Jaroslav Áč sa narodil v Trnave a vo svojej maliarskej tvorbe sa venuje najmä krajinomaľbe. Sústreďuje sa na neprestajne sa meniacu prírodu, s dôrazom na vzájomné harmonické pôsobenie všetkých jej súčastí. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a Trnavské osvetové stredisko pripravili v priestoroch Galérie Fontána výstavu jeho obrazov. Expozícia bude prebiehať od 20. februára a potrvá až do 13. marca 2018. Vstup na podujatie je voľný a bezbariérový.

-inf/Zdroj a grafika: Galéria Fontána, Jaroslav Áč-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972