Sólistka Zuzana Šebestová, ktorá pochádza z Piešťan a organista Stanislav Šurin, narodený v Trnave, spolu so speváckym zborom Voci Allegre predvedú už dnes prvý koncert po generálnej rekonštrukcii organu v piešťanskom Dome umenia v rámci 60. ročníka Piešťanského festivalu.

Komorný spevácky zbor VOCI ALLEGRE ( v taliančine znamená radostné hlasy) pôsobí v Trnave, dirigentom je Andrej Rapant. V repertoári zboru je možné nájsť duchovnú a svetskú hudbu z obdobia renesancie, baroka, romantizmu, 20. storočia i súčasnú.

Zuzana Šebestová sa narodila v Piešťanoch, zúčastnila sa medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov v Piešťanoch a v Karlových Varoch, pôsobí ako hlasový pedagóg, je členkou Slovenského filharmonického zboru.

Stanislav Šurin, narodený v Trnave, organista a poradca pri opravách a rekonštrukciách týchto nástrojov tiež organizuje organové festivaly, pedagogicky pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Okrem iného je autorom Trnavskej omše, zhudobnil viaceré básne francúzskych a slovenských autorov.

Dom umenia 19.6.2015 o 19.oo h

VOCI ALLEGRE

Komorný spevácky zbor

Dirigent: Andrej Rapant. Sólisti:  Zuzana Šebestová – soprán, Stanislav Šurin – organ

Program: 

The Miscellaneous collection from Levoča

Slovakia (1660 – 1670) (Ján Valach – selection and organ transcription)

Stanislav Šurin                                  Slávna matka spasiteľa (Alma redemptoris mater)

(1971*)                                              – svetová premiéra –

Claudio Monteverdi                             Cantate Domino

(1567 – 1643)

Johann Sebatian Bach                        Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731

(1685 – 1750)                                   Passacaglia c mol, BWV 582

Stanislav Šurin                                  Tri mariánske antifóny pre soprán a organ

Ave Maria

Salve Regina

Ave Regina coelorum

Mikuláš Schneider-Trnavský               Prelúdium G dur

(1881 – 1958)                                    Ave Maria

Jubilate Deo

Edward Elgar                                      Ave verum

(1857 – 1934)

Stanislav Šurin                                   Kyrie

Gloria (z Trnavskej omše)

Jiří Strejc                                            Sonata I.

(1932 – 2012)                                    Preludium – Aria – Toccata

Arvo Pärt                                             Bogoroditse Devo

(*1935)

Albert de Klerk                                    Pater noster

(1917 – 1998)

Rudolf Geri                                          Venite exultemus

(*1956)

Ola Gleijo                                             Ubi caritas

(*1978)

Alexandre Guilmant                             Final z „Premiére Sonate, Op. 42 pour le Grand Orgue“

(1837 – 1911)

Vstupné: 10,- €

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972