Mesto Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany pripravujú na piatok 2. februára vernisáž a multimediálnu prezentáciu fotografií Ernesta Koppona. Výstava organizovaná pri príležitosti jeho životného jubilea Krajina môj svet bude verejnosti prístupná v Galérii Fontána a potrvá do 18. februára. V priebehu najbližších mesiacov po jej skončení si budú môcť návštevníci priestorov postupne prezrieť obrazy Jaroslava Áča, Martina Georga Oscitého a Petra Žanonyho.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972