Práce žiakov Základnej umeleckej školy v Piešťanoch si môžu záujemcovia pozrieť vo výstavných priestoroch Domu umenia. Expozíciu pod názvom Zimný semester 3 slávnostne otvorili 18. januára a potrvá až do 28. februára. Návštevníci na nej môžu vidieť prezentáciu mladých umelcov, ktorí sa vzdelávajú pod vedením Aleny Černíkovej, Anny Bachárovej, Júlie Džambazovič, Svetlany Kromholcovej, Janky Rojíkovej a Kláry Sádeckej.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972