V sobotu 15. júla si symbolickým zapálením Vatry zvrchovanosti obec Banka pripomenula 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 17. júla tohto roka uplynie presne štvrťstoročie od kroku, ktorý viedol k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky. 

Krátko po siedmej hodine večer zaznela na Ahoji slovenská hymna v podaní miestnej Dychovej hudby Inovčanka. Po príhovore starostky prišlo na rad samotné zapálenie vatry. Domáci aj návštevníci z Piešťan a okolitých obcí sa pri živánskej a guláši zabávali až do rána.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972