Do Piešťan zavíta začiatkom októbra už desiata YOUNG ART SHOW, ktorá predstaví diela 60 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Španielska, Rumunska, Srbska, Estónska, Ruska a Veľkej Británie. Expozícia vo výstavných priestoroch Domu umenia bude sprístupnená už od utorka 3. októbra, záverečná Slávnostná finisáž sa bude konať v piatok 27. októbra o 19.00 hodine vo Veľkej sále Domu umenia. Na pripravovanej módnej prehliadke predvedú svoje kolekcie módni dizajnéri Petra Kovacs, Tatiana Ďurkovová, Adela Babinská, Valéria Kršiaková a Ondrej Forus. Program bude obohatený vystúpením klaviristu Jána Raua a rappera VLADISA, návštevníci si budú môcť pochutiť na špecialitách pripravených študentami Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

Projekt je zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl a publiku ponúka náhľad do časti súčasného slovenského i zahraničného výtvarného diania. Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu a dostať do povedomia svoju osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje publikum, komunikovať s ním. Ide o možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie. Ďalším je edukačná činnosť, teda vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie, tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany. Snahou organizátorov je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a myslením. Vzbudiť väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.

HISTÓRIA PROJEKTU YOUNG ART SHOW
Autorom projektu YOUNG ART SHOW 10 a aj všetkých výstav, čo mu predchádzali je Martin Ševčovič. Už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa rozhodol pomôcť prezentovať práce svojich spolužiakov. Vďaka spolupráci s riaditeľkou Domu umenia v Piešťanoch, pani PhDr. Editou Bjeloševičovou, Občianskym združením Young art show, Fondu na podporu umenia, Mestom Piešťany a partnermi sa darí projekt YOUNG ART SHOW realizovať.

Projektu YOUNG ART SHOW 10, predchádzalo 13 podobných výstav. YOUNG ART SHOW 9 v októbri 2016, YOUNG ART SHOW 8 v októbri 2015, YOUNG ART SHOW 7 v októbri 2014, YOUNG ART SHOW 6 v októbri 2013, YOUNG ART SHOW 5 v októbri 2012, YOUNG ART SHOW 4 v októbri 2011, YOUNG ART SHOW 3 v októbri 2010, YOUNG ART SHOW 2 v októbri 2009, YOUNG ART SHOW 1 v marci 2009 a VŠVU + hostia v októbri 2008. Výstavy študentov VŠVU v marci 2008, septembri 2007 v Dome umenia a v auguste 2006 v priestoroch galérie Fontána.

V Piešťanoch počas nich vystavovalo svoje práce viac ako 340 výtvarníkov zo Slovenska, Českej Republiky, Slovinska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Nemecka, Grécka, Srbska, Španielska, Škótska, Estónska, Francúzska, Veľkej Británie, Ruska, Bieloruska, Arménska, Mexika, Centrálnej Afriky, Maroka, Senegalu, Japonska, Indie, Austrálie, Pakistanu a USA. Vystavované práce sú vytvorené v rôznych médiách a zastupujú rôzne výtvarné odbory. Ako maľba, grafika, fotografia, socha, objekt, inštalácia, textilný dizajn, vizuálna komunikácia, priemyselný dizajn, sklo, šperk, keramika a multimediálna tvorba.

Medzi úspechy v prezentácii prác mladých slovenských výtvarníkov v zahraničí prostredníctvom projektu YOUNG ART SHOW patria viaceré výstavy na pôde Ruskej Federácie. Projekt Slovak YOUNG ART SHOW realizovaný v roku 2011 v priestoroch Slovenského Inštitútu v Moskve. Výstava YOUNG SLOVAK ART IN MOSCOW, realizovaná v galérii Múzea súčasnej histórie Ruska v roku 2014. Svoje práce na nej predstavilo 20 výtvarníkov zo Slovenska a bola súčasťou Medzinárodného bienále mladého umenia v Moskve. Pre veľký záujem bol projekt vystavený ešte 2 krát v roku 2015, a to v Galérii Moderného umenia v Jekaterinburgu a Tverskej galérii v Moskve. Významnou udalosťou sa stalo zaradenie projektu YOUNG SLOVAK ARTISTS medzi sprievodné projekty 6. Medzinárodného moskovského bienále, otvoreného v septembri 2015.

-red/Zdroj a grafika: TS YOUNG ART SHOW Mgr. art. Martin ŠEVČOVIČ, ArtD./Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972