Romantická hudba, rytmický tanec, trblietavé šperky, vzácne brokátové róby a zamatové kabáty, krištáľové čaše, zvonivý smiech pánov a sluhov, ale i láska, nenávisť, moc, bohatstvo, intrigy a túžby. Toto všetko bude možné zažiť na zámku Hlohovec, 13. júla 2019, v rámci prvých nočných prehliadok s podtitulom Kratochvíľne rozmary šľachty.

Počas druhej júlovej soboty bude možné v bývalom Erdödyovskom sídle stretnúť postavy tých, ktorí na tomto zámku kedysi žili, pracovali, milovali a umierali. Prostredníctvom divadelného stvárnenia dramatických pasáží a čarovnej paličky sprievodkyne sa návštevník dozvie nielen o zákulisí sobášnej a cirkevnej politiky šľachty, ale tiež sa stane svedkom zákerného spiknutia mladej grófky a jej milenca voči zámockému pánovi.

Okrem toho, hrané prehliadky so scénkami návštevníkovi ukážu, aké tance boli v minulosti módne, a tiež, že jazýčky grófov boli vyberavé a čo všetko urodzené panstvo chápalo pod slovíčkom „kratochvíľa.“

Nazrite  do sveta, ktorý sa ukrýval pod všetkým luxusom a pompéznymi gestami. A keď sa zámocký dvor bavil, bavil sa naozaj poriadne a nahlas! Navštívte Kratochvíľne rozmary šľachty a bavte sa s najväčšou smotánkou z dávnej minulosti. Muži a ženy vrytí do dejín zámku Hlohovec sa návštevníkom prihovoria o 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 hod. v sobotu 13. júla 2019 prostredníctvom členov Divadelnej skupiny teatro ORLUS.

Zámok Hlohovec

Zámok, pôvodne stredoveký hrad z 13. storočia, oficiálne označovaný ako kaštieľ, je najvýznamnejšou stavebno-historickou pamiatkou Hlohovca. Trojpodlažná stavba v tvare nepravidelného päťuholníka je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov.
Jeho história je spätá s významnými šľachtickými rodmi Thurzovcov, Forgáčovcov a Erdődyovcov, ktorí boli poslednými majiteľmi zámku. Štyri desiatky rokov slúžil hlohovský zámok ako priestory Výchovného ústavu pre mládež v Hlohovci. Po jeho premiestnení bol objekt zámku verejnosti neprístupný. Chátral až do roku 2014, keď sa najprv dobrovoľníci z OZ Zámok Hlohovec a následne aj mesto Hlohovec pustili do práce na jeho obnove.

TS

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972