Výstavu, ktorá prezentuje diela maliarov Emila Pauloviča, Ferdinanda Pekára, Ctibora Krčmára a Márie Šuľanovej môžu vidieť návštevníci od začiatku júna v priestoroch Piešťanského informačného centra.

Podujatie je súčasťou projektu Mestskej knižnice mesta Piešťany Piešťanské online potulky a ponúka komentovanú videoprehliadku.

V Piešťanoch žilo a pôsobilo množstvo významných osobností výtvarnej scény. Knižnica v online komentovanej prehliadke predstavuje umelcov Emila Pauloviča, Ferdinanda Pekára, Ctibora Krčmára a Máriu Šuľanovú. Ich diela, ktoré má vo svojom umeleckom fonde, budú vystavené v PIC-ku do 30. júna 2020. Pri návšteve je potrebné riadiť sa záväznými hygienickými opatreniami.

-red- Zdroj: pic-piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972