Myslíte si, že spojiť slovenské tradície, sakrálnu hudbu a príbeh narodenia Mesiáša do divadelného predstavenia nie je možné? Ochotnícke Divadlo na TrakOch v spolupráci s profesionálnymi telesami Slovenským speváckym zborom Adoremus pod vedením dirigenta  Dušana Billa a sláčikovým kvartetom Mucha Quartet vytvorilo jedinečné autorské dielo Prorokovaný, ktoré nemá na Slovensku obdoby. Pre veľký záujem bolo pridané k pôvodne plánovanému jednému predstaveniu v sobotu 29. decembra o 19:00 h, ešte jedno o 16:00 h.

Ochotníci z Trakovíc a okolia veria, že by svet mohol byť lepší a rozhodli sa pre to niečo urobiť. Spojili hudbu, spev a divadlo do vianočného oratória Prorokovaný. Myšlienka sa zrodila v hlave Katky Rajnicovej, spoluzakladateľky Divadla na TrakOch a zároveň členky speváckeho zboru Adoremus. Dielo vychádza z pastorálnej omše „Poslyšte nás namálo“ zo zbierky A.Kmeťa „Prostonárodné vianočné piesne“, ktorú hudobne spracoval Mgr. art Dušan Bill a zbor Adoremus ju uviedol prvýkrát na Vianoce 2017. Nielen krásne melódie v citlivo spracovaných aranžmánoch, ale aj dialogické texty ju inšpirovali k myšlienke spojenia zboru s divadlom a vytvorenia hudobno-dramatického diela. Pastorálna omša bola doplnená o ďalšie piesne zo zbierky A. Kmeťa a zhudobnenými fragmentami z proroctva Izaiášovho, aby sa ideovo aj dejovo zjednotila línia príbehu.

Divadelníci sa spojili s profesionálmi

V predstaveniach sa spojili divadelníci s profesionálnymi telesami spevádkym zborom Adoremus a s Mucha Quartet. Zbor Adoremus bol založený v roku 1992 ako celoslovenské vokálne teleso dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu. Jeho cieľom je šíriť duchovnú hudbu a všestranne napomáhať jej zveľadeniu. Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je Mgr.art. Dušan Bill.

Dušan Bill je absolventom Hudobnej fakulty VŠMÚ v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V roku 1990 vytvoril projekt obnovenia výučby cirkevnej hudby na Slovensku. Do roku 2011 bol vedúci oddelenia cirkevnej hudby, pedagóg zborového dirigovania Konzervatória v Bratislave. Ako dirigent úspešne viedol Komorný zbor Konzervatória v Bratislave i zbor Dómu sv.Martina v Bratislave. Znovuobjavil, editoval a uviedol na koncertné pódiá mnohé historické diela cirkevnej hudby slovenských skladateľov. Významnou mierou sa zaslúžil o medzinárodné uznanie a umelecké úspechy slovenského zborového umenia a slovenskej cirkevnej hudby.

Mucha Quartet vznikol v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí. V roku 2016 koncertovali na turné v Južnej Kórei a v Číne. Získali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka 2014, ako aj 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka 2015.

Vianočné oratórium Prorokovaný je postavené na ľudových piesňach typických svojou príťažlivou melódiou a prostým textom. Každá oblasť na Slovensku má svoj vlastný charakter aj folklór. Preto sa do predstavenia rozhodli autori vložiť i kus Trakovíc. Ich kostýmy vyzdobila Danka Cepková výšivkou inšpirovanou „trakovickou vikladanou robotou“.

Vianočné oratórium Prorokovaný môžete vidieť v kostole sv. Štefana v Trakoviciach v sobotu 29. decembra 2018 o 16:00 h a o 19:00 h. Lístky je možné zakúpiť online, alebo pol hodinu pred predstavením na mieste.

Nechajte sa inšpirovať fotografiami z generálky:

-red- Foto: Veronika Bokorová

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972