, ale postupy zostávajú potvrdzuje aj osud iného zámeru – múzea moderného maliarstva, ktoré malo prezentovať slovenskú medzivojnovú a povojnovú avantgardu. Tento projekt odsabotovali už noví funkcionári okolo roku 1990,“ uzavrel Peter Chudý.

[nggallery id=2366]

Text: Martin Palkovič Vizualizácie: Peter Chudý Foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972