Dom umenia v Piešťanoch čaká v piatok 18. marca Veľkonočný koncert mezzosporanistky Evy Garajovej a organistu Stanislava Šurina. Vo veľkej sále ožijú od 19,00 hod skladby Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Alessandra Scarlattiho, Giuseppeho Giordaniho, Césara Francka i Antonína Dvořáka. Dvojica patrí k tým najvýznamnejším interpretom akých Slovensko momentálne má a tak koncert sľubuje veľký umelecký zážitok. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany v pondelok až piatok od 14:00 do 17:00, taktiež hodinu pred podujatím a rovnako aj cez sieť Ticketportal.

Eva Garajová je absolventkou Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jej umelecká kariéra je veľmi bohatá a vyznačuje sa významnými oceneniami i stvárnením náročných titulných úloh (Lukrécia v opere Benjamina Brittena The Rape of Lucretia a v Pucciniho opere Suor Angelica v Greater Buffalo Opera Company). Už ako študentka VŠMU sa stala členkou Komornej opery v Bratislave, debutovala ako Oľga v opere Eugen Onegin v Banskej Bystrici. V roku 2006 vystúpila ako hosť v galakoncerte José Carrerasa so španielskymi a talianskymi piesňami. Dnes je Eva Garajová zaradená medzi najvýznamnejšie interpretky piesňovej literatúry svojej generácie v Čechách i na Slovensku. Jej nahrávky pre vydavateľstvo Arco Diva vzbudzujú svoju autentickosťou pozornosť aj na medzinárodnej hudobnej scéne.

Stanislav Šurin študoval hru na organe na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede profesora Ivana Sokola a súkromne u Johanna Trummera v Grazi. Spolupracuje s poprednými domácimi aj zahraničnými sólistami, ansámblami a orchestrami, so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Je zakladateľom a organizátorom organových festivalov v Trnave, Piešťanoch, Skalici a v Bratislavskej katedrále. Publikuje v oblasti organa a cirkevnej hudby. V rokoch 2006-2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbe nových organov. Hru na organe vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je autorom Trnavskej omše a viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. Zhudobnil aj texty francúzskych a slovenských básnikov, predovšetkým Miroslava Válka. Viaceré z jeho kompozícií boli vydané na CD nosičoch.

-lt/Foto: Dom umenia-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972