Videli ste už Nyáryovskú kúriu? Teraz v nej môžete uzrieť i Kúzelný svet

Videli ste už Nyáryovskú kúriu? Teraz v nej môžete uzrieť i Kúzelný svet

24. februára 2018 Off Od PNky.sk

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany pozýva na prehliadku Nyáryovskej kúrie v poslednú februárovú nedeľu – 25. februára v čase od 14.00 do 18.00 h. Momentálne je možné navštíviť stále expozície – archeologickú zbierku a ukážky dobového bývanie v salónikoch vo východnom krídle a v severnom krídle výstavu Kúzelný svet s prácami žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Bučanoch.

V nedeľu 25. februára v čase od 15.00 do 17.00 h sú pozvané malé i väčšie deti, ale taktiež i rodičia a starí rodičia na tvorivé dielne s pedagógmi SZUŠ Adrianou a Marcelom Málikovými. Tvorivé dielne sú sprievodným podujatím k výstave Kúzelný svet, kde svoje diela vystavujú nádejní výtvarní umelci: Matej BALIŠ, Veronika BALIŠOVÁ, Jakub BILANIČ, Lea BOŠNÁKOVÁ, Sofia CVÍČELOVÁ, Nella FANČOVIČOVÁ, Michaela HANUSKOVÁ, Kristína KRAVCOVÁ, Paulína KRCHŇÁKOVÁ, Tomáš KUBOVIČ, Soňa KUBOVIČOVÁ, Nela MACKOVIČOVÁ, Krištof Gabriel NOVÁK, Lea PETRAŠOVIČOVÁ, Lenka RAČKOVÁ, Michaela RONECOVÁ, Alexandra SILNÁ, Viktória SLUKOVÁ, Lívia SOKOLOVIČOVÁ, Alexandra ŠAFROVÁ, Alex ŠEBESTA, Viktória ŠEBESTOVÁ, Nina TREBATICKÁ.

„Kúria patrí medzi najstaršie stavby v Bučanoch. Leží na najvyššom mieste obce a táto význačná poloha naznačuje staršie jadro objektu, na ktoré sa postupne nabaľovali mnohé prestavby od renesancie cez barok a klasicizmus až po poslednú štýlovú úpravu na prelome 19. a 20. storočia. Dnešná kúria má pôdorys zalomeného L s trojtraktovým členením. Je to prízemná stavba s valbovou strechou. Okná a dvere sú zvýraznené drevenými ornamentálnymi ozdobami. Popred obytné miestnosti radené v traktoch vedľa seba je otvorená chodba s hladkými stĺpmi ukončenými jednoduchou dórskou hlavicou. Od začiatku storočia patrila táto budova Fould-Springerovmu veľkostatku. Sídlil tu riaditeľ veľkostatku so služobníctvom. Naposledy to bol diplomovaný agronóm Július Melčický,“ píše sa v knihe Bučany a Bučančania.

Kúria prešla pre pár rokmi celkovou rekonštrukciou vďaka získaniu dotácie na jej obnovu. Celkové náklady na presiahli sumu 1,29 milióna eur, pričom dotácia bola vo výške zhruba 970-tisíc eur a z vlastných zdrojov obce bolo uhradených vyše 326-tisíc eur. Zároveň s obnovou kúrie, ktorá bola skolaudovaná na konci roka 2014, bola revitalizovaná aj časť priľahlého parku.

-inf- Zdroj a foto: www.bucany.sk