V Dome umenia počas prázdnin vystavia ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka, ktorý bol významnou osobnosťou kultúry v našom meste. Výstava sa uskutoční pri príležitosti nedožitých 80. narodenín tohto vzácneho človeka.

Kornel Duffek (vpravo) miloval históriu a venoval sa jej aj ako šéfredaktor Revue Piešťany

 

Kornel Duffek sa narodil v roku 1938 v Galante. Po ukončení štúdií na Štátnom konzervatóriu v Bratislave sa naplno zapojil do kultúrno-spoločenského diania v Piešťanoch. Pôsobil ako kultúrny pracovník, hudobný pedagóg, zberateľ, ale bol aj spoluautorom viacerých publikácií i propagačných materiálov a zanietený ochranca prírody.

Za svoje aktivity si vyslúžil ocenenia Cena primátora mesta Piešťany, Cena mesta Piešťany a Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Zomrel vo veku nedožitých 80 rokov 26. januára tohto roku v Trnave. 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 3. júla o 17.00 h vo Výstavnej sieni Domu umenia. Výstava potrvá od 3. 7. do 31. 8. a je otvorená utorok až piatok od 14:00 h do 17:00 h a počas víkendov od 14.00 do 18.00 h.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972