Komunitné centrum ŽiWell otvorí v nedeľu 31. júla výstavu 2×2 PT.1, na ktorej budú prezentovať svoje semestrálne práce študentky pedagogiky výtvarného umenia. Vernisáž má začať o 17:00 a predstavené na nej budú práce študentiek pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v zložení – Kristína Bartošeková, Viktoria Mart, Veronika Sieklová a Andrea Snováková. Ich maľby vznikli v ateliéri Plošných médií pod vedením doc. Mgr. Art. Márie Balážovej v roku 2016. Dievčatá koncom mesiaca september vystriedajú ich kolegyne, ktoré predstavia svoje práce v pokračovaní výstavy 2×2 – pt. 2. 

13776037_752671274835999_3212798253861096597_n

Pri práci s postmodernou v duchu štúdia maľby sa pod rukami šikovných študentiek zrodil naozaj kreatívny posun tohto média rôznymi smermi. Dimenzie rozšírenia vypomáhaním si digitálnymi médiami a následným prenosom motívu na plátno môžeme vidieť v sérii štyroch obrazov od Kristíny Bartošekovej, ktoré na seba navzájom formálne nadväzujú. Spojenie detailu maľby apropriovaného diela Raumstrunk Nr. 1 od Zdeňka Sýkory a posunutých elektronických QR kódov v diele Kód od Andrey Snovákovej vyúsťuje do nového vizuálneho celku. Viktoria Mart zase analyticky skúma pomocou maľby a jej výrazových prostriedkov základné temperamenty človeka prostredníctvom tvarov a farieb prislúchajúcim k psychike daných ľudských pováh.

Veronika Sieklová prácou s akrylovou fixou vytvára na plátne neusporiadané prechody skúmaním plynutia času v duchu lyrickej abstrakcie, čím dáva najavo, že veci v živote sa nedejú usporiadane a nie všetko má svoj poriadok. Lyrická abstrakcia postráda symetriu a geometriu, zatiaľ čo geometrická abstrakcia dominujúca v obrazoch ostatných dievčat sa vyznačuje poriadkom geometrických tvarov, ich kombinatorických vzťahov, presnosťou, precíznosťou, hrou a jasnou koncepciou.

Bohaté spektrum výrazových prostriedkov maľby a umeleckých prístupov študentiek tak vyústilo do tvorivých a inovátorsky poňatých sérii obrazov, v ktorých sa každá z autoriek venuje výskumu maľby ako výtvarného média, a to každá svojím osobitým spôsobom.

Cieľom výstavy 2×2 je ukážka a prezentácia diel mladých talentovaných študentiek Trnavskej univerzity v odbore pedagogika výtvarného umenia, ktoré vyrastajú pod dohľadom kvalitne obsadených pedagógov, cenených umelcov na súčasnej slovenskej a českej umeleckej scéne. Výstava tiež približuje chápanie súčasnej maľby ako plošného média, ktorá môže svojim konceptom rozhýbať myseľ človeka do hlbších sfér kreatívnym spôsobom, pričom samotné “umenie“ spočíva v prenesení tohto konceptu na dvojrozmerné plátno konkrétnym výtvarným prejavom.

-lt/Zdroj a grafika: Tlačová správa Linda Blahová-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972